Законодательство Украины

 

Наказ №276 від 02.08.2010

Мінжитлокомунгосп

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінжитлокомунгоспу від 12.05.2009 N 137

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.08.2010 N 276
 
 
     Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
       Мінжитлокомунгоспу від 12.05.2009 N 137
 
 
   З метою   приведення    нормативно-правових    актів
Мінжитлокомунгоспу  до вимог Закону України "Про наукову та
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Визнати  таким,  що  втратив   чинність,   наказ
Мінжитлокомунгоспу від 12.05.2009 N 137 ( v0137662-09 ) "Про
затвердження Порядку реєстрації експертів при Мінжитлокомунгоспі".
 
   2. Визнати недійсними свідоцтва про реєстрацію експертів при
Міністерстві з питань житлово-комунального господарства з дати
набрання чинності цього наказу згідно переліку, що додається.
 
   3. Управлінню  нормотворчої  та  наукової  діяльності
(Асадчев О.І.):
 
   3.1. довести цей наказ до відома осіб, внесених до Єдиного
реєстру зареєстрованих експертів при Міністерстві  з  питань
житлово-комунального господарства;
 
   3.2. забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення
на сайті Міністерства.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Семчука Г.М.
 
 Міністр                        Ю.Є.Хіврич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінжитлокомунгоспу
                   02.08.2010 N 276
 
 
               СПИСОК
       юридичних осіб, зареєстрованих у якості
        експертів при Міністерстві з питань
      житлово-комунального господарства України
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п |   Підприємство    |  |  Напрямок експертизи  |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 1. |АТЗТ "ЕФЕН-Київ" - голова | - |технічна експертиза,   |
|   |правління Ватагін Михайло |  |фінансово-економічна   |
|   |Юрійович         |  |експертиза, правова    |
|   |             |  |експертиза        |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 2. |"Дніпропетровська     | - |технічна експертиза,   |
|   |муніципальна       |  |фінансово-економічна   |
|   |енергосервісна компанія" -|  |експертиза        |
|   |директор Ларкін Олександр |  |             |
|   |Федорович         |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 3. |ВАТ "Науково-дослідний та | - |технічна експертиза    |
|   |проектно-вишукувальний  |  |             |
|   |інститут "Львів-     |  |             |
|   |теплоелектропроект" -   |  |             |
|   |голова правління     |  |             |
|   |ВАТ "НДПВІ        |  |             |
|   |"Львівтеплоелектропроект" |  |             |
|   |Ястремський Андрій    |  |             |
|   |Ярославович        |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 4. |ВАТ "УкрНДІінжпроект" -  | - |технічна експертиза    |
|   |директор Зембицький Петро |  |             |
|   |Юлійович         |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 5. |ГО "Інститут соціально-  | - |фінансово-економічна   |
|   |економічних стратегій" - |  |експертиза        |
|   |директор Панченко Оксана |  |             |
|   |Василівна         |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 6. |Енергосервісна компанія  | - |технічна експертиза    |
|   |"Екологічні Системи" -  |  |             |
|   |директор Степаненко Василь|  |             |
|   |Анатолійович       |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 7. |ЗАТ "Інститут енергоаудиту| - |технічна експертиза    |
|   |та обліку енергоносіїв" -|  |             |
|   |голова правління Телеп  |  |             |
|   |Олег Любомирович     |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 8. |ТОВ центральна      | - |технічна експертиза    |
|   |енергосервісна компанія  |  |             |
|   |"ЕСКО-ЦЕНТР" - генеральний|  |             |
|   |директор Гензіцький    |  |             |
|   |Валерій Михайлович    |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 9. |ТОВ "Енергозберігаючі   | - |технічна експертиза    |
|   |технології" - генеральний |  |             |
|   |директор Липовецький   |  |             |
|   |Сергій Олександрович   |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 10. |ТОВ "Центранс" - директор | - |технічна експертиза,   |
|   |Глушак Євген Миколайович |  |фінансово-економічна   |
|   |             |  |експертиза        |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 11. |ТОВ "Юридична фірма    | - |юридична експертиза    |
|   |"ЮрЕнерго Консалтинг" -  |  |             |
|   |директор Самборська Олена |  |             |
|   |Яківна          |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 12. |ТОВ НВФ "Технотерм" -   | - | технічна експертиза   |
|   |директор Новак Анатолій  |  |             |
|   |Іванович         |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 13. |Товариство з обмеженою  | - |технічна експертиза    |
|   |відповідальністю "АРНІКА- |  |фінансово-економічна   |
|   |Центр" - директор Нікітін |  |експертиза        |
|   |Євген Євгенович      |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 14. |Приватне підприємство   | - |фінансово-економічна   |
|   |"Максімум Ай Ті" -    |  |експертиза        |
|   |Максименко Ольга     |  |             |
|   |Леонідівна        |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 15. |Інститут колоїдної хімії | - |технічна експертиза    |
|   |та хімії води       |  |             |
|   |ім. А.В.Думанського    |  |             |
|   |НАН України -       |  |             |
|   |директор Гончарук     |  |             |
|   |Владислав Володимирович  |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 16. |Комунальне підприємство  | - |технічна експертиза    |
|   |"Інформаційно-аналітичний |  |             |
|   |центр "Волиньенергософт" -|  |             |
|   |директор Дудко Василь   |  |             |
|   |Васильович        |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 17. |Товариство з обмеженою  | - |фінансово-економічна   |
|   |відповідальністю "Житлово-|  |експертиза        |
|   |комунальний союз     |  |технічна експертиза    |
|   |України" - Генеральний  |  |             |
|   |директор Шаповаленко   |  |             |
|   |Віталій Георгійович    |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 18. |Харківська національна  | - |фінансово-економічна   |
|   |академія міського     |  |експертиза        |
|   |господарства - ректор   |  |технічна експертиза    |
|   |Шутенко Леонід      |  |             |
|   |Миколайович        |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 19. |Відкрите акціонерне    | - |технічна експертиза    |
|   |товариство інститут    |  |             |
|   |"ДніпроВНІПІенергопром" - |  |             |
|   |голова правління -    |  |             |
|   |директор Мікулін Олексій |  |             |
|   |Георгійович        |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 20. |Товариство з обмеженою  | - |технічна експертиза    |
|   |відповідальністю "Інститут|  |фінансово-економічна   |
|   |місцевого розвитку" -   |  |експертиза        |
|   |директор Бабак Альона   |  |правова експертиза    |
|   |Валеріївна        |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 21. |Виробниче підприємство  | - |технічна експертиза    |
|   |"Спецінжбуд" - директор  |  |             |
|   |Гламаздін Павло      |  |             |
|   |Михайлович        |  |             |
------------------------------------------------------------------
 
