Законодательство Украины

 

Наказ №844 від 04.06.2009

Фонд державного майна

Щодо встановлення розміру умовно безризикової складової ставки капіталізації, яка використовується для розрахунку ставки капіталізації, та інших показників

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            04.06.2009 N 844
 
 
   На виконання пунктів 3.8, 3.9, 3.12, 3.14, 3.15 Порядку
визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 23.01.2004 N 105
( z0135-04 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.01.2004 за N 135/8734 (зі змінами), Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити розмір умовно безризикової складової ставки
капіталізації,  яка  використовується  для  розрахунку ставки
капіталізації, на рівні 6,5%.
 
   2. Затвердити розмір премії за галузевий ризик, а також
величини: галузевого показника фондоємності, середньогалузевого
коефіцієнта зносу основних засобів, середньогалузевого показника
сукупної вартості активів підприємства (за видами економічної
діяльності) (Додаток 1).
   У зв'язку з відсутністю річної статистичної інформації щодо
таких основних показників підприємств України  як  залишкова
вартість основних засобів (окремо) та витрати майбутніх періодів,
під час визначення показника фондоємності  враховувати  крім
залишкової  вартості  основних засобів, включаючи справедливу
(залишкову)  вартість  довгострокових  біологічних  активів,
відкритого акціонерного товариства, пакет акцій якого оцінюється,
залишкову вартість його нематеріальних активів; а також під час
визначення  сукупної вартості активів відкритого акціонерного
товариства не враховувати показник його витрат майбутніх періодів.
 
   3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного
майна України від 28 серпня 2006 року N 1307 ( v1307224-06 ).
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
в.о. заступника Голови Фонду О.Шмуляра.
 
 В.о. Голови Фонду                  Д.Парфененко
 
 
                   Додаток
                   до наказу Фонду
                   державного майна
                   України
                   04.06.2009 N 844
 
