Законодательство Украины

 

Наказ №2556/167 від 02.08.2010

Мінсім'ямолодьспорт

Про затвердження Концепції підготовки спортсменів України до XXII зимових Олімпійських ігор 2014 року

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
      НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           02.08.2010 N 2556/167
 
 
          Про затвердження Концепції
       підготовки спортсменів України до XXII
        зимових Олімпійських ігор 2014 року
 
 
   З метою забезпечення якісної підготовки та участі спортсменів
України в XXII зимових Олімпійських іграх у м. Сочі (Росія) та на
виконання протокольного рішення засідання Експертної ради з питань
підготовки  та  участі спортсменів України в Олімпійських іграх
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Концепцію підготовки спортсменів України до
XXII зимових Олімпійських ігор 2014 року (додаток N 1).
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Домашенка А.В. та першого віце-президента НОК України
Бринзака В.М.
 
 Міністр України у справах
 сім'ї, молоді та спорту               Р.С.Сафіуллін
 
 Президент Національного
 олімпійського комітету України             С.Н.Бубка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО:
                   Міністр України
                   Р.С.Сафуллін
 
                   ПОГОДЖЕНО:
                   Президент НОК України
                   С.Н.Бубка
 
 
              КОНЦЕПЦІЯ
         підготовки спортсменів України
      до XXII зимових Олімпійських ігор 2014 року
 
 
         1. Основні тенденції розвитку
       світового спорту та конкурентноздатність
           українських спортсменів
 
   На початок III тисячоліття в суспільній свідомості чітко
визначилась політична значущість Олімпійських ігор, спортивні
досягнення в яких розглядаються як один з основних факторів
національного престижу.
   Результати XXI зимових Олімпійських ігор  2010  року  у
Ванкувері показали загальні тенденції розвитку світового спорту, а
саме:
   - стабільну  групу  шестірки  країн-лідерів,  за  своїм
потенціалом здатну зберегти в  подальшому  свої  позиції  в
неофіційному командному заліку;
   - перелік видів спорту, переможці та  призери  в  яких
прогнозовані;
   - комерціалізацію олімпійського спорту та тісну взаємодію
професійного і аматорського спорту;
   - значні фінансові інвестиції у технічне оснащення спортивних
об'єктів, екіпірування та обладнання для спортсменів;
   - підвищення впливу на  спортивні  результати  досягнень
науково-технічного прогресу та медико-біологічного забезпечення
олімпійської підготовки;
   - загострення  допінгової  проблеми,  зумовленої жорсткою
антидопінговою політикою Міжнародного олімпійського комітету та
ВАДА;
   - Україна, не виборовши на XXI зимових Олімпійських іграх
нагород, не увійшла до групи країн, які зайняли місця відповідно
кількості завойованих медалей.
   За умови  створення  ефективної  системи  підготовки  та
відповідного   організаційного   та   матеріально-технічного
забезпечення, спортсмени України можуть боротися за медалі на XXII
зимових Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.
 
       2. Інфраструктура розвитку олімпійських
           видів спорту в Україні
 
   Базовим показником  у визначенні стратегії підготовки до
наступних  Олімпійських  ігор  є  ефективно  збалансована
інфраструктура розвитку олімпійських видів спорту.
   На наступне чотириріччя пріоритетними залишаються традиційні
види спорту, в яких українські спортсмени можуть конкурувати на
світовій спортивній  арені  та  досягти  значних  спортивних
результатів.
   Таким чином, для відповідного забезпечення підготовки та
участі у міжнародних змаганнях пріоритетні види спорту доцільно
поділити на групи, а саме:
   - види спорту, спортсмени яких мають стійкі тенденції та
перспективи показати найвищий результат;
   - види спорту, спортсмени яких зможуть претендувати на вхід
до десятки кращих;
   - всі інші види спорту, участь в яких є перспективними та
престижними для країни.
   Пріоритетність видів спорту затверджується окремим наказом
центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і
спорту.
 
