Законодательство Украины

 

Наказ №271 від 02.08.2010

Мінжитлокомунгосп

Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу від 21.01.2008 N 9

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.08.2010 N 271
 
 
     Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу
            від 21.01.2008 N 9
 
 
   У зв'язку зі змінами у  керівному  складі  Міністерства
Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до пункту 5 Порядку організації та проведення
особистого  прийому  громадян  у  Міністерстві  з  питань
житлово-комунального господарства України, затвердженого наказом
Міністерства від 21.01.2008 N 9 ( v0009662-08 ), виклавши його в
такій редакції:
   "5. Попередній запис на особистий прийом до керівництва
Міністерства проводиться помічниками (секретарями) керівництва
Міністерства з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, по п'ятницях
з 9.00 до 16.45:
   - до Міністра  Ю.Є.Хіврича  -  у  приймальній  Міністра
(тел. 207-18-60) або у службі Міністра;
   - до першого заступника Міністра Г.М.Семчука - у приймальній
першого заступника Міністра (тел. 207-19-00);
   - до заступників Міністра - у  приймальнях  заступників
Міністра:
   - Романюк О.П. (207-18-99);
   - Ласіков С.А. (207-18-77);
   - Зіміна С.Г. (207-19-21);
   - Шаповаленко В.Г. (207-19-26).".
 
   2. Внести  зміни до графіка особистого прийому громадян
керівництвом    Міністерства,    затвердженого    наказом
Мінжитлокомунгоспу від 13.05.2010 N 138 ( v0138662-10 ), виклавши
його у новій редакції, що додається.
 
   3. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Міністр                        Ю.Є.Хіврич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства з питань
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   02.08.2010 N 271
 
 
      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
 
   Адреса для письмових звернень громадян: 03150, м. Київ-150,
вул. Димитрова, 24.
   Телефон для   довідок   за   зверненнями   громадян:
8 (044) 207-18-07.
   Факс: 8 (044) 207-19-51, 207-18-98.
   E-mail: minzhkg-zvg@ukr.net         Інтернет-адреса:
www.minjkg.gov.ua
 
 
          ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Керівництво  |  Дні та  |  Місце  |N телефону |
| п/п |  Міністерства  |  години  | прийому  |      |
|   |          |  прийому | (адреса) |      |
|-----+--------------------+------------+------------+-----------|
| 1 |Міністр Хіврич Ю.Є. |  Перший  |  вул.  |207-18-60 |
|   |(юридичні, кадрові | понеділок | Димитрова, |      |
|   |питання)      |  місяця  | 24, к. 907 |      |
|   |          | з 16.00 до |      |      |
|   |          |  19.00  |      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|           Заступники Міністра            |
|----------------------------------------------------------------|
| 2 |Перший заступник  |  Другий  |  вул.  |207-19-00 |
|   |Міністра      | вівторок | Димитрова, |      |
|   |Семчук Г.М.     |  місяця  | 24, к. 404 |      |
|   |(питання стратегії | з 16.00 до |      |      |
|   |реформування ЖКГ,  |  19.00  |      |      |
|   |організаційного,  |      |      |      |
|   |адміністративного  |      |      |      |
|   |забезпечення)    |      |      |      |
|-----+--------------------+------------+------------+-----------|
| 3 |Заступник Міністра |  Другий  |  вул.  |207-18-99 |
|   |Шаповаленко В.Г.  | понеділок | Димитрова, |      |
|   |(питання житлової  |  місяця  | 24, к. 701 |      |
|   |політики,      | з 16.00 до |      |      |
|   |благоустрою,    |  19.00  |      |      |
|   |комунального    |      |      |      |
|   |обслуговування та  |      |      |      |
|   |міського      |      |      |      |
|   |електротранспорту) |      |      |      |
|-----+--------------------+------------+------------+-----------|
| 4 |Заступник Міністра |  Третій  |  вул.  |207-19-26 |
|   |Романюк О.П.    | понеділок | Димитрова, |      |
|   |(питання      |  місяця  | 24, к. 702 |      |
|   |зовнішньоекономічної| з 16.00 до |      |      |
|   |діяльності та    |  19.00  |      |      |
|   |міжнародних     |      |      |      |
|   |зв'язків, питання  |      |      |      |
|   |нормотворчої та   |      |      |      |
|   |наукової      |      |      |      |
|   |діяльності)     |      |      |      |
|-----+--------------------+------------+------------+-----------|
| 5 |Заступник Міністра | Четвертий |  вул.  |207-19-21 |
|   |Зімін С.Г.     | понеділок | Димитрова, |      |
|   |(питання      |  місяця  | 24, к. 801 |      |
|   |теплопостачання та | з 16.00 до |      |      |
|   |водопровідно-    |  19.00  |      |      |
|   |каналізаційного   |      |      |      |
|   |господарства)    |      |      |      |
|-----+--------------------+------------+------------+-----------|
| 6 |Заступник Міністра |Третя середа|  вул.  |207-18-77 |
|   |Ласіков С.А.    |  місяця  | Димитрова, |      |
|   |(питання економіки | з 16.00 до | 24, к. 505 |      |
|   |та тарифної     |  19.00  |      |      |
|   |політики, фінансові |      |      |      |
|   |питання)      |      |      |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 організаційного забезпечення           О.А.КузьмінськаУкраина онлайн