 
             РОЗМІР ПРЕМІЇ
       за галузевий ризик, а також величини:
        галузевого показника фондоємності,
         середньогалузевого коефіцієнта
           зносу основних засобів,
       середньогалузевого показника сукупної
         вартості активів підприємства
        (за видами економічної діяльності)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|  Код КВЕД  | Вид економічної |Премія за| Величина  |Середньо- | Середньо- |
|( va375202-05 )|   діяльності  |галузевий| галузевого |галузевий | галузевий |
|   (за   |         | ризик | показника |коефіцієнт| показник  |
| першими двома |         |     | фондоємності| зносу  |  активів  |
| цифрами коду) |         |     |       | основних |підприємства,|
|        |         |     |       | засобів |  тис.грн. |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  01; 02   |Сільське     | 3,3  |  0,81   | 0,39  |  4380,0  |
|        |господарство,   |     |       |     |       |
|        |мисливство та   |     |       |     |       |
|        |лісове      |     |       |     |       |
|        |господарство   |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   05    |Рибне       | 7,2  |  1,13   | 0,54  |  1983,2  |
|        |господарство   |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
| 10; 11; 12  |Добування паливно-| 3,4  |  0,99   | 0,44  | 111 977,3 |
|        |енергетичних   |     |       |     |       |
|        |корисних копалин |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  13; 14   |Добування корисних| 3,9  |  0,35   | 0,62  | 19 695,8  |
|        |копалин, крім   |     |       |     |       |
|        |паливно-     |     |       |     |       |
|        |енергетичних   |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  15; 16   |Виробництво    | 3,0  |  0,28   | 0,44  | 13 895,4  |
|        |харчових     |     |       |     |       |
|        |продуктів, напоїв |     |       |     |       |
|        |та тютюнових   |     |       |     |       |
|        |виробів      |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  17; 18   |Текстильне    | 6,1  |  0,48   | 0,47  |  1621,0  |
|        |виробництво;   |     |       |     |       |
|        |виробництво одягу,|     |       |     |       |
|        |хутра та виробів |     |       |     |       |
|        |з хутра      |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   19    |Виробництво шкіри,| 7,0  |  0,24   | 0,40  |  3591,3  |
|        |виробів зі шкіри |     |       |     |       |
|        |та інших     |     |       |     |       |
|        |матеріалів    |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   20    |Оброблення    | 6,3  |  0,51   | 0,32  |  1451,8  |
|        |деревини та    |     |       |     |       |
|        |виробництво    |     |       |     |       |
|        |виробів з     |     |       |     |       |
|        |деревини, крім  |     |       |     |       |
|        |меблів      |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  21; 22   |Целюлозно-паперове| 5,4  |  0,37   | 0,44  |  2458,7  |
|        |виробництво;   |     |       |     |       |
|        |видавнича     |     |       |     |       |
|        |діяльність    |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   23    |Виробництво коксу,| 3,7  |  0,31   | 0,47  | 206 373,0 |
|        |продуктів     |     |       |     |       |
|        |нафтоперероблення |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   24    |Хімічне      | 4,0  |  0,43   | 0,76  | 18 501,6  |
|        |виробництво    |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   25    |Виробництво    | 5,6  |  0,37   | 0,40  |  5855,0  |
|        |гумових та    |     |       |     |       |
|        |пластмасових   |     |       |     |       |
|        |виробів      |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   26    |Виробництво іншої | 4,5  |  0,39   | 0,49  |  7658,5  |
|        |неметалевої    |     |       |     |       |
|        |мінеральної    |     |       |     |       |
|        |продукції     |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  27; 28   |Металургійне   | 2,0  |  0,21   | 0,61  | 29 229,1  |
|        |виробництво та  |     |       |     |       |
|        |виробництво    |     |       |     |       |
|        |готових металевих |     |       |     |       |
|        |виробів      |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
| 29; 30; 31; |Машинобудування  | 2,5  |  0,30   | 0,66  | 10 494,8  |
| 32; 33; 34; |         |     |       |     |       |
| 35; 36; 37  |         |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|  40; 41   |Виробництво та  | 2,1  |  0,63   | 0,61  | 58 511,8  |
|        |розподілення   |     |       |     |       |
|        |електроенергії,  |     |       |     |       |
|        |газу та води   |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   45    |Будівництво    | 2,9  |  0,21   | 0,36  |  2973,6  |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
| 50; 51; 52  |Торгівля; ремонт | 1,0  |  0,05   | 0,26  |  4718,1  |
|        |автомобілів,   |     |       |     |       |
|        |побутових виробів |     |       |     |       |
|        |та предметів   |     |       |     |       |
|        |особистого вжитку |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   55    |Діяльність готелів| 5,8  |  1,01   | 0,27  |  1396,3  |
|        |та ресторанів   |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
| 60; 61; 62; |Діяльність    | 2,1  |  1,08   | 0,70  | 11 352,4  |
|  63; 64   |транспорту та   |     |       |     |       |
|        |зв'язку      |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
| 65; 66; 67  |Фінансова     | 2,6  |  0,03   | 0,23  | 24 479,9  |
|        |діяльність    |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
| 70; 71; 72; |Операції з    | 1,0  |  1,44   | 0,42  |  6229,1  |
|  73; 74   |нерухомим майном, |     |       |     |       |
|        |оренда,      |     |       |     |       |
|        |інжиніринг та   |     |       |     |       |
|        |надання послуг  |     |       |     |       |
|        |підприємцям    |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   80    |Освіта      | 7,0  |  0,89   | 0,29  |  750,2  |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|   85    |Охорона здоров'я | 6,5  |  1,11   | 0,37  |  1420,3  |
|        |та надання    |     |       |     |       |
|        |соціальної    |     |       |     |       |
|        |допомоги     |     |       |     |       |
|---------------+------------------+---------+-------------+----------+-------------|
|90; 91; 92; 93 |Надання      | 5,3  |  1,32   | 0,45  |  2199,3  |
|        |комунальних та  |     |       |     |       |
|        |індивідуальних  |     |       |     |       |
|        |послуг; діяльність|     |       |     |       |
|        |у сфері культури |     |       |     |       |
|        |та спорту     |     |       |     |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 оціночної діяльності                 В.ЗеленськийУкраина онлайн