       3. Організаційно-управлінська структура
            олімпійського спорту
 
   Ця Концепція визначає єдину державну систему  підготовки
спортсменів України до XXII зимових Олімпійських ігор 2014 у Сочі
з урахуванням складових:
   - організація, контроль та відповідальність за підготовку до
Олімпійських ігор;
   - поєднання зусиль суб'єктів державного, громадського та
приватного секторів з метою забезпечення підготовки спортсменів
України;
   - нормативно-правове;
   - кадрове забезпечення олімпійського спорту;
   - фінансове забезпечення підготовки спортсменів;
   - матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів;
   - науково-методичне та медичне забезпечення;
   - соціальний захист спортсменів.
   В сучасних умовах розвитку олімпійського спорту в Україні
залишається актуальним збереження пріоритету державної системи
олімпійської підготовки із залученням організацій, які беруть на
себе відповідальність   за  підготовку спортсменів України до
XXII зимових Олімпійських ігор.
 
   Центральний орган виконавчої влади з питань фізичної культури
і спорту:
   - у співпраці з Національним олімпійським комітетом України
та федераціями із зимових олімпійських видів спорту на підставі
укладених  договорів  про  співробітництво,  відповідно  до
законодавства України та Олімпійської хартії, забезпечує розвиток
зимових видів спорту в Україні, підготовку до участі спортсменів у
XXII зимових Олімпійських іграх, сприяє зміцненню та захисту
олімпійського руху, олімпійських символів,  підвищенню  рівня
здоров'я, фізичного і духовного розвитку членів національних
збірних команд відповідно до Кодексу честі олімпійця України.
   - створює та удосконалює законодавчо-нормативну базу для
розвитку спорту вищих досягнень, яка має закласти правові засади
забезпечення підготовки до Олімпійських ігор;
   - визначає тенденції, координує та контролює розвиток видів
спорту в Україні, визначає пріоритетність та при необхідності
вносить до неї відповідні зміни;
   - формує  календарний  план  спортивних  змагань  та
навчально-тренувальних  зборів,  у  тому  числі  олімпійської
підготовки;
   - визначає  спільно  з  НОК  України,  федераціями,
фізкультурно-спортивними товариствами  та  відомствами,  склад
кандидатів на участь в Олімпійських іграх;
   - затверджує  єдину  комплексну  програму підготовки до
XXII зимових Олімпійських ігор та цільові програми підготовки з
видів спорту;
   - забезпечує фінансування підготовки, участі кандидатів до
олімпійської збірної в змаганнях та навчально-тренувальних зборах,
визначених індивідуальними планами підготовки  членів  збірних
команд України;
   - на конкурсних засадах за поданням федерацій  визначає
тренерський склад для збірних команд країни;
   - здійснює  кадрове,  науково-методичне,  медичне  та
матеріально-технічне  забезпечення  підготовки  кандидатів  до
олімпійської збірної, координує діяльність  щодо  запобігання
використання допінгу в спорті;
   - проводить централізовану підготовку спортсменів на протягом
всього періоду;
   - вживає  заходів  щодо  будівництва,  реконструкції  та
забезпечення баз олімпійської підготовки.
 
