Законодательство Украины

 

Наказ №2580/786/649 від 03.08.2010

Мінсім'ямолодьспорт

Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2007 N 302/80/49

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
          03.08.2010 N 2580/786/649
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 серпня 2010 р.
                   за N 723/18018
 
 
       Про внесення змін до наказу Міністерства
      України у справах сім'ї, молоді та спорту,
        Міністерства освіти і науки України,
       Міністерства охорони здоров'я України
          від 02.02.2007 N 302/80/49
 
 
   Відповідно до  Закону   України   "Про   забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) та з
метою  врегулювання  процесу передачі дітей із закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального  захисту дітей до сімей усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту,  Міністерства  освіти  і  науки  України,
Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2007 N 302/80/49
( z0186-07 ) "Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального захисту  дітей,  до  сімейних  форм  виховання",
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за
N 186/13453, такі зміни:
   у пункті 2 наказу слова "служб у справах неповнолітніх"
замінити словами "служб у справах дітей".
 
   2. Унести зміни до Порядку вибуття дітей із закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й
соціального  захисту  дітей,  до  сімейних  форм  виховання,
затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров'я України від 02.02.2007 N 302/80/49 ( z0186-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007  за
N 186/13453, виклавши його в новій редакції, що додається.
 
   3. Державному департаменту з усиновлення та захисту прав
дитини (Балим Л.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників міністрів відповідно до посадових обов'язків.
 
   5. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного
опублікування.
 
 Міністр України у справах
 сім'ї, молоді та спорту               Р.С.Сафіуллін
 
 Міністр освіти і науки України            Д.В.Табачник
 
 Міністр охорони здоров'я України            З.М.Митник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту,
                   Міністерства освіти і науки
                   України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   02.02.2007 N 302/80/49
                   ( z0186-07 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту,
                   Міністерства освіти і науки
                   України,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   від 03.08.2010
                   N 2580/786/649)
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 серпня 2010 р.
                   за N 723/18018
 
 
               ПОРЯДОК
      вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт
     та дітей, позбавлених батьківського піклування,
          й соціального захисту дітей
          до сімейних форм виховання
 
 
   1. Цей  Порядок  поширюється на заклади й установи, що
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України
(дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування), Міністерства
охорони здоров'я України (будинки дитини), Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту (притулки для дітей, центри
соціально-психологічної       реабілітації      дітей,
соціально-реабілітаційні центри (дитячі  містечка))  (далі  -
заклади)  і  підпорядковуються  обласним,  районним,  міським
управлінням (відділам) освіти, охорони здоров'я, службам у справах
дітей.
 
   2. Влаштування  дітей  у  сім'ї усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу
здійснюється за наслідками прийнятих рішень відповідно до:
   постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 905
( 905-2008-п ) "Про затвердження Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених
дітей" (у разі передачі дитини у сім'ю усиновлювачів);
   постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866
( 866-2008-п ) "Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини" (у разі встановлення опіки,
піклування над дитиною);
   постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 564
( 564-2002-п ) "Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу" (у разі передачі дитини у дитячий  будинок
сімейного типу);
   постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 565
( 565-2002-п ) "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (у
разі передачі дитини у прийомну сім'ю).
 
   3. При відрахуванні дитини із закладу в сім'ю усиновлювачі,
опікуни,  піклувальники,  батьки-вихователі,  прийомні  батьки
звертаються до адміністрації відповідного закладу з письмовою
заявою (додатки 1, 2 до цього Порядку).
   До заяви додаються:
   копія рішення  суду  про  усиновлення  дитини  (для
усиновлювачів);
   копія рішення суду про встановлення опіки, піклування над
дитиною або копія рішення районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про встановлення опіки, піклування над
дитиною (для опікунів, піклувальників);
   копія рішення районної,  районної  у  містах  Києві  та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про створення дитячого будинку сімейного
типу та передачу до нього на виховання і спільне проживання дітей
або про передачу дитини до дитячого будинку сімейного типу (для
батьків-вихователів);
   копія рішення районної,  районної  у  містах  Києві  та
Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради про утворення прийомної сім'ї та передачу на
виховання і спільне проживання дитини або про передачу дитини до
прийомної сім'ї (для прийомних батьків);
   ксерокопія паспорта  кожного  з  усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків (при цьому
надається оригінал паспорта).
 
