Законодательство Украины

 

Наказ №547 від 30.07.2010

Мінтрансзв'язку

Про затвердження Зміни до Плану підготовки регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2010 рік

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.07.2010 N 547
 
 
         Про затвердження Зміни до Плану
         підготовки регуляторних актів
         у Мінтрансзв'язку на 2010 рік
 
 
   На виконання  Закону  України  "Про  засади  державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміну до Плану підготовки проектів регуляторних
актів  у Мінтрансзв'язку на 2010 рік, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 15.12.2009 N 1296 ( v1296650-09 ),  що
додається.
 
   2. Державній адміністрації зв'язку забезпечити розміщення
цього наказу на офіційному веб-сайті Мінтрансзв'язку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        К.Єфименко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   30.07.2010 N 547
 
 
             ЗМІНА ДО ПЛАНУ
       підготовки проектів регуляторних актів
         у Мінтрансзв'язку на 2010 рік
             ( v1296650-09 )
 
 
   Унести зміну, доповнивши новою позицією такого змісту:
 
"
----------------------------------------------------------------------------------------
| |Проект постанови   |Приведення      |IV квартал|Держзв'язку        |
| |Кабінету Міністрів  |проектів       |     |(Управління        |
| |України "Про     |будівництва,     |     |стратегії         |
| |затвердження     |реконструкції    |     |розвитку          |
| |Порядку проведення  |та модернізації   |     |телекомунікацій)      |
| |експертизи      |ТфМЗК у       |     |              |
| |технологічної     |відповідність з   |     |              |
| |складової проектів  |вимогами,      |     |              |
| |будівництва,     |встановленими    |     |              |
| |реконструкції та   |Законом України   |     |              |
| |модернізації     |"Про         |     |              |
| |телекомунікаційних  |телекомунікації"   |     |              |
| |мереж"        |( 1280-15 ) та    |     |              |
| |           |іншими        |     |              |
| |           |нормативними     |     |              |
| |           |документами у    |     |              |
| |           |сфері        |     |              |
| |           |телекомунікацій   |     |              |
----------------------------------------------------------------------------------------
                                           ".
 
 Перший заступник голови
 Державної адміністрації
 зв'язку                       О.ДовгаленкоУкраина онлайн