   Національний олімпійський комітет України:
   - у співпраці з центральним органом виконавчої влади з питань
фізичної культури і спорту та федераціями із зимових олімпійських
видів спорту на підставі укладених договорів про співробітництво,
відповідно до законодавства України та Олімпійської хартії, сприяє
розвитку зимових видів спорту в Україні, підготовці збірних команд
та забезпечує участь офіційної делегації України у XXII зимових
Олімпійських іграх, забезпечує розвиток, зміцнення та захист
олімпійського  руху,  олімпійських символів, підвищенню рівня
здоров'я, фізичного і духовного розвитку членів національних
збірних команд відповідно до Кодексу честі олімпійця України;
   - забезпечує постійний зв'язок з Міжнародним олімпійським
комітетом та Оргкомітетом XXII зимових Олімпійських ігор у Сочі
щодо питань, пов'язаних з організацією та  участю  в  XXII
олімпійських іграх;
   - забезпечує переклад  отриманих  від  Оргкомітету  ігор
документів, спільно з федераціями готує акредитації та іншу
документацію для своєчасного представлення Оргкомітету;
   - представляє та очолює офіційну делегацію України на XXII
зимових Олімпійських іграх;
   - призначає шефа місії та аташе НОК України на період
підготовки та участі в Олімпійських іграх;
   - бере участь у роботі комісії по затвердженню комплексних
цільових програм підготовки збірних команд до XXII  зимових
Олімпійських ігор та призначенню головних тренерів;
   - бере участь у роботі Штабу олімпійської підготовки;
   - розглядає та затверджує на виконкомі НОК України списки
делегації України для участі в Олімпійських іграх;
   - надає фінансову підтримку федераціям з зимових олімпійських
видів спорту відповідно до Положення  про  порядок  надання
безповоротної  фінансової  допомоги НОК України федераціям з
олімпійських видів спорту на підготовку спортсменів збірних команд
до Олімпійських ігор та укладених договорів;
   - вирішує питання фінансової підтримки федерацій з зимових
олімпійських  видів  спорту  за рахунок програм Олімпійської
солідарності МОК щодо підготовки провідних спортсменів України до
XXII зимових Олімпійських ігор;
   - сприяє Національному антидопінговому центру та федераціям
із зимових олімпійських видів спорту у питаннях боротьби з
допінгом;
   - надає організаційну допомогу федераціям щодо входження їх
представників до управлінських структур міжнародних спортивних
федерацій з зимових видів спорту;
   - у співпраці з регіональними відділеннями НОК України надає
підтримку  членам  національних  збірних  команд  з  зимових
олімпійських видів спорту та їх тренерам на період підготовки та
участі в Олімпійських іграх;
   - надає практичну допомогу представникам засобів масової
інформації у висвітлені підготовки та участі спортсменів України у
XXII зимових Олімпійських іграх;
   - затверджує зразки цивільної та спортивної форми офіційної
делегації на XXII зимових Олімпійських іграх, визначає вимоги щодо
екіпіровки  офіційної  делегації  України  на  XXII  зимових
Олімпійських іграх;
   - вирішує питання щодо призначення стипендій Олімпійської
солідарності та стипендій НОК України;
   - надає  пропозиції  до  Єдиного  календарного  плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
 
   Національні федерації з видів спорту:
   - у співпраці з центральним органом виконавчої влади з питань
фізичної культури і спорту та Національним олімпійським комітетом
на підставі укладених договорів про співробітництво, відповідно до
законодавства України та  Олімпійської  хартії,  забезпечують
розвиток зимових видів спорту в Україні, підготовку та участь
спортсменів у XXII зимових Олімпійських іграх, сприяють зміцненню
та захисту олімпійського руху, олімпійських символів, підвищенню
рівня здоров'я, фізичного і духовного розвитку членів національних
збірних команд відповідно до Кодексу честі олімпійця України;
   - забезпечують організацію і проведення всеукраїнських та
міжнародних змагань на території України;
   - формують пропозиції до календарного плану змагань  та
навчально-тренувальних зборів;
   - залучають спонсорів і беруть участь у підготовці та участі
збірних команд України у міжнародних змаганнях;
   - беруть участь у  процесі  підготовки  спортсменів  до
Олімпійських  ігор  через  свої  місцеві  осередки та угоди
зтериторіями і товариствами;
   - проводять  суддівські семінари та своєчасно інформують
спортсменів, тренерів та інших фахівців про зміни в регламентах
проведення  змагань  тощо,  які  встановлюються  міжнародними
спортивними організаціями;
   - залучають фахівців України для роботи в управлінських
структурах міжнародних спортивних федерацій, суддівських корпусах
та технічних комітетах;
   - контролюють процес залучення провідних спортсменів  та
тренерів до професійних зарубіжних клубів;
   - спільно з центральним органом виконавчої влади з питань
фізичної культури і спорту несе відповідальність за результати
участі спортсменів в міжнародних змаганнях на етапі підготовки та
на Олімпійських іграх.
 
   Експертна рада з підготовки та участі спортсменів України в
Олімпійських іграх:
   - аналізує зміст та хід виконання цільових програм і річних
планів підготовки спортсменів України до участі в Олімпійських
іграх та вносить пропозиції центральному органу виконавчої влади з
питань фізичної культури і спорту, НОК України щодо відповідних
коректив до програм і планів на етапах їх реалізації;
   - спрямовує науковий потенціал на забезпечення наукового
супроводу підготовки спортсменів до Ігор;
   - визначає потреби та спрямовує науково-методичну та медичну
апаратуру для забезпечення національних збірних команд;
   - вносить пропозиції центральному органу виконавчої влади з
питань фізичної культури і спорту та НОК пропозиції з питань
формування  тренерського  складу  збірних  команд,  списку
спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх, інших
питань підготовки та участі національних збірних  команд  в
Олімпійських іграх.
 
