Законодательство Украины

 

Наказ №844 від 30.07.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Про внесення змін до Плану діяльності Державної митної служби України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.07.2010 N 844
 
 
       Про внесення змін до Плану діяльності
         Державної митної служби України
       з підготовки проектів регуляторних актів
              на 2010 рік
 
 
   З метою виконання положень статті 7 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Розділ III "Проекти відомчих регуляторних актів" Плану
діяльності Державної митної служби України з підготовки проектів
регуляторних  актів  на  2010  рік,  затвердженого  наказом
Держмитслужби від 14.12.2009 N 1191 ( v1191342-09 ), доповнити
пунктами 44, 45 такого змісту:
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва проекту  |   Обґрунтування   |  Виконавець  |  Строк  |
|з/п| регуляторного акта | необхідності прийняття |        | виконання |
|  |          |  регуляторного акта |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|       III. Проекти відомчих регуляторних актів             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 44|Проект наказу    |Проект розробляється з |Управління   | II півріччя|
|  |Держмитслужби    |метою підвищення    |контролю за   |      |
|  |"Про внесення змін |ефективності механізму |переміщенням  |      |
|  |до Положення про  |здійснення контролю за |товарів     |      |
|  |порядок здійснення |переміщенням товарів  |        |      |
|  |контролю за     |митною територією    |        |      |
|  |доставкою вантажів у|України         |        |      |
|  |митниці призначення"|            |        |      |
|---+--------------------+------------------------+----------------+------------|
| 45|Проект наказу    |Проект розробляється з |Управління   | II півріччя|
|  |Держмитслужби    |метою уніфікації системи|контролю за   |      |
|  |"Про затвердження  |контролю за доставкою  |переміщенням  |      |
|  |Інструкції із    |товарів, що       |товарів     |      |
|  |заповнення та    |переміщуються      |        |      |
|  |використання    |під митним контролем  |        |      |
|  |документа контролю |територією України   |        |      |
|  |за переміщенням   |            |        |      |
|  |товарів та     |            |        |      |
|  |затвердження Змін до|            |        |      |
|  |деяких нормативно- |            |        |      |
|  |правових актів   |            |        |      |
|  |Державної митної  |            |        |      |
|  |служби України"   |            |        |      |
---------------------------------------------------------------------------------
 
   2. Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити розміщення цього
наказу на відомчому веб-сайті Держмитслужби в мережі Інтернет.
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о. Голови Служби               О.М.ДороховськийУкраина онлайн