Законодательство Украины

 

Закон №1779-VI від 17.12.2009

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін до деяких законодавчих
     актів України щодо надання інформації про вміст
     у продукції генетично модифікованих компонентів
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.84 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. Статтю  156-1  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10 )  (Відомості Верховної Ради  УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами третьою та
четвертою такого змісту:
 
   "Надання виробниками або особами, зазначеними у  частині
першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі
якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю  та  майну
споживача, -
 
   тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї
статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до
відповідності або повторне надання недостовірної інформації про
товар протягом року з моменту стягнення -
 
   тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
   2. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист прав
споживачів"  ( 1023-12 )  (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 7, ст. 84):
 
   1) абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   "5) позначку про наявність або відсутність у складі продуктів
харчування генетично модифікованих компонентів";
 
   2) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого
змісту:
 
   "6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної
інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або
майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та
приводить інформацію про неї до відповідності".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його
опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом місячного терміну
розробити та впровадити:
 
   1) порядок  державної  реєстрації генетично модифікованих
організмів та продукції, отриманої з їх використанням;
 
   2) систему маркування для продукції щодо вмісту в  ній
генетично модифікованих організмів.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 грудня 2009 року
     N 1779-VIУкраина онлайн