   Територіальні органи  виконавчої  владизпитань  фізичної
культури і спорту:
   - вживають заходів щодо розвитку інфраструктури видів спорту
з урахуванням їх категорійності та беруть участь у підготовці
спортивного резерву;
   - створюють умови для підготовки кандидатів до олімпійської
збірної команди на місцях;
   - забезпечують дієздатність спортивних баз,  шкіл  вищої
спортивної  майстерності  та  центрів олімпійської підготовки
відповідно до державного замовлення;
   - створюють соціально-побутові та спортивно-технічні умови
для спортсменів, кандидатів до олімпійської збірної  та  їх
тренерів.
 
   Спортивні товариства і відомства:
   - беруть участь у підготовці спортивного резерву;
   - забезпечують роботу відомчих спортивних баз;
   - беруть дольову участь у підготовці спортсменів та їх
матеріальному забезпеченні;
   - надають допомогу у  соціальному  захисті  спортсменів,
тренерів та інших фахівців.
 
        4. Підготовка олімпійського резерву
 
   Резервний спорт, як базовий етап у системі багаторічного
планування олімпійської підготовки, зорієнтований на створення
передумов для максимального розвитку індивідуальних здібностей
найобдарованіших дітей та молоді до рівня, який дає підстави для
їх переходу до системи спорту вищих досягнень та поповнення
основних складів збірних команд країни.
   Дієвість системи резервного спорту, як складової олімпійської
підготовки,  забезпечують  спеціалізовані  навчальні  заклади
спортивного профілю, спортивні клуби, спортивні команди Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, центральних
органів виконавчої  влади,  фізкультурно-спортивних  товариств,
спортивних федерацій.
   Для вирішення  питань  якісної  підготовки  олімпійського
спортивного резерву центральний орган виконавчої влади з питань
фізичної культури та спорту спільно з Національним університетом
фізичного виховання  і  спорту,  Державним  науково-дослідним
інститутом фізичної культури і спорту розробляє Державну програму
розвитку резервного спорту, головною метою якої є визначення та
здійснення  організаційно-практичних  заходів,  спрямованих на
підготовку спортсменів, віднесених до складу кандидатів до збірних
команд України з видів спорту та забезпечення успішного виступу на
I зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2012 року в Інсбруку.
   Реалізацію Державної  програми здійснює центральний орган
виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту, структурні
підрозділи  з  питань фізичної культури і спорту Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
держадміністрацій,  комітет  фізичного  виховання  і  спорту
Міністерства освіти та науки, Національний олімпійський комітет
України, фізкультурно-спортивні товариства, спортивні федерації.
   Для фінансування заходів Державної програми залучаються кошти
державного  та  місцевих бюджетів, а також інші джерела не
заборонені законодавством.
 
       5. Цільові програми, система спортивних
      змагань і методичні аспекти та планування
      підготовки спортсменів вищої кваліфікації
         до Олімпійських ігор 2014 року
 
