Законодательство Украины

 

Наказ №1128 від 02.08.2010

Фонд державного майна

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України "Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік" від 15.12.2009 N 1988

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            02.08.2010 N 1128
 
 
          Про внесення змін до наказу
         Фонду державного майна України
     "Про затвердження плану діяльності з підготовки
       проектів регуляторних актів на 2010 рік"
           від 15.12.2009 N 1988
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Доповнити  План  діяльності  з  підготовки  проектів
регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 15.12.2009 N 1988 ( v1988224-09 ),
змінами, що додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
 
 Голова Фонду                      О.Рябченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Заступник Голови Фонду
                   державного майна України
                   Є.Григоренко
                   02.08.2010
 
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Плану діяльності з підготовки
       проектів регуляторних актів на 2010 рік
            ( v1988224-09 )
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва    | Обґрунтування |  Очікуваний  | Виконавець |  Строк |
|з/п|регуляторного акта| необхідності  |  результат  |       | виконання|
|  |         |  прийняття  |         |       |     |
|  |         | регуляторного |         |       |     |
|  |         |   акта    |         |       |     |
|---+------------------+-----------------+-----------------+-------------+----------|
| 1 |    2     |    3    |    4    |   5   |   6  |
|---+------------------+-----------------+-----------------+-------------+----------|
|21.|Наказ ФДМУ "Про  |Протокол N 46  |Удосконалення  |Департамент |IV квартал|
|  |внесення змін до |чергового    |роботи      |оціночної  |2010 року |
|  |Положення про   |засідання    |Екзаменаційної  |діяльності  |     |
|  |порядок роботи  |Наглядової ради з|комісії та    |       |     |
|  |Екзаменаційної  |питань оціночної |посилення    |       |     |
|  |комісії,     |діяльності від  |контролю з боку |       |     |
|  |затвердженого   |1 липня 2010 року|держави за    |       |     |
|  |наказом ФДМУ від |         |додержанням   |       |     |
|  |13.11.2002 N 1997"|         |оцінювачами вимог|       |     |
|  |         |         |чинного     |       |     |
|  |         |         |законодавства  |       |     |
|---+------------------+-----------------+-----------------+-------------+----------|
|22.|Наказ ФДМУ "Про  |Протокол N 46  |Удосконаленню  |Департамент |IV квартал|
|  |внесення змін   |чергового    |ведення     |оціночної  |2010 року |
|  |Порядку реєстрації|засідання    |Державного    |діяльності  |     |
|  |фізичних осіб   |Наглядової ради з|реєстру     |       |     |
|  |(оцінювачів) у  |питань оціночної |оцінювачів    |       |     |
|  |Державному реєстрі|діяльності від  |         |       |     |
|  |оцінювачів,    |1 липня 2010 року|         |       |     |
|  |затвердженого   |         |         |       |     |
|  |наказом ФДМУ від |         |         |       |     |
|  |19.12.2001    |         |         |       |     |
|  |N 23552"     |         |         |       |     |
|---+------------------+-----------------+-----------------+-------------+----------|
|23.|Наказ ФДМУ "Про  |Протокол N 46  |Удосконалення  |Департамент |IV квартал|
|  |внесення змін до |чергового    |процедури видачі |оціночної  |2010 року |
|  |наказу ФДМУ від  |засідання    |сертифікатів   |діяльності  |     |
|  |14.03.2002 N 479 |Наглядової ради з|суб'єктів    |       |     |
|  |"Про затвердження |питань оціночної |оціночної    |       |     |
|  |Положення про   |діяльності від  |діяльності.   |       |     |
|  |порядок видачі  |1 липня 2010 року|         |       |     |
|  |сертифікатів   |         |         |       |     |
|  |суб'єктів     |         |         |       |     |
|  |оціночної     |         |         |       |     |
|  |діяльності",   |         |         |       |     |
