Законодательство Украины

 

Указ №707/2010 від 18.06.2010

Президент України

Про внесення змін до Указу Президента України від 23 грудня 2006 року N 1121

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
            Про внесення змін
          до Указу Президента України
         від 23 грудня 2006 року N 1121
 
 
   1. На часткову зміну Указу Президента України від 23 грудня
2006 року N 1121 ( 1121/2006 ) "Про Раду з питань забезпечення
реалізації в Україні Порогової програми Корпорації  "Виклики
тисячоліття" щодо зниження рівня корупції" (зі змінами, внесеними
Указом від 26 червня 2008 року N 594) ( 594/2008 ):
 
   призначити ГРИЩЕНКА  Костянтина  Івановича  -  Міністра
закордонних справ України - співголовою Ради з питань забезпечення
реалізації в Україні Порогової програми Корпорації  "Виклики
тисячоліття"  щодо  зниження  рівня корупції, увільнивши від
виконання цих обов'язків Г. Немирю, та затвердити співголовою цієї
Ради ГОНЧАРУКА Андрія Івановича - заступника Глави Адміністрації
Президента України;
 
   затвердити новий  персональний  склад  Ради  з  питань
забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації
"Виклики тисячоліття" щодо зниження рівня корупції (додається).
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 18 червня 2010 року
     N 707/2010
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 18 червня 2010 року N 707/2010
 
               СКЛАД
          Ради з питань забезпечення
       реалізації в Україні Порогової програми
         Корпорації "Виклики тисячоліття"
          щодо зниження рівня корупції
 
 
   ГОНЧАРУК      - заступник Глави Адміністрації
Андрій Іванович      Президента України, співголова Ради
 
   ГРИЩЕНКО      - Міністр закордонних справ
Костянтин Іванович    України, співголова Ради
 
   АНІСІМОВ      - заступник Керівника Головного
Олександр Петрович    управління з питань оборонної
             політики та діяльності правоохоронних
             органів - керівник управління
             з питань діяльності правоохоронних
             органів Адміністрації Президента
             України, секретар Ради
 
   БЕРКУТА      - перший заступник Міністра
Анатолій Всеволодович   регіонального розвитку та будівництва
             України
 
   БЄЛЬЧИК      - перший заступник Голови Державного
Сергій Васильович     комітету України із земельних ресурсів
 
   БУЛКА       - заступник Голови Державної судової
Ольга Аркадіївна     адміністрації України
 
   ГРИЦІВ       - суддя Верховного Суду України
Михайло Іванович     (за згодою)
 
   ГУТНИК       - перший заступник Голови Державної
Анатолій Євгенійович   митної служби України
 
   ЖЕБРОВСЬКИЙ    - перший заступник Міністра освіти
Борис Михайлович     і науки України
 
   ЄМЕЛЬЯНОВА     - перший заступник Міністра юстиції
Інна Іванівна       і України
 
   КОНДИК       - директор Юридичного департаменту
Павло Михайлович     Секретаріату Кабінету Міністрів України
 
   КОРНІЄНКО     - перший заступник Міністра
Володимир Володимирович  транспорту і та зв'язку України
 
   ЛЕКАРЬ       - заступник Голови Державної
Сергій Іванович      податкової адміністрації України
 
   ЛУКАШ       - Перший заступник Глави Адміністрації
Олена Леонідівна     Президента України - Представник
             Президента України у Конституційному
             Суді України
 
   ЛУЦКЕВИЧ      - заступник керівника управління -
Олексій Романович     завідувач відділу Головного управління
             міжнародних відносин Адміністрації
             Президента України
 
   МАКСЮТА      - перший заступник Міністра
Анатолій Аркадійович   економіки України
 
   МЕЛЬНИКОВ     - заступник Голови Державної
Олександр Григорович   прикордонної служби України - директор
             Міжнародно-правового департаменту
 
   МІЩЕНКО      - народний депутат України
Сергій Григорович     (за згодою)
 
   МОЙСИК       - народний депутат України (за згодою)
Володимир Романович
 
   ОБЛАУХОВ      - начальник управління внутрішньої
Юрій Іванович       безпеки Адміністрації Державної
             прикордонної служби України
 
   РУДЧЕНКО      - народний депутат України (за згодою)
Микола Миколайович
 
   ТКАЧ        - перший заступник Начальника
Володимир Дмитрович    Головного управління державної
             служби України
 
   ЧЕРНИХ       - перший заступник Міністра внутрішніх
Сергій Петрович      справ України - начальник Головного
             управління по боротьбі з організованою
             злочинністю.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  С.ЛЬОВОЧКІНУкраина онлайн