Законодательство Украины

 

Закон №1768-VI від 17.12.2009

Верховна Рада України

Про ратифікацію Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Індонезія про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про ратифікацію Рамкової угоди
       між Кабінетом Міністрів України і Урядом
       Республіки Індонезія про співробітництво
        у сфері дослідження та використання
        космічного простору в мирних цілях
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.78 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Рамкову угоду  між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Індонезія про співробітництво у сфері дослідження та
використання космічного простору в мирних цілях ( 360_005 ),
підписану 6 листопада 2008 року в м. Джакарті, ратифікувати
(додається).
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 грудня 2009 року
     N 1768-VIУкраина онлайн