   Для планової підготовки збірної команди, відповідно до даної
концепції, головними тренерами спільно з національними федераціями
з видів спорту розробляються Цільові програми з видів спорту на
олімпійський цикл та щорічні зведені плани підготовки,  які
затверджуються та коригуються центральним органом виконавчої влади
з фізичної культури та спорту.
   До структури підготовки спортсменів вищої кваліфікації в
олімпійському циклі 2010 - 2014 рр. включені головні, етапні та
відбірні змагання.
   Кількість головних змагань становить 1 - 2 на рік. Основна
мета виступів спортсменів в цих змаганнях - досягнення найвищого
спортивного результату, завоювання найбільш  високого  місця.
Спортсмени орієнтуються на повну мобілізацію і виявлення фізичних,
техніко-тактичних, функціональних, психологічних можливостей.
   Етапні змагання,  як  правило,  тренувальні,  контрольні,
відбірні підсумкові та інші змагання, дозволяють контролювати
рівень і  динаміку  підготовленості  (змагальної  готовності)
спортсменів і сприяють зросту спортивної майстерності.
   Стратегічною особливістю такої побудови календаря є наявність
спеціального етапу - відбірних змагань для участі в олімпійських
іграх 2014 р. і формування складу збірної команди.
   На відбірних етапах в загальній  системі  забезпечується
підготовка спортсменів і формування складу команд за видами спорту
для участі в спортивних змаганнях поточного олімпійського циклу і
безпосередньо в Олімпійських іграх 2014 р.
   На цьому етапі вирішуються питання відбору спортсменів і
команд до участі в Олімпійських іграх за принципами і критеріями
МОК і міжнародних спортивних федерацій.
   Ефективне     вирішення     завдань    підготовки
спортсменів - олімпійців в 2010 - 2014 рр. передбачає специфічне
планування змагальної підготовки в цей період.
   Серед варіантів планування підготовки до змагань спортсменів
вищої кваліфікації є: календар спортивних змагань з головним
стартом в сезоні (Олімпійські ігри, чемпіонати і Кубки світу,
Європи, країни, інших регіонів і таке інше), що включають основні
періоди: підготовчий і змагальний.
   Моделювання змагальної   діяльності  спортсменів  вищої
кваліфікації включає відбір спортсменів у збірні команди за
принципами і критеріями.
   Визначаються такі спортивно-методичні критерії і вимоги до
проведення етапу відбірних змагань;
   - динаміка спортивних результатів  (досягнень)  в  серії
відбірних змагань. Динаміка досягнень безпосередньо повинна бути
позитивною - найкращі результати демонструються в середині та в
кінці етапу відбірних змагань (реалізується принцип "розвитку
тренованості");
   - високий рівень психічної готовності та психосоматичної
стійкості, націленості на боротьбу і перемогу в змаганнях;
   - стабільність вищих досягнень, темпи приросту спортивних
результатів в серії змагань;
   - можливість  пройти  серію змагань без травм і зривів
медичного біологічного, психологічного характеру;
 
      6. Система відбору кандидатів у олімпійську
        збірну команду та стартові склади
 
   Об'єктивна система відбору до олімпійської збірної команди
України  та  сучасна  ефективна,  науково   обґрунтована
навчально-тренувальна робота з кандидатами до остаточного складу
збірної команди - одні з найважливіших передумов успішного виступу
спортсменів України на XXII зимових Олімпійських іграх у Сочі.
   Відбір до участі у ліцензійних змаганнях та до стартового
складу олімпійської збірної команди проводиться, в першу чергу,
між спортсменами - кандидатами до олімпійської збірної команди
України,  що пройшли централізовану підготовку відповідно до
затверджених цільових програм підготовки збірних команд України з
видів спорту до XXII зимових Олімпійських ігор.
   Система відбору до кваліфікаційних та фінальних  змагань
Олімпійських  ігор  та склад кандидатів, які залучаються до
централізованої  підготовки,  щорічно   розглядається   та
затверджується Міністерством.
   На заключному  етапі  підготовки  кількість  кандидатів
олімпійської збірної команди визначається у відповідності до
кількості завойованих ліцензій у виді спорту, з урахуванням
специфіки виду спорту, а також відповідної системи відбору, яка
затверджується щорічно в травні поточного року.
   Головні та старші тренери збірних команд України несуть
персональну відповідальність за виконання спортсменами-кандидатами
до  олімпійської збірної команди України затверджених планів
підготовки  та  відповідність  їхніх  спортивних  результатів
затвердженим контрольним нормативам на даний період підготовки.
   До складу олімпійських збірних команд України включаються
спортсмени, спортивні результати яких відповідають затвердженим
контрольним нормативам, які пройшли  медичне  та  спеціальне
обстеження, допінг-контроль, практично здорові і відповідають
морально-вольовим якостям члена збірної команди України.
   Спортсмени -  кандидати  до олімпійської збірної команди
України результати яких на змаганнях,  затверджених  системою
відбору, не відповідають контрольним нормативам (без наявності
об'єктивних причин), виключаються зі складу спортсменів-кандидатів
до олімпійської збірної команди України на 2014 рік.
   Якщо на змаганнях, затверджених системою відбору спортсменів
до  складу  олімпійських  збірних команд України, контрольні
нормативи виконує спортсмен, що не входить до складу олімпійської
збірної команди, він може бути включений Міністерством до її
складу згідно з клопотанням відповідної федерації з виду спорту та
висновку тренерської ради збірної команди України з виду спорту.
   У разі наявності рівних попередніх показників відбору у
спортсменів при формуванні стартового складу збірної команди
враховуються:
   - стабільність  результатів  спортсмена  та  змагальна
надійність;
   - результати зустрічей з ймовірними конкурентами;
   - позитивний висновок Державного науково-дослідного інституту
фізичного виховання і спорту України та центру спортивної медицини
щодо рівня функціональної підготовленості та стану  здоров'я
спортсмена.
   Основним критерієм остаточного  відбору  до  олімпійської
збірної  команди,  при наявності ліцензій у виді спорту, є
можливість спортсмена або команди зайняти місце у першій шістці
спортсменів на Олімпійських іграх у виді програми.
   Всі спірні питання, не  зазначені  в  системі  відбору,
розглядаються Штабом  олімпійської підготовки і виносяться на
засідання виконкому НОК України для остаточного вирішення.
   Затвердження остаточного складу олімпійської збірної команди
України проводиться керівництвом центрального органу виконавчої
влади сфери та виконкомом НОК України за поданням відповідної
федерації з виду спорту та висновку тренерської ради збірної
команди України з виду спорту.
   До зазначеної дати федерації з видів спорту, які отримали
олімпійські ліцензії, повинні подати до НОК України пропозиції про
склади команд для розгляду та затвердження на виконкомі НОК
України.
   Затвердження збірних команд України з видів спорту буде
проводитись після  висновків  попереднього  допінг-контролю,
проведеного Національною антидопінговою лабораторією.
 
