Законодательство Украины

 

Закон №2373-VI від 29.06.2010

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення зміни до статті 13
       Закону України "Про державну підтримку
         сільського господарства України"
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Перше речення абзацу восьмого підпункту 13.3.1 пункту 13.3
статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського
господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 49, ст. 527) виключити.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 29 червня 2010 року
     N 2373-VIУкраина онлайн