Законодательство Украины

 

Закон №1772-VI від 17.12.2009

Верховна Рада України

Про приєднання України до Конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповітів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

           Про приєднання України
        до Конвенції про колізії законів,
         які стосуються форми заповітів
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.82 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Приєднатися до Конвенції про колізії законів, які стосуються
форми заповітів ( 995_424 ), вчиненої 5 жовтня 1961 року в
м. Гаазі (додається), з такими застереженнями:
 
   1) до статті 9:
 
   "Відповідно до статті 9 Конвенції Україна залишає за собою
право визначати місце постійного проживання заповідача згідно із
законом суду (lex fori)";
 
   2) до статті 10:
 
   "Згідно зі статтею 10 Конвенції Україна залишає за собою
право не визнавати заповіти, вчинені громадянами України в усній
формі, крім як за виняткових обставин";
 
   3) до статті 12:
 
   "Відповідно до статті 12 Конвенції Україна залишає за собою
право не застосовувати цю Конвенцію до  будь-яких  положень
заповітів, які згідно із законодавством України не стосуються
спадкування".
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 грудня 2009 року
     N 1772-VIУкраина онлайн