     7. Підготовка спортсменів на заключному етапі
 
   Головна відмінність  заключного  етапу  підготовки  до
Олімпійських ігор у порівнянні з попередніми етапами - сувора
спрямованість всієї системи підготовки протягом наступних місяців
на планомірне формування усіх компонентів спортивної майстерності
з позицій досягнення найвищих спортивних результатів у двох
головних змаганнях сезону - відбірковому чемпіонаті країни та на
Олімпійських іграх. Цьому завданню повинна бути підпорядкована
система періодизації підготовки протягом року, співвідношення
роботи різної направленості, динаміка тренувальних і змагальних
навантажень, система змагань, поза тренувальних і поза змагальних
факторів.
   Раціональне планування  навантажень  передбачає  сувору
періодизацію тренувального процесу протягом всього заключного
етапу. Незалежно від обраних варіантів періодизації (одно-, дво-,
три- або багато циклічне планування) на заключному етапі вся
система  підготовки  повинна  бути орієнтована на досягнення
максимального рівня функціональних можливостей та їх реалізацію в
головних змаганнях сезону.
   Особливу увагу в тренувальному процесі на заключному етапі
підготовки належить, перш за все, сконцентрувати на якісних
характеристиках тренувального процесу в суворій відповідності з
розробленими індивідуальними моделями змагальної діяльності та
виявленими резервами подальшої адаптації.
   Важливе значення має проведення передзмагального мезоциклу, з
урахуванням клімато-географічних та часових умов Сочі,  який
спрямований на безпосередню підготовку до олімпійських стартів.
Цей 5 - 6-ти тижневий етап безпосередньої підготовки повинен бути
поділений надві частини: стимулюючу (3 - 3,5 тижні), що передбачає
граничну мобілізацію адаптаційних резервів організму, та таку, що
підводить до  завершення  довгострокових адаптаційних реакцій,
фізичного та психічного відновлення, індивідуальну  роботу  з
підведення спортсмена до конкретних стартів (2 - 2,5 тижні).
 