   4. Одночасно адміністрацією закладу усиновлювачам, опікунам,
піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам надаються
оригінали документів дитини.
 
   5. У разі виявлення в наданих документах розбіжностей щодо
прізвища, імені, по батькові дитини, місця проживання  тощо
адміністрація  відповідного  дитячого  закладу  зобов'язана
призупинити передання дитини до усунення  (виправлення)  цих
розбіжностей.
 
   6. Передача дитини здійснюється у присутності працівника
служби у справах дітей за місцезнаходженням закладу.
   У разі влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу,
прийомну сім'ю передача дитини  здійснюється  у  присутності
працівника служби у справах дітей та працівника центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем створення такої сім'ї.
   За фактом  передачі  дитини  адміністрацією  закладу  у
присутності   усиновлювачів,   опікунів,   піклувальників,
батьків-вихователів, прийомних батьків складається акт у чотирьох
примірниках (додатки 3, 4 до Порядку). Один примірник акта
залишається в закладі, другий примірник передається службі у
справах дітей, третій - центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, четвертий - усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,
батькам-вихователям та прийомним батькам.
 
 Директор Державного департаменту
 з усиновлення та захисту прав
 дитини Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді
 та спорту                        Л.В.Балим
 
 Директор департаменту
 загальної середньої
 та дошкільної освіти
 Міністерства освіти
 і науки України                    О.В.Єресько
 
 Директор департаменту
 материнства, дитинства
 та санаторного забезпечення
 Міністерства охорони
 здоров'я України                  Р.О.Моісеєнко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку вибуття дітей
                   із закладів для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   й соціального захисту дітей
                   до сімейних форм виховання
 
 
               ЗАЯВА
       про передачу дитини у сім'ю (опікуна,
        піклувальника, батьків-вихователів,
            прийомних батьків)
 
 
 Ми, громадяни __________________________________________________,
            (прізвища, імена, по батькові)
 
 що проживаємо __________________________________________________,
               (місце проживання)
 
 просимо передати на виховання та спільне проживання
 
 ________________________________________________________________,
        (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
 
 вихованця ______________________________________________________,
           (найменування закладу)
 
 до ______________________________________________________________
         (сім'ї опікуна, піклувальника,
    дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім'ї)
 
 До заяви додаємо:
 копію розпорядчого документа;
 копію паспорта.
 
 ___________    _______________________
  (дата)         (підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку вибуття дітей
                   із закладів для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   й соціального захисту дітей
                   до сімейних форм виховання
 
 
               ЗАЯВА
         про передачу усиновленої дитини
 
 
 Ми, громадяни ___________________________________________________
               (назва країни)
 
 Прізвища, імена та по батькові усиновлювачів ____________________
 ________________________________________________________________,
 місце проживання _______________________________________________,
 телефон ________________________________________________________,
 паспорт (серія, N, дата видачі, яким органом виданий) ___________
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________,
 
 усиновили вихованця ____________________________________________
                (найменування закладу)
 
 Прізвище, ім'я та по батькові дитини до усиновлення
 _________________________________________________________________
 
 Прізвище, ім'я та по батькові дитини після усиновлення
 _________________________________________________________________
 
 Дата та місце народження: _______________________________________
 
 Дата та місце народження після усиновлення (якщо змінювалось)
 _________________________________________________________________
 
 Усиновлення здійснено відповідно до рішення суду
 
 _________________________________________________________________
              (назва суду)
 
 за справою N___________від "____" __________________ 20___ року
 
 просимо передати нам усиновлену дитину.
 
 До заяви додаємо:
 копію рішення суду;
 ксерокопію паспорта кожного з усиновлювачів;
 копію нового свідоцтва про народження з унесеними змінами (після
усиновлення) дитини.
 При усиновленні дитини особами, які не володіють українською
мовою, до заяви також додається копія паспорта перекладача (за
умови його присутності).
 
