Законодательство Украины

 

Наказ №789 від 30.07.2010

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.07.2010 N 789
 
 
          Про внесення змін до Плану
         заходів з реалізації Концепції
         реформування місцевих бюджетів
 
 
   У зв'язку із внесенням змін до  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р ( 308-2007-р ) "Про
схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до  Плану  заходів  з  реалізації  Концепції
реформування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 27.08.2007 N 973 ( v0973201-07 ), зміни,
виклавши його в новій редакції, що додається.
 
   2. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) забезпечити
координацію та контроль за виконанням Плану заходів з реалізації
Концепції  реформування  місцевих бюджетів ( 308-2007-р ) у
встановлені терміни.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кузькіна Є.Ю.
 
 Міністр                        Ф.Ярошенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   27.08.2007 N 973
                   ( v0973201-07 )
                   (в редакції наказу
                   Міністерства
                   фінансів України
                   30.07.2010 N 789)
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
           з реалізації Концепції
         реформування місцевих бюджетів
             ( 308-2007-р )
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |  Завдання   |   Заходи     |  Відповідальні  |  Термін  |
|з/п|        |           |  виконавці   | виконання |
|---+----------------+---------------------+-------------------+------------|
| 1 |Зміцнення    |1.1.Щорічне     |Мінфін       |  2010-  |
|  |фінансової   |збільшення питомої  |Місцеві органи   | 2014 роки |
|  |основи місцевого|ваги загального фонду|виконавчої влади  |      |
|  |самоврядування |місцевих бюджетів у |          |      |
|  |        |зведеному бюджеті  |          |      |
|  |        |України       |          |      |
|  |        |---------------------+-------------------+------------|
|  |        |1.2. Внесення змін до|Мінфін       | 2010 рік |
|  |        |Бюджетного кодексу  |Мінекономіки    |      |
|  |        |України ( 2542-14 ) |ДПА        |      |
|  |        |щодо розширення   |Місцеві органи   |      |
|  |        |джерел дохідної   |виконавчої влади  |      |
|  |        |частини місцевих   |          |      |
|  |        |бюджетів за рахунок: |          |      |
|  |        |- оптимального    |          |      |
|  |        |розподілу податків і |          |      |
|  |        |зборів (обов'язкових |          |      |
|  |        |платежів) між    |          |      |
|  |        |державним та     |          |      |
|  |        |місцевими бюджетами; |          |      |
|  |        |- перерозподілу   |          |      |
|  |        |доходів між рівнями |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів;  |          |      |
|  |        |- перегляду складу  |          |      |
|  |        |доходів, які     |          |      |
|  |        |враховуються чи не  |          |      |
|  |        |враховуються при   |          |      |
|  |        |визначенні обсягів  |          |      |
|  |        |міжбюджетних     |          |      |
|  |        |трансфертів     |          |      |
|---+----------------+---------------------+-------------------+------------|
| 2 |Підвищення   |Внесення змін до   |Мінфін       | 2010 рік |
|  |ефективності  |Бюджетного кодексу  |Міносвіти     |      |
|  |процесу     |України ( 2542-14 ) |МОЗ        |      |
|  |формування   |щодо:        |Мінпраці      |      |
|  |видаткової   |- розмежування    |Мінсім'ямолодьспорт|      |
|  |частини місцевих|видатків на виконання|МКТ        |      |
|  |бюджетів та   |делегованих державою |Мінекономіки    |      |
|  |децентралізація |і власних повноважень|Держказначейство  |      |
|  |управління   |органів місцевого  |Місцеві органи   |      |
|  |бюджетними   |самоврядування;   |виконавчої влади  |      |
|  |коштами     |- конкретизації   |          |      |
|  |        |видаткових      |          |      |
|  |        |повноважень місцевих |          |      |
|  |        |бюджетів у галузях  |          |      |
|  |        |бюджетної сфери;   |          |      |
|  |        |- перерозподілу   |          |      |
|  |        |видатків між     |          |      |
|  |        |державним і місцевими|          |      |
|  |        |бюджетами та     |          |      |
|  |        |видатками, що    |          |      |
|  |        |враховуються чи не  |          |      |
|  |        |враховуються при   |          |      |
|  |        |визначенні обсягів  |          |      |
|  |        |міжбюджетних     |          |      |
|  |        |трансфертів     |          |      |
|---+----------------+---------------------+-------------------+------------|
| 3 |Удосконалення  |3.1. Розробка проекту|Мінфін       |2010 рік (за|
|  |системи     |постанови Кабінету  |Міносвіти     |необхідності|
|  |регулювання   |Міністрів "Деякі   |МОЗ        | щорічно) |
|  |міжбюджетних  |питання врегулювання |Мінпраці      |      |
|  |відносин    |міжбюджетних     |Мінсім'ямолодьспорт|      |
|  |        |відносин" в частині: |МКТ        |      |
|  |        |- міжбюджетних    |Мінекономіки    |      |
|  |        |відносин між     |ДПА        |      |
|  |        |державним бюджетом та|НДФІ        |      |
|  |        |місцевими бюджетами; |Місцеві органи   |      |
|  |        |- міжбюджетних    |виконавчої влади  |      |
|  |        |відносин між районним|          |      |
|  |        |бюджетом та бюджетами|          |      |
|  |        |місцевого      |          |      |
|  |        |самоврядування    |          |      |
|  |        |---------------------+-------------------+------------|
|  |        |3.2. Впровадження  |Мінфін       | Щорічно  |
|  |        |системи стимулювання |Мінекономіки    |      |
|  |        |органів місцевого  |ДПА        |      |
|  |        |самоврядування до  |Місцеві органи   |      |
|  |        |нарощування дохідної |виконавчої влади  |      |
|  |        |бази по місцевих   |          |      |
|  |        |бюджетах       |          |      |
|---+----------------+---------------------+-------------------+------------|
| 4 |Запровадження  |4.1. Проведення   |Мінфін       | 2010 рік |
|  |планування   |необхідної      |Місцеві органи   |      |
|  |місцевих    |підготовчої роботи з |виконавчої влади  |      |
|  |бюджетів на   |методології та    |МОН        |      |
|  |середньострокову|запровадження ПЦМ в |МОЗ        |      |
|  |перспективу   |рамках експерименту |Мінпраці      |      |
|  |        |на місцевому рівні: |Мінсім'ямолодьспорт|      |
|  |        |- розробка та    |МКТ        |      |
|  |        |затвердження типових |ДКУ        |      |
|  |        |переліків бюджетних |ГоловКРУ      |      |
|  |        |програм,       |ІБСЕД (за згодою) |      |
|  |        |результативних    |          |      |
|  |        |показників їх    |          |      |
|  |        |виконання за     |          |      |
|  |        |видатками, що    |          |      |
|  |        |враховуються при   |          |      |
|  |        |визначенні обсягу  |          |      |
|  |        |міжбюджетних     |          |      |
|  |        |трансфертів;     |          |      |
|  |        |- розробка форм   |          |      |
|  |        |основних документів, |          |      |
|  |        |які         |          |      |
|  |        |використовуватимуться|          |      |
|  |        |при запровадженні ПЦМ|          |      |
|  |        |у місцевих бюджетах, |          |      |
|  |        |та інструкцій щодо  |          |      |
|  |        |їх заповнення;    |          |      |
|  |        |- розробка нової   |          |      |
|  |        |відомчої класифікації|          |      |
|  |        |видатків та     |          |      |
|  |        |кредитування для   |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів та |          |      |
|  |        |типового кодифікатора|          |      |
|  |        |нумерації типового  |          |      |
|  |        |переліку бюджетних  |          |      |
|  |        |програм;       |          |      |
|  |        |- розробка структури |          |      |
|  |        |коду програмної   |          |      |
|  |        |класифікації видатків|          |      |
|  |        |та кредитування   |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів  |          |      |
|  |        |---------------------+-------------------+------------|
|  |        |4.2. Запровадження  |Мінфін       |  2011-  |
|  |        |ПЦМ у бюджетах    |МОН        | 2013 роки |
|  |        |пілотних регіонів  |МОЗ        |      |
|  |        |(крім сільських,   |Мінпраці      |      |
|  |        |селищних, міських  |Мінсім'ямолодьспорт|      |
|  |        |міст районного    |МКТ        |      |
|  |        |значення бюджетів) та|Держказначейство  |      |
|  |        |бюджетах об'єднань  |НДФІ        |      |
|  |        |територіальних    |Місцеві органи   |      |
|  |        |громад, що будуть  |ІБСЕД (за згодою) |      |
|  |        |створюватись згідно |          |      |
|  |        |із законом:     |          |      |
|  |        |- затвердження    |          |      |
|  |        |бюджетних програм  |          |      |
|  |        |відповідними     |          |      |
|  |        |місцевими радами   |          |      |
|  |        |пілотних регіонів  |          |      |
|  |        |(крім бюджетів сіл, |          |      |
|  |        |селищ, міст     |          |      |
|  |        |районного значення) |          |      |
|  |        |та об'єднань     |          |      |
|  |        |територіальних    |          |      |
|  |        |громад, що будуть  |          |      |
|  |        |створюватись згідно |          |      |
|  |        |із законом;     |          |      |
|  |        |- затвердження нової |          |      |
|  |        |відомчої класифікації|          |      |
|  |        |видатків та     |          |      |
|  |        |кредитування для   |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів та |          |      |
|  |        |типового кодифікатора|          |      |
|  |        |нумерації типового  |          |      |
|  |        |переліку бюджетних  |          |      |
|  |        |програм;       |          |      |
|  |        |- затвердження    |          |      |
|  |        |структури коду    |          |      |
|  |        |програмної      |          |      |
|  |        |класифікації видатків|          |      |
|  |        |та кредитування   |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів; - |          |      |
|  |        |удосконалення форм  |          |      |
|  |        |казначейського    |          |      |
|  |        |обслуговування;   |          |      |
|  |        |- внесення змін до  |          |      |
|  |        |програмного     |          |      |
|  |        |забезпечення в    |          |      |
|  |        |частині       |          |      |
|  |        |обслуговування    |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів за |          |      |
|  |        |ПЦМ;         |          |      |
|  |        |- матеріально-    |          |      |
|  |        |технічне оснащення  |          |      |
|  |        |місцевих фінансових |          |      |
|  |        |органів та      |          |      |
|  |        |територіальних    |          |      |
|  |        |органів Державного  |          |      |
|  |        |казначейства України |          |      |
|  |        |---------------------+-------------------+------------|
|  |        |4.3. Складання та  |Мінфін       |  2013-  |
|  |        |виконання місцевих  |МОН        | 2014 роки |
|  |        |бюджетів за ПЦМ:   |МОЗ        |      |
|  |        |- затвердження    |Мінпраці      |      |
|  |        |бюджетних програм  |Мінсім'ямолодьспорт|      |
|  |        |відповідними     |МКТ        |      |
|  |        |місцевими радами;  |Держказначейство  |      |
|  |        |- формування     |НДФІ        |      |
|  |        |звітності про    |Місцеві органи   |      |
|  |        |виконання місцевих  |виконавчої влади  |      |
|  |        |бюджетів за кодами  |ІБСЕД (за згодою) |      |
|  |        |програмної      |          |      |
|  |        |класифікації видатків|          |      |
|  |        |та кредитування   |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів;  |          |      |
|  |        |- доопрацювання та  |          |      |
|  |        |удосконалення    |          |      |
|  |        |програмного     |          |      |
|  |        |забезпечення в    |          |      |
|  |        |частині       |          |      |
|  |        |обслуговування    |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів при|          |      |
|  |        |запровадженні ПЦМ;  |          |      |
|  |        |- удосконалення   |          |      |
|  |        |нормативно-правової |          |      |
|  |        |та методологічної  |          |      |
|  |        |бази з урахуванням  |          |      |
|  |        |результатів I-II   |          |      |
|  |        |етапів запровадження |          |      |
|  |        |ПЦМ на рівні місцевих|          |      |
|  |        |бюджетів       |          |      |
|  |        |---------------------+-------------------+------------|
|  |        |4.4. Проведення   |Мінфін       |  2010-  |
|  |        |навчання       |Держказначейство  | 2014 роки |
|  |        |представників    |Місцеві органи   |      |
|  |        |фінансових управлінь,|виконавчої влади  |      |
|  |        |головних       |ІБСЕД (за згодою) |      |
|  |        |розпорядників коштів |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів,  |          |      |
|  |        |розпорядників та   |          |      |
|  |        |одержувачів бюджетних|          |      |
|  |        |коштів, працівників |          |      |
|  |        |територіальних    |          |      |
|  |        |органів Державного  |          |      |
|  |        |казначейства України.|          |      |
|  |        |Проведення публічних |          |      |
|  |        |заходів       |          |      |
|---+----------------+---------------------+-------------------+------------|
| 5 |Посилення    |Внесення змін до   |Мінфін       | 2010 рік  |
|  |інвестиційної  |Бюджетного кодексу  |Мінекономіки    |      |
|  |складової    |України ( 2542-14 ) |Мінрегіонбуд    |      |
|  |місцевих    |щодо:        |Мінжитлокомунгосп |      |
|  |бюджетів    |- визначення     |Місцеві органи   |      |
|  |        |принципів та основних|виконавчої влади  |      |
|  |        |засад надання    |          |      |
|  |        |субвенцій на     |          |      |
|  |        |виконання      |          |      |
|  |        |інвестиційних програм|          |      |
|  |        |(проектів);     |          |      |
|  |        |- вдосконалення   |          |      |
|  |        |процедури здійснення |          |      |
|  |        |запозичень до    |          |      |
|  |        |місцевих бюджетів;  |          |      |
|  |        |- розширення джерел |          |      |
|  |        |надходжень бюджету  |          |      |
|  |        |розвитку місцевих  |          |      |
|  |        |бюджетів       |          |      |
|---+----------------+---------------------+-------------------+------------|
| 6 |Підвищення   |Внесення змін до   |Мінфін       | 2010 рік |
|  |ефективності  |Бюджетного кодексу  |ГоловКРУ      |      |
|  |управління   |України ( 2542-14 ) |Держказначейство  |      |
|  |коштами місцевих|щодо удосконалення  |Місцеві органи   |      |
|  |бюджетів та   |процедур:      |виконавчої влади  |      |
|  |посилення    |- контролю за    |          |      |
|  |контролю і   |дотриманням     |          |      |
|  |відповідальності|бюджетного      |          |      |
|  |за дотримання  |законодавства в   |          |      |
|  |бюджетного   |процесі складання та |          |      |
|  |законодавства  |виконання місцевих  |          |      |
|  |        |бюджетів;      |          |      |
|  |        |- визначення     |          |      |
|  |        |фінансової та    |          |      |
|  |        |адміністративної   |          |      |
|  |        |відповідальності за |          |      |
|  |        |порушення місцевими |          |      |
|  |        |органами виконавчої |          |      |
|  |        |влади вимог     |          |      |
|  |        |бюджетного      |          |      |
|  |        |законодавства;    |          |      |
|  |        |- здійснення     |          |      |
|  |        |фінансового контролю |          |      |
|  |        |в бюджетних установах|          |      |
|---+----------------+---------------------+-------------------+------------|
| 7 |Забезпечення  |7.1. Удосконалення  |Держкомстат    | Щорічно  |
|  |прозорості   |інформаційно-    |Мінекономіки    |      |
|  |процесу     |статистичної бази  |Мінфін       |      |
|  |формування та  |соціально-економічних|Місцеві органи   |      |
|  |виконання    |показників розвитку |виконавчої влади  |      |
|  |місцевих    |регіонів.      |          |      |
|  |бюджетів    |---------------------+-------------------+------------|
|  |        |7.2. Запровадження  |Мінфін       | 2010 рік |
|  |        |публічного      |Місцеві органи   |      |
|  |        |обговорення     |виконавчої влади  |      |
|  |        |показників місцевих |          |      |
|  |        |бюджетів органами  |          |      |
|  |        |місцевого      |          |      |
|  |        |самоврядування    |          |      |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник директора
 Департаменту
 місцевих бюджетів                  Г.Б.МарковичУкраина онлайн