Законодательство Украины

 

Кодекс України №1618-IV від 18.03.2004

Верховна Рада України

Цивільний процесуальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 
   1. Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти
днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для
ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про
склад осіб, які беруть участь у справі.
 
   Стаття 332. Попередній розгляд справи
 
   1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом
п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у
складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які
беруть участь у справі.
( Частина перша статті 332 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   2. У  попередньому  судовому  засіданні  суддя-доповідач
доповідає  колегії суддів про проведення підготовчої дії та
обставини, необхідні для ухвалення  судового  рішення  судом
касаційної інстанції.
 
   3. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і
залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування
судового рішення.
 
   4. Суд  касаційної інстанції скасовує судове рішення за
наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування
судового рішення.
 
   5. Суд касаційної інстанції призначає справу до судового
розгляду за відсутності підстав, встановлених частинами третьою,
четвертою цієї статті. Справа призначається до судового розгляду,
якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про
призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала,
яка підписується всім складом суду.
( Частина п'ята статті 332 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної
         інстанції
 
   1. У касаційному порядку справа розглядається колегією у
складі п'яти суддів без повідомлення осіб, які беруть участь у
справі. У разі необхідності особи, які брали участь у справі,
можуть бути викликані для надання пояснень у справі.
( Частина перша статті 333 в редакції Закону N 2875-IV ( 2875-15 )
від 08.09.2005 )
 
   2. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка
справа,  за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду
розглядається.
 
   3. Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі  зміст
оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги.
 
   4. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають
свої пояснення, першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну
скаргу.  Якщо  рішення оскаржили обидві сторони, першим дає
пояснення позивач. Суд може  обмежити  тривалість  пояснень,
встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний
проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.
 
   5. У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть
участь у справі, можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються
підстав касаційного розгляду справи.
 
   6. Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд
виходить до нарадчої кімнати.
 
   7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено
перерву або розгляд її відкладено.
 

   Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення
         сторонами мирової угоди
 
   1. Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з осіб, які
беруть участь у справі, було відкрито касаційне провадження, у
суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від
позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з
додержанням правил цього Кодексу, що регулюють порядок і наслідки
вчинення цих процесуальних дій.
 
   Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
 
   1. Під час розгляду справи в касаційному  порядку  суд
перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування
судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи
процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати
доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні  чи
відкинуті  ним,  вирішувати  питання  про  достовірність або
недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів
над іншими.
 
   2. Касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в
межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
   3. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час
розгляду  справи буде виявлено неправильне застосування норм
матеріального права або порушення норм процесуального права, які є
обов'язковою підставою для скасування рішення.
 
   Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції
 
   1. За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суд
касаційної інстанції має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і
залишення рішення без змін;
 
   2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування
рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або
апеляційної інстанції;
 
   3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного
суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що
було помилково скасоване апеляційним судом;
 
   4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити
провадження в справі або залишити заяву без розгляду;
 
   5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або
змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.
 
   2. За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд
касаційної інстанції має право:
 
   1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і
залишення ухвали без змін;
 
   2) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у
справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої
або апеляційної інстанції; ( Пункт 2 частини другої статті 336 в
редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо
набрання  чинності  зміни  див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;
 
   4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була
помилково скасована апеляційним судом.
 
   Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги
         і залишення рішення без змін
 
[an error occurred while processing this directive]
   1. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо
визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і
процесуального права.
 
   2. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе
рішення з одних лише формальних міркувань.
 
   Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи
         на новий розгляд
 
   1. Підставою для скасування ухвал судів першої та (або)
апеляційної  інстанцій  і направлення справи для продовження
розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права,
що призвели до постановлення незаконної ухвали, що перешкоджає
подальшому провадженню у справі.
 
   2. Підставою для скасування судових рішень судів першої та
(або) апеляційної інстанцій і направлення справи на новий судовий
розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливили
встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного
вирішення справи.
 
   3. Справа направляється до суду апеляційної інстанції для
продовження  розгляду або на новий розгляд, якщо порушення,
зазначені у частинах першій і другій цієї статті, допущені тільки
цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду
першої інстанції.
 