      8. Науково-методичне та медичне забезпечення
           підготовки спортсменів
 
   Науково-методичне та  медичне  забезпечення  є  складовою
частиною  системи підготовки спортсменів національних збірних
команд, основним механізмом підвищення результативності виступів
спортсменів  України  та  впровадження  результатів  наукових
досліджень у практику.
   Науково-методичне та медичне забезпечення підготовки збірних
команд України здійснюється відповідно до  цільових  програм,
розроблених з урахуванням наявного досвіду і сучасних тенденцій
розвитку олімпійського спорту і базується на  систематичному
впровадженні в  практику спорту вищих досягнень педагогічних,
медико-біологічних, психологічних та інших методів і наукових
розробок.
   Науково-методичне та медичне забезпечення підготовки збірних
команд України здійснюють Державний науково-дослідний інститут
фізичної культури і спорту, Національний університет фізичного
виховання і спорту України, Український центр спортивної медицини,
інститути фізичної культури, а також інші організації.
   Удосконалення системи   науково-методичного  забезпечення
підготовки збірних команд України з різних видів спорту до
Олімпійських ігор здійснюється з урахуванням перспектив його
розвитку.
   Передбачається різноманітність    організаційних   форм
науково-методичного забезпечення, основними з яких є:
   - комплексні  наукові групи з виду спорту або ж групи
споріднених видів спорту;
   - наукові групи з виду спорту;
   - наукові консультанти як координатори вказаного напрямку
роботи з відповідними завданнями, правами і обов'язками.
   Там, де  має  місце  позитивний  результат  роботи  з
науково-методичного забезпечення, доцільно зберегти традиційну
організаційну форму - комплексні наукові групи з виду спорту.
   У випадку,  де  реалії  нинішнього  часу  не дозволяють
організувати роботу з комплексних позицій науково-методичного
забезпечення, може здійснюватись науковими групами за скороченою
програмою.
   Науково-методичне забезпечення  може включати наукове або
медичне супроводження на найвідповідальніших етапах підготовки
спортсменів і головних змаганнях з наданням тренерам і спортсменам
консультацій провідними фахівцями галузі, а іноді обмежуватися
лише інформаційним забезпеченням.
   Програми науково-методичного забезпечення реалізовуються у
спеціалізованих стаціонарних науково-дослідних лабораторіях або ж
у пересувних наукових лабораторіях, на навчально-тренувальних
зборах та змаганнях згідно з затвердженими графіками.
   Замовлення на  науково-методичне  забезпечення  підготовки
збірних  команд розробляється тренерською радою, комплексними
науковими групами, науковими групами, або науковим консультантом,
узгоджуються з Державним науково-дослідним інститутом фізичної
культури і спорту або НДІ НУФВСУ та затверджуються центральним
органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту і
Експертною радою.
   Діяльність служби  спортивної  медицини  спрямовується на
вдосконалення методик діагностики, лікування, профілактики травм і
захворювань спортсменів, підвищення ефективності функціонування їх
організму  в  процесі  навчально-тренувальної  та  змагальної
діяльності, ефективному відновленні організму.
   Регіональні лікарсько-фізкультурні  диспансери  контролюють
стан здоров'я кандидатів до збірних команд України.
   Поглиблені медичні обстеження збірних команд проводяться два
рази на рік, етапні комплексні обстеження функціонального стану
атлетів - три рази на рік.
   Поточні обстеження,  оперативні  обстеження  та  оцінка
змагальної діяльності проводяться комплексними науковими групами
або науковими групами.
   Всі ці види обстежень є обов'язковими для членів збірних
команд країни, регламентуються контрактами, контролюються головним
тренером,  керівником  комплексної  наукової  групи,  лікарем
Українського центру спортивної медицини.
   Керівник комплексної наукової групи разом з головним тренером
та лікарем збірної команди несуть однакову відповідальність за
ефективність підготовки та результати участі спортсменів в Іграх
Олімпіади.
 
       9. Фінансування олімпійської підготовки
 
   Фінансування олімпійської   підготовки  здійснюється  з
консолідованого бюджету за рахунок залучення коштів державного та
місцевого   бюджетів,   коштів   федерацій,   добровільних
фізкультурно-спортивних товариств, спонсорів, з інших джерел, не
заборонених  законодавством  з  урахуванням пріоритетності та
категорійності видів спорту.
   За рахунок державного бюджету покриваються основні витрати на
утримання штатних збірних команд, їх матеріально-технічне та
медичне і наукове забезпечення, а також на проведення головних
календарних заходів, участь в офіційних міжнародних змаганнях та
утримання баз олімпійської підготовки.
   З місцевого  бюджету  залучаються  кошти  на  підготовку
спортивного резерву та проведення децентралізованої підготовки
кандидатів  у  збірні  команди  України  і  вирішення  їх
соціально-побутових проблем.
   Планування коштів на навчально-тренувальну роботу щорічно
здійснюється шляхом складання і затвердження фінансового плану з
врахуванням оптимальної кількості спортсменів, тренерів, фахівців,
тривалості і місця проведення заходів, який корегується щомісячно.
 
