Законодательство Украины

 

Закон №1771-VI від 17.12.2009

Верховна Рада України

Про прийняття Рекомендації Ради Митного Співробітництва стосовно внесення змін до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про прийняття Рекомендації Ради
      Митного Співробітництва стосовно внесення
        змін до Конвенції про створення Ради
           Митного Співробітництва
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.81 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Прийняти Рекомендацію Ради Митного Співробітництва стосовно
внесення  змін  до  Конвенції  про  створення  Ради Митного
Співробітництва ( 976_010 ), прийняту 30 червня 2007 року в
м. Брюсселі (додається).
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 грудня 2009 року
     N 1771-VIУкраина онлайн