Законодательство Украины

 

Закон №1706-VI від 05.11.2009

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 28 Закону України "Про правові засади цивільного захисту"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до статті 28 Закону України
       "Про правові засади цивільного захисту"
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 5, ст.42 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину другу статті 28 Закону України "Про правові засади
цивільного захисту" ( 1859-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 39, ст. 488; 2009 р., N 15, ст. 188) після абзацу
п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   "здійснює відповідно до законодавства державний нагляд за
безпечним веденням робіт особами рядового і начальницького складу,
які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту".
 
   У зв'язку  з  цим абзаци  шостий - п'ятнадцятий  вважати
відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 5 листопада 2009 року
     N 1706-VIУкраина онлайн