|  |зареєстрованого в |         |         |       |     |
|  |Міністерстві   |         |         |       |     |
|  |юстиції України  |         |         |       |     |
|  |28.03.2002 за   |         |         |       |     |
|  |N 312/6600"    |         |         |       |     |
|---+------------------+-----------------+-----------------+-------------+----------|
|24.|Наказ ФДМУ "Про  |Протокол N 46  |Удосконалення  |Департамент |IV квартал|
|  |внесення змін до |чергового    |процедури    |оціночної  |2010 року |
|  |Положення про   |засідання    |укладання угод у |діяльності  |     |
|  |порядок укладання |Наглядової ради з|галузі підготовки|       |     |
|  |угоди про     |питань оціночної |оцінювачів між  |       |     |
|  |співробітництво з |діяльності від  |ФДМУ і      |       |     |
|  |професійної    |1 липня 2010 року|навчальними   |       |     |
|  |підготовки    |         |закладами    |       |     |
|  |оцінювачів,    |         |         |       |     |
|  |затвердженого   |         |         |       |     |
|  |наказом ФДМУ від |         |         |       |     |
|  |29.10.2001 N 1977 |         |         |       |     |
|  |і зареєстрованого |         |         |       |     |
|  |в Міністерстві  |         |         |       |     |
|  |юстиції України  |         |         |       |     |
|  |15.11.2001 за   |         |         |       |     |
|  |N 955/6146"    |         |         |       |     |
|---+------------------+-----------------+-----------------+-------------+----------|
|25.|Наказ ФДМУ "Про  |Протокол N 46  |Удосконалення  |Департамент |IV квартал|
|  |внесення змін до |чергового    |процедури    |оціночної  |2010 року |
|  |Загальних вимог до|засідання    |навчання     |діяльності  |     |
|  |навчальних програм|Наглядової ради з|оцінювачів    |       |     |
|  |навчання     |питань оціночної |         |       |     |
|  |оцінювачів та   |діяльності від  |         |       |     |
|  |підвищення їх   |1 липня 2010 року|         |       |     |
|  |кваліфікації,   |         |         |       |     |
|  |затверджених   |         |         |       |     |
|  |наказом ФДМУ від |         |         |       |     |
|  |15.04.2004 N 754 і|         |         |       |     |
|  |зареєстрованого у |         |         |       |     |
|  |Міністерстві   |         |         |       |     |
|  |юстиції України  |         |         |       |     |
|  |05.05.2004 за   |         |         |       |     |
|  |N 562/9161"    |         |         |       |     |
|---+------------------+-----------------+-----------------+-------------+----------|
|26.|Наказ ФДМУ "Про  |Протокол N 46  |Удосконалення  |Департамент |IV квартал|
|  |внесення змін до |чергового    |процедури    |оціночної  |2010 року |
|  |Положення про   |засідання    |анулювання    |діяльності  |     |
|  |порядок анулювання|Наглядової ради з|сертифікатів   |       |     |
|  |сертифікатів   |питань оціночної |суб'єктів    |       |     |
|  |суб'єктів     |діяльності від  |оціночної    |       |     |
|  |оціночної     |1 липня 2010 року|діяльності та їх |       |     |
|  |діяльності -   |         |поновлення після |       |     |
|  |суб'єктів     |         |анулювання    |       |     |
|  |господарювання та |         |         |       |     |
|  |їх поновлення   |         |         |       |     |
|  |після анулювання, |         |         |       |     |
|  |затвердженого   |         |         |       |     |
|  |наказом ФДМУ від |         |         |       |     |
|  |27.03.2006 N 513 і|         |         |       |     |
|  |зареєстрованого в |         |         |       |     |
|  |Міністерстві   |         |         |       |     |
|  |юстиції України  |         |         |       |     |
|  |11.04.2006 за   |         |         |       |     |
|  |N 417/12291"   |         |         |       |     |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора Департаменту
 законодавчо-аналітичного
 забезпечення реформування
 власності та виконання
 програмних документів                 Л.СалінськаУкраина онлайн