Законодательство Украины

 

Закон №2326-VI від 15.06.2010

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до статті 14 Закону України
     "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.485 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. У статті 14 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 35, ст. 289; 2005 р., N 11, ст. 199) слова "проживають
у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів"
замінити словами "перебувають на повному державному утриманні у
відповідній установі (закладі)".
 
   II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 15 червня 2010 року
     N 2326-VIУкраина онлайн