       10. Кадрове забезпечення і підвищення
        професійної майстерності фахівців
 
   Підбор, зарахування  тренерських  кадрів   здійснюється
центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і
спорту за участю національних федерацій з видів спорту.
   Відбір тренерів на посади державних і головних тренерів
збірних команд України  здійснюється  на  конкурсній  основі
відповідною експертною радою, яка оцінює професійну майстерність
конкурсантів.
   Щорічне підвищення професійного рівня тренерського складу є
обов'язковим і здійснюється Національним університетом фізичної
культури і спорту.
 
       11. Матеріально-технічне забезпечення
 
   Для створення якісних умов підготовки до Олімпійських ігор
визначається  перелік  баз  олімпійської  підготовки,  які
реконструюються  та  забезпечуються  сучасним  інвентарем  та
обладнанням. Відомчим базам на основі угод з органами виконавчої
влади надається відповідне бюджетне фінансування.
   В матеріально-технічному  забезпеченні  баз  олімпійської
підготовки  застосовується  принцип  пріоритетності  вкладання
державних коштів, фінансування інших споруд здійснюється  за
рахунок місцевих бюджетів.
   У зв'язку з недостатньою номенклатурою та якістю вітчизняної
продукції  для  спорту  вищих досягнень, необхідно здійснити
вибіркові закупки у зарубіжних фірм спортивної форми для змагань,
інвентарю індивідуального  спеціального  призначення  згідно з
діючими нормативами.
   Передбачається постійно вивчати якість асортименту товарів
вітчизняного виробника, що виробляє товари для спорту,  для
збільшення закупок українських товарів.
 
        12. Антидопінгова діяльність у сфері
          фізичної культури і спорту
 
   Важливою складовою сучасного спортивного руху є здійснення
заходів, спрямованих  на боротьбу проти застосування допінгу,
призваних захищати основне право спортсмена на участь у спортивній
діяльності на засадах справедливості і рівності та збереження
здоров'я.
   Антидопінгова діяльність в Україні провадиться Національним
антидопінговим  центром  (Центром)  спільно  з  Національним
олімпійським  комітетом та національними федераціями з видів
спорту. Координуючим органом з антидопінгової  діяльності  є
Наглядова рада Національного антидопінгового центру.
   Антидопінговий контроль у спорті  має  сприяти  активній
боротьбі з допінгом у всіх її формах, включаючи тестування під час
змагань та поза змаганнями  без  попереднього  повідомлення,
створення Реєстру спортсменів, які підлягають антидопінговому
контролю відповідно до Міжнародного стандарту перевірок;
   Основними напрямами антидопінгової діяльності при підготовці
до зимових Олімпійських ігор у Сочі є:
   - впровадження національної антидопінгової програми;
   - отримання міжнародної акредитації лабораторії Національного
антидопінгового центру в системі ВАДА;
   - створення  Комітету  з  терапевтичного  використання
заборонених субстанцій;
   - прийняття Національними  федераціями  з  видів  спорту
регламенту з допінг-контролю у відповідність до вимог міжнародних
федерацій та погодження його з Національним антидопінговим центром
та медичною комісією Національного олімпійського комітету;
   - вчасне подання змін до списку  речовин  та  методів,
заборонених у практиці спорту для всіх відповідних громадських
організацій, зокрема НОК, національним федераціям з видів спорту
та публікування такого списку раз на рік.
   Формування фармкарт і  списку  медикаментів,  що  будуть
призначатися спортсменам та використовуватися на Олімпійських
іграх у Сочі, мають бути узгоджені з Комітетом з терапевтичного
використання заборонених субстанцій.Украина онлайн