Законодательство Украины

 

Закон №1787-VI від 23.12.2009

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
       щодо запобігання та протидії корупції
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.87 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
   1) у пункті 1 та абзаці першому пункту 2 розділу VIII
"Прикінцеві положення" Закону України "Про засади запобігання та
протидії корупції" ( 1506-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 45, ст. 691) цифру і слово "1 січня" замінити цифрою і
словом "1 квітня";
 
   2) у статті 28 "Прикінцеві положення" Закону України "Про
відповідальність  юридичних  осіб  за  вчинення  корупційних
правопорушень" ( 1507-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 45, ст. 692) цифру і слово "1 січня" замінити цифрою і
словом "1 квітня";
 
   3) розділ II Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення" ( 1508-17 ) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 46, ст. 699) викласти у такій редакції:
 
   "II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію одночасно з введенням в дію законів України "Про
засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) та "Про
відповідальність  юридичних  осіб  за  вчинення  корупційних
правопорушень" ( 1507-17 ).
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 грудня 2009 року
     N 1787-VIУкраина онлайн