Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

   2. Неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі,
належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не
перешкоджає розглядові справи.
 
   Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угода
         сторін
 
   1. В апеляційному суді позивач має право відмовитися від
позову, а сторони - укласти мирову угоду відповідно до загальних
правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав
апеляційну скаргу.
 
   Стаття 307. Повноваження апеляційного суду
 
   1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду
першої інстанції апеляційний суд має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і
залишення рішення без змін;
 
   2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове
рішення по суті позовних вимог;
 
   3) змінити рішення;
 
   4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої
інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без
розгляду.
 
 
   ( Пункт 5 частини першої статті 307 виключено на підставі
Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
 
   2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої
інстанції апеляційний суд має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і
залишення ухвали без змін;
 
   2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу;
 
   3) змінити ухвалу;
 
   4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у
справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої
інстанції. ( Пункт 4 частини другої статті 307 в редакції Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний
суд має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і
залишення судового наказу без змін;
 
   2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та
роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в
позовному провадженні з додержанням  загальних  правил  щодо
пред'явлення позову;
 
   3) змінити судовий наказ.
 
   Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на
судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і
оскарженню не підлягає.
(  Статтю 307 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності

зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   Стаття 308. Підстави для відхилення апеляційної скарги
         і залишення рішення без змін
 
   1. Апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає
рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив
рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.
 
   2. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе
рішення суду з одних лише формальних міркувань.
 
   Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої
         інстанції і ухвалення нового рішення або зміни
         рішення
 
   1. Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і
ухвалення нового рішення або зміни рішення є:
 
   1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для
справи;
 
   2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які
суд вважав встановленими;
 
   3) невідповідність висновків суду обставинам справи;
 
   4) порушення або неправильне застосування норм матеріального
або процесуального права, а також розгляд і вирішення справи
неповноважним судом; участь в ухваленні рішення судді, якому було
заявлено відвід на підставі обставин, що викликали сумнів у
неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом
апеляційної  інстанції обґрунтованою; ухвалення чи підписання
постанови не тим суддею, який розглядав справу. ( Пункт 4 частини
першої  статті 309 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Норми  матеріального  права вважаються порушеними або
неправильно застосованими, якщо застосовано закон,  який  не
поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який
підлягав застосуванню.
 
   3. Порушення норм процесуального права можуть бути підставою
для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до
неправильного вирішення справи.
 
   Стаття 309-1. Підстави для скасування судового наказу
 
   1. Судовий наказ підлягає скасуванню в апеляційному порядку,
якщо апеляційний суд встановить відсутність між стягувачем та
боржником спірних правовідносин, на основі яких була заявлена
вимога, передбачена частиною першою статті 96 цього Кодексу.
 
   2. Ухвала апеляційного суду про скасування судового наказу є
остаточною і оскарженню не підлягає.
( Кодекс доповнено статтею 309-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1
розділу  XII  "Прикінцеві  положення"  Закону N 2453-VI від
07.07.2010 )
 
   Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям
         провадження у справі або залишенням заяви без
         розгляду
 
   1. Рішення суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із
закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з
підстав, визначених статтями 205 і 207 цього Кодексу.
 
   2. Якщо  судом  першої  інстанції  ухвалено  законне  і
[an error occurred while processing this directive]
обґрунтоване  рішення,  смерть  фізичної особи чи припинення
юридичної особи - сторони у спірних  правовідносинах  після
ухвалення рішення, що не допускає правонаступництва, не може бути
підставою для застосування вимог частини першої цієї статті.
 
   Стаття 311. Підстави для скасування ухвали суду,
         що перешкоджає подальшому провадженню у справі,
         і направлення справи для продовження розгляду
         до суду першої інстанції
 
   1. Підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає
подальшому  провадженню  у справі, і направлення справи для
продовження розгляду до суду першої інстанції є:
 
   1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для
справи;
 
   2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які
суд першої інстанції вважає встановленими;
 
   3) невідповідність висновків суду обставинам справи;
 
   4) порушення норм матеріального чи процесуального права, які
призвели до неправильного вирішення питання.
( Стаття 311 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006; в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду
         першої інстанції або зміни чи скасування ухвали
 
   1. Розглянувши  скаргу на ухвалу суду першої інстанції,
апеляційний суд:
 
   1) відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом
першої інстанції постановлено ухвалу з додержанням вимог закону;
 
   2) змінює  або скасовує ухвалу суду першої інстанції і
постановляє ухвалу з цього питання, якщо воно було вирішено судом
першої інстанції з порушенням норм процесуального права або при
правильному  вирішенні  було  помилково  сформульовано  суть
процесуальної дії чи підстави її застосування;
 
   3) скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду
першої інстанції, якщо останній порушив порядок, встановлений для
його вирішення.
 
   Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал
         апеляційним судом
 
   1. Апеляційний суд ухвалює рішення та постановляє ухвалу за
правилами статті 19 і глави 7 розділу III цього Кодексу з
винятками і доповненнями, зазначеними у статтях 314-316 цього
Кодексу.
 
[an error occurred while processing this directive]
   2. Рішення апеляційного суду оформлюється суддею-доповідачем
і підписується всім складом суду, який розглядав справу.
 
   Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду
 
   1. Розглянувши справу, апеляційний суд постановляє ухвалу у
випадках:
 
   1) відхилення апеляційної скарги і залишення рішення суду без
змін;
 
   2) скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у
справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду
першої інстанції; ( Пункт 2 частини першої статті 314 в редакції
Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання
чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону
N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   3) скасування рішення суду із закриттям провадження у справі
або залишенням заяви без розгляду;
 
   4) відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали суду без
змін;
 
   5) зміни ухвали суду першої інстанції;
 
   6) скасування ухвали та вирішення питання по суті. ( Пункт 6
частини першої статті 314 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI
від 07.07.2010 )
 
   2. Апеляційний суд ухвалює рішення у випадках скасування
судового рішення і ухвалення нового або зміни рішення.
 
   Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду
 
   1. Ухвала суду апеляційної інстанції складається з:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
   часу і місця її постановлення;
 
   найменування суду;
 
   прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;
 
   прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
 
   найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які
беруть участь у справі;
 
   2) описової частини із зазначенням:
 
   короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення
суду першої інстанції;
 
   узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
 
   узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть
участь у справі;
 
   встановлених судом першої інстанції обставин;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням:
 
   мотивів, з яких апеляційний суд виходив при постановленні
ухвали, і положення закону, яким він керувався;
 
   4) резолютивної частини із зазначенням:
 
   висновку апеляційного суду;
 
   розподілу судових витрат;
 
   строку і порядку набрання ухвалою законної сили та  її
оскарження.
 
   2. У разі відхилення апеляційної скарги в ухвалі зазначаються
мотиви її відхилення.
 
   3. У разі скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому
провадженню  у справі, і направлення справи для продовження
розгляду до суду першої інстанції в ухвалі має бути зазначено, які
порушення закону були допущені судом першої інстанції.
( Частина третя статті 315 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду
 
   1. Рішення апеляційного суду складається з:
 
   1) вступної частини із зазначенням:
 
   часу і місця його ухвалення;
 
   найменування суду;
 
   прізвищ та ініціалів головуючого і суддів;
 
   прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
 
   найменування справи та повних імен (найменувань) осіб, які
беруть участь у справі;
 
   2) описової частини із зазначенням:
 
   короткого змісту позовних вимог і рішення  суду  першої
інстанції;
 
   короткого змісту вимог апеляційної скарги;
 
   узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;
 
   узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть
участь у справі;
 
   3) мотивувальної частини із зазначенням:
Сторінки:1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Украина онлайн