Законодательство Украины

 

Наказ №274 від 02.08.2010

Мінжитлокомунгосп

Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу від 9 грудня 2009 року N 389

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.08.2010 N 274
 
 
     Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу
          від 9 грудня 2009 року N 389
 
 
   У зв'язку з кадровими змінами  та  з  метою  належного
забезпечення  процесу  закупівель  товарів,  робіт і послуг,
пов'язаних  з  впровадженням  проекту  "Розвиток  міської
інфраструктури", що фінансується за рахунок гранту Шведського
агентства  міжнародного  розвитку,  та  реалізації  заходів,
передбачених цим Проектом, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити склад Тендерного комітету з питань закупівлі
товарів, робіт і послуг, пов'язаних з впровадженням Проекту
"Розвиток міської інфраструктури", виклавши додаток до наказу
Мінжитлокомунгоспу від 09.12.2009 N 389 ( v0389662-09 ) "Про
утворення Тендерного комітету з питань закупівлі товарів, робіт і
послуг, пов'язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської
інфраструктури" в новій редакції, що додається.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        Ю.Є.Хіврич
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   з питань
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   09.12.2009 N 389
                   ( v0389662-09 )
                   (у редакції наказу
                   Мінжитлокомунгоспу
                   від 02.08.2010 N 274)
 
 
               СКЛАД
     Тендерного комітету з питань закупівлі товарів,
      робіт і послуг, пов'язаних з впровадженням
      Проекту "Розвиток міської інфраструктури"
 
 
   Семчук Григорій Михайлович - перший заступник  Міністра,
голова Тендерного комітету
   Романюк Ольга Панасівна - заступник Міністра - Координатор
проекту, заступник голови Тендерного комітету
   Хуснутдінов Олег  Якович   -   начальник   Управління
зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних зв'язків, секретар
Тендерного комітету
   Репік Володимир     Михайлович     -     директор
Фінансово-адміністративного департаменту
   Герасименко Тетяна  Миколаївна  -  головний  спеціаліст
Юридичного управління
   Скляренко Валентина Вадимівна - заступник начальника Відділу
адміністративного забезпечення.
   Колосова Вікторія  Павлівна  -  директор  Департаменту
співробітництва  з  міжнародними  фінансовими  організаціями
Міністерства фінансів України (за згодою).
   Белоколос Ганна Євгенівна - заступник директора Департаменту
співробітництва  з  міжнародними  фінансовими  організаціями
Міністерства економіки України (за згодою).
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   з питань
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   02.08.2010 N 274
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Тендерний комітет з питань закупівлі товарів,
      робіт і послуг, пов'язаних з впровадженням
      Проекту "Розвиток міської інфраструктури"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено з метою проведення Міністерством
з питань житлово-комунального господарства України  (далі  -
Міністерство) закупівель товарів, робіт і послуг, у тому числі
відбору консультантів, пов'язаних з впровадженням  компоненту
Мінжитлокомунгоспу (Частини A.2 та D.1) Проекту "Розвиток міської
інфраструктури", згідно Угоди про позику та Частини A. "Міжнародні
навчальні  поїздки", B. "Зміцнення інституційної спроможності
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України"
та C. "Інженерні послуги" Гранту згідно Листа-угоди про грант
(далі - Проект).
 
   1.2. Положення  визначає  порядок  створення,  загальні
організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету
з питань закупівель товарів, робіт і послуг, у тому числі відбору
консультантів,  пов'язаних  з  впровадженням Проекту (далі -
Тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність
його членів.
 