 
               СПИСОК
       фізичних осіб, зареєстрованих у якості
        експертів при Міністерстві з питань
      житлово-комунального господарства України
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п |     Експерт     |  |  Напрямок експертизи  |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 1. |Аген Ольга Миколаївна -  |  |технічна експертиза    |
|   |зав. лабораторією     |  |             |
|   |ВАТ "УкрНДІінжпроект"   |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 2. |Ватагін Михайло Юрійович -| - |фінансово-економічна   |
|   |голова правління АТЗТ   |  |експертиза        |
|   |"ЕФЕН-Київ"        |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 3. |Даниленко Анатолій    | - |технічна експертиза    |
|   |Григорович - генеральний |  |             |
|   |директор "Укртеплоенерго" |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 4. |Мацевитий Юрій      | - |науково-технічна     |
|   |Михайлович - директор   |  |експертиза,        |
|   |Інституту проблем     |  |технічна експертиза    |
|   |машинобудування НАНУ   |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 5. |Мельниченко Олеся     | - |технічна експертиза    |
|   |Володимирівна - віце-   |  |             |
|   |президент міжнародного  |  |             |
|   |консультативного Форуму  |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 6. |Михайлюк Дмитро      | - |технічна експертиза    |
|   |Васильович -       |  |             |
|   |головний інженер     |  |             |
|   |ВАТ "УкрНДІінжпроект"   |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 7. |Немировський Ілля     | - |технічна експертиз    |
|   |Абрамович - Харківський  |  |             |
|   |політехнічний інститут  |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 8. |Новак Анатолій Іванович - | - |технічна експертиза    |
|   |директор         |  |             |
|   |ТОВ НВФ "Технотерм"    |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 9. |Сігал Олександр Ісакович -| - |технічна експертиза    |
|   |директор Інституту    |  |             |
|   |промислової екології   |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 10. |Тарадай Олександр     | - |технічна експертиза    |
|   |Михайлович - голова ради |  |             |
|   |директорів міжгалузевої  |  |             |
|   |регіональної корпорації  |  |             |
|   |"Теплоенергія"      |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 11. |Штейнберг Микола     | - |технічна експертиза    |
|   |Олександрович - голова  |  |             |
|   |правління приватного   |  |             |
|   |акціонерного товариства  |  |             |
|   |"Системний енергетичний  |  |             |
|   |менеджмент КО"      |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 12. |Педан Дмитро       | - |технічна експертиза    |
|   |Станіславович -      |  |             |
|   |енергоаудитор       |  |             |
|   |КП "Дніпропетровська   |  |             |
|   |муніципальна       |  |             |
|   |енергосервісна компанія" |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 13. |Закомірний Олександр   | - |технічна експертиза    |
|   |Іванович - голова     |  |             |
|   |правління ВАТ Виробничо- |  |             |
|   |комерційне будівельно-  |  |             |
|   |монтажне налагоджувальне |  |             |
|   |підприємство       |  |             |
|   |"Спеценергомонтаж"    |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 14. |Колотило Віктор      | - |технічна експертиза    |
|   |Дмитрович - заступник   |  |             |
|   |генерального директора  |  |             |
|   |з наукової роботи     |  |             |
|   |КП "Виробничо-технологічне|  |             |
|   |підприємство "Вода"    |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 15. |Чернокрилюк Володимир   | - |технічна експертиза    |
|   |Васильович - заступник  |  |             |
|   |комерційного директора  |  |             |
|   |ТОВ "Ріелло А.Т.", в.о.  |  |             |
|   |керівника представництва |  |             |
|   |концерну Riello S.p.A. в |  |             |
|   |Україні          |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 16. |Дайнеко Віктор      | - |технічна експертиза    |
|   |Васильович - директор   |  |             |
|   |технічного        |  |             |
|   |департаменту ТОВ "Медикс- |  |             |
|   |рей Інтернешнл Грепп"   |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 17. |Новосельцев Олександр   | - |технічна експертиза    |
|   |Вікторович - завідувач  |  |             |
|   |відділу економічного та  |  |             |
|   |нормативно-правового   |  |             |
|   |регулювання в енергетиці |  |             |
|   |Інституту загальної    |  |             |
|   |енергетики НАН України  |  |             |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 18. |Шишка Катерина      | - |технічна експертиза    |
|   |Миколаївна - енергоаудитор|  |фінансово-економічна   |
|   |             |  |експертиза        |
|------+--------------------------+---+--------------------------|
| 19. |Чубенко Дмитро      | - |технічна експертиза    |
|   |Андрійович -       |  |             |
|   |Генеральний директор   |  |             |
|   |"Vaillant - Ukraine"   |  |             |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління нормотворчої
 та наукової діяльності                О.І.АсадчевУкраина онлайн