Законодательство Украины

 

Закон №2328-VI від 15.06.2010

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 988 Цивільного кодексу України щодо обов'язків страховика

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення зміни до статті 988
          Цивільного кодексу України
          щодо обов'язків страховика
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.449 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Пункт 5 частини першої статті 988 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
 
   "5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів,
що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна
внести відповідні зміни до договору страхування".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 15 червня 2010 року
     N 2328-VIУкраина онлайн