   1.3. Тендерний  комітет  у  своїй  діяльності  керується
положеннями  Угоди  про  позику  (Проект  розвитку  міської
інфраструктури) між Україною та Міжнародним банком реконструкції
та розвитку від 26 травня 2008 року N 4869-UA ( 996_061 ), яка
ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про позику
(Проект розвитку міської  інфраструктури)  між  Україною  та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку" N 592-VI ( 592-17 )
від 24 вересня 2008 року (далі - Угода про позику), Листом-угодою
про грант між Україною та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку N TF091769 від 22 жовтня 2008 року про надання Україні
Урядом Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку
технічної допомоги, посібниками Світового банку "Закупівля за
позиками МБРР та кредитами МАР" (від травня 2004 року), "Відбір та
найм консультантів  позичальниками  Світового  банку"  (від
травня 2004 року) зі змінами, чинним законодавством України, цим
Положенням та рішеннями, які приймаються Тендерним комітетом.
 
     2. Організація діяльності Тендерного комітету
 
   2.1. Склад  Тендерного  комітету  затверджується  наказом
Міністерства. До складу Тендерного комітету входять: голова,
секретар та члени Тендерного комітету.
 
   2.2 Зміни до складу Тендерного комітету вносяться за поданням
голови Тендерного комітету та оформляються наказом Міністерства.
 
   2.3. Голова  Тендерного  комітету  здійснює  керівництво
Тендерним комітетом, організовує його роботу та несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Тендерний комітет
функцій.
 
   2.4. Голова  Тендерного  комітету   засвідчує   своїм
підписом/затверджує такі документи щодо проведення закупівель
товарів, робіт і послуг, у тому числі щодо відбору консультантів,
пов'язаних з впровадженням Проекту:
   - протоколи засідань Тендерного комітету;
   - тендерну документацію, запит про надання пропозицій, що
використовуються для закупівлі товарів, робіт та послуг;
   - запрошення до подачі пропозицій, технічні завдання на
надання консультаційних послуг разом із запитом про виявлення
зацікавленості (оголошенням), що використовуються для закупівлі
послуг консультантів;
   - оціночні звіти про закупівлі товарів, робіт і послуг, у
тому числі про відбір консультантів;
   - та інші документи, що стосуються закупівель товарів, робіт
та послуг, у тому числі відбору консультантів.
 
   2.5. Секретар Тендерного комітету веде та оформлює протоколи
засідань  Тендерного  комітету, інші документи, пов'язані із
діяльністю Тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування
членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його
діяльності, за дорученням голови Тендерного комітету виконує іншу
організаційну роботу щодо приймання тендерних пропозицій учасників
торгів, пропозицій консультантів, резюме консультантів.
 
   2.6. Члени Тендерного комітету на його засіданнях беруть
участь  в обговоренні та приймають рішення щодо результатів
попередньої кваліфікації, розгляду, оцінки та порівняння тендерних
пропозицій, визначення переможців процедур закупівель, розглядають
та погоджують документи щодо закупівель товарів, робіт і послуг, у
тому числі щодо відбору консультантів.
 
   2.7. Засідання Тендерного комітету проводяться у разі потреби
та відповідно до строків закупівель, визначених у відповідних
планах закупівель по Проекту.
 
   2.8. Секретар  Тендерного  комітету  у  разі надходження
звернення від зацікавлених осіб або самостійно, у разі службової
необхідності,  повідомляє  голову  Тендерного  комітету  про
необхідність проведення засідання Тендерного комітету та узгоджує
з ним дату і місце його проведення.
 
   2.9. По  кожній  закупівлі,  яка розглядається Тендерним
комітетом, секретар Тендерного комітету готує  довідку  щодо
закупівлі, яка в обов'язковому порядку містить такі реквізити:
назва та/або предмет закупівлі, підстави для закупівлі, етап
закупівлі, відповідальний за проект/бенефіціар, загальну вартість,
метод закупівлі, короткий зміст та висновок оціночної робочої
групи.
 
   2.10. Матеріали до засідання Тендерного комітету повинні бути
надані членам Тендерного комітету заздалегідь, але не пізніше
2 робочих днів до дати запланованого засідання.
 
   2.11. Тендерний комітет може створити робочу групу в складі
не менше трьