Законодательство Украины

 

Наказ №311 від 03.08.2010

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            03.08.2010 N 311
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 серпня 2010 р.
                   за N 719/18014
 
 
            Про внесення змін
        до Інструкції щодо заповнення форми
       державного статистичного спостереження
        N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику"  (  2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
державних статистичних спостережень зі статистики житлових умов і
отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)
"Про  оплату  населенням  житлово-комунальних  послуг  та
електроенергії", затвердженої наказом Держкомстату від 21.07.2008
N 249 ( z0743-08 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
12.08.2008 за N 743/15434, такі зміни:
 
   1.1. Абзац перший пункту 1.2 розділу I викласти у такій
редакції:
   "1.2. Звіт за формою державного статистичного спостереження
N 1-заборгованість (ЖКГ)  (місячна)  "Про  оплату  населенням
житлово-комунальних  послуг та електроенергії" (далі - Звіт)
заповнюють юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують
житловий  фонд  (у  тому  числі  об'єднання  співвласників
багатоквартирного будинку та житлово-будівельні  кооперативи),
надають населенню комунальні послуги, які:".
 
   1.2. Абзац третій пункту 2.1 розділу II після слів "та
електроенергії" доповнити словами "у цілих числах".
 
   2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного
спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату
населенням  житлово-комунальних  послуг  та  електроенергії"
використовувати Інструкцію ( z0743-08 ) зі змінами, затвердженими
цим наказом.
 
   3. Департаменту статистики послуг (Самченко І.М.):
 
   3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3.2. Довести  Інструкцію  (  z0743-08  )  зі  змінами,
затвердженими цим наказом, до відома територіальних  органів
державної статистики.
 
   4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр з питань
 житлово-комунального
 господарства України                  Ю.Є.ХівричУкраина онлайн