   4. Висновки і  мотиви,  з  яких  скасовані  рішення  є
обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому
розгляді справи.
( Текст статті 338 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006; в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
"Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень
         і залишення в силі судового рішення, скасованого
         помилково
 
   1. Установивши, що апеляційним  судом  скасовано  судове
рішення, ухвалене згідно із законом, суд касаційної інстанції
скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в
силі судове рішення суду першої інстанції.
 
   Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям
         провадження в справі або залишенням заяви без
         розгляду
 
   1. Судове рішення підлягає скасуванню в касаційному порядку
із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без
розгляду з підстав, визначених статтями 205 і 207 цього Кодексу.
 
   2. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне
і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення
юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, що не
[an error occurred while processing this directive]
допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути
підставою для застосування положення частини першої цієї статті.
 
   Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень
         і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 
   1. Суд касаційної інстанції має право скасувати  судові
рішення  і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо
застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не
застосовано закон, який підлягав застосуванню.
 
   Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги
         на ухвалу суду або її зміни чи скасування
 
   1. Розглянувши касаційну скаргу  на  ухвалу  суду,  суд
касаційної інстанції:
 
   1) відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом
прийнято ухвалу з додержанням вимог закону;
 
   2) скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду
першої або апеляційної інстанції, якщо було порушено порядок,
встановлений для його вирішення;
 
   3) змінює або скасовує ухвалу і постановляє ухвалу з цього
питання, якщо воно було вирішено всупереч нормам процесуального
права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано
суть процесуальної дії чи підстави її застосування.
 
   Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал
         судом касаційної інстанції
 
   1. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє
ухвалу відповідно до правил, встановлених статтею 19 та главою 7
розділу III цього Кодексу з винятками і доповненнями, зазначеними
в статтях 344-346 цього Кодексу.
 
   2. Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення
думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового
рішення, що оскаржене.
 
   3. Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється
суддею-доповідачем і підписується  всім  складом  суду,  який
розглядав справу.
 
   4. Судді не мають права розголошувати міркування, що були
висловлені у нарадчій кімнаті.
 
   Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції
 
   1. Розглянувши справу, суд касаційної інстанції постановляє
ухвалу у разі:
 
   1) відхилення касаційної скарги і залишення судових рішень
без змін;
 
   2) скасування судових рішень із передачею справи на новий
розгляд;
 
   3) скасування судових рішень із закриттям провадження у
справі або залишенням заяви без розгляду;
 
   4) скасування судових рішень і залишення в силі судового
рішення, що було помилково скасоване апеляційним судом;
 
   5) відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;
 
   6) зміни ухвали або скасування ухвали та вирішення питання по
суті; ( Пункт 6 частини першої статті 344 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо
набрання  чинності  зміни  див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   7) скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у
справі, і передання справи для продовження розгляду до суду першої
або апеляційної інстанції. ( Частину першу статті 344 доповнено
пунктом 7 згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 -
щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві
положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 )
 
   2. Суд касаційної інстанції ухвалює рішення у разі скасування
судових рішень і ухвалення нового або зміни рішення.
 
   Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 
   1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються:
 
   1) час і місце її постановлення;
 
   2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та
суддів;
 
   3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть
участь у справі;
 
   4) короткий зміст заявлених вимог;
 
   5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;
 
   6) узагальнені доводи касаційної скарги;
 
   7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;
 
   8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у
резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної
інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання
ухвалою законної сили та її оскарження.
( Частина перша статті 345 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005; в редакції Закону N 3570-IV
( 3570-15 ) від 16.03.2006 )
 
   2. У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються
мотиви її відхилення.
 
   3. У разі скасування судового рішення і направлення справи
на новий розгляд, скасування ухвали, що перешкоджає подальшому
провадженню у справі, і передання справи для продовження розгляду
в ухвалі суду касаційної інстанції має бути зазначено, які
порушення  права були допущені судом першої або апеляційної
Сторінки:1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Украина онлайн