 Підписи усиновлювачів:
 
 Батько ___________________   (________________________________)
 Мати ____________________   (________________________________)
 Перекладач _______________   (________________________________)
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 ___________________
   (дата)
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку вибуття дітей
                   із закладів для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   й соціального захисту дітей
                   до сімейних форм виховання
 
 
                АКТ
      про передачу дитини у сім'ю усиновлювачів
 
 
 Адміністрація __________________________________________________,
              (найменування закладу)
 
 в особі ______________________________________, з одного боку, та
      (прізвище, ім'я, по батькові)
громадяни (усиновлювачі) _________________________________________
 
 ________________________________________________________________,
         (прізвища, імена, по батькові)
 
 з іншого боку, склали цей акт про таке:
 
 На підставі рішення _____________________________________________
                  (назва суду)
 
 про усиновлення за справою від "___" ________ 20___ року N ______
 
 у приміщенні ____________________________________________________
              (найменування закладу)
 
 у присутності ___________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові працівника служби у справах дітей)
 
 "_____" __________________20___ року о _____год. ______ хв.
 
 передано, а усиновлювачами прийнято усиновлену ними дитину ______
 
 _________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)
 
 Дитина передана в (зазначити стан здоров'я дитини):
 
 _________________________________________________________________
          (заповнюється лікарем закладу)
 _________________________________________________________________
 
 Перелік документів, які передаються:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Підписи:
 
 Головний лікар, директор
 або особа, яка їх замінює
 (потрібне підкреслити)   ____________    _______________
               (підпис)       (П.І.Б.)
 
 Посадова особа служби
 у справах дітей      ____________     _______________
               (підпис)        (П.І.Б.)
 
 Усиновлювачі        ____________     _______________
               (підпис)        (П.І.Б.)
 
              _____________     _______________
               (підпис)        (П.І.Б.)
 
 Перекладач        _____________     _______________
              (підпис)         (П.І.Б.)
 
 __________________
   (дата)
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку вибуття дітей
                   із закладів для дітей-сиріт
                   та дітей, позбавлених
                   батьківського піклування,
                   й соціального захисту дітей
                   до сімейних форм виховання
 
 
                АКТ
    про передачу дитини у сім'ю (опікуна, піклувальника,
       батьків-вихователів, прийомних батьків)
 
 
 "____" _____________ 20__ року "____" год. "___" хв.
 
 Адміністрація ___________________________________________________
              (найменування закладу)
 
 в особі _________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 у присутності ___________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові працівника служби у справах дітей)
 
 та ______________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові працівника центру
     соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді)
 
 передали дитину _________________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові дитини)
 
 _________________________________________________________________
         (число, місяць, рік народження)
 
 кому (куди) _____________________________________________________
        (вказати прізвище, ім'я, по батькові опікуна,
 
 _________________________________________________________________
   піклувальника, батьків-вихователів, прийомних батьків,
        паспортні дані, місце проживання)
 
 на підставі _____________________________________________________
      (розпорядження рішення районної, районної
         у містах Києві та Севастополі
 
 _________________________________________________________________
     державної адміністрації або рішення виконавчого
    органу міської, районної у місті ради, рішення суду)
 
 від "____" __________ 20___ року N ______
 
 Стан здоров'я дитини: ___________________________________________
              (заповнюється лікарем закладу)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Перелік документів та речей, які передаються:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Головний лікар, директор
 або особа, яка їх замінює
 (потрібне підкреслити)    ________________ _______________
                 (підпис)     (П.І.Б.)
 
 Посадова особа служби
 у справах дітей       ________________ _______________
                 (підпис)     (П.І.Б.)
 
 Посадова особа центру
 соціальних служб
 для сім'ї, дітей та молоді  _____________ _______________
                (підпис)    (П.І.Б.)
 
 Опікун, піклувальник
 батьки-вихователі,
 прийомні батьки      ______________ _______________
                (підпис)    (П.І.Б.)Украина онлайн