Законодательство Украины

 

Закон №1778-VI від 17.12.2009

Верховна Рада України

Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО)

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
     "Про безпечність та якість харчових продуктів"
       щодо інформування громадян про наявність
         у харчових продуктах генетично
         модифікованих організмів (ГМО)
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.83 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про безпечність та якість
харчових продуктів" ( 771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2005 р., N 50, ст. 533) такі зміни:
 
   1. Частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
 
   "Дія цього Закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби
та харчові продукти, вироблені для особистого споживання".
 
   2. Частину першу статті 38 доповнити пунктом 10 такого
змісту:
 
   "10) наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично
модифікованих організмів (ГМО), що відображається на етикетці
харчового продукту написом "з ГМО" чи "без ГМО" відповідно".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
 
   забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів  у
відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 грудня 2009 року
     N 1778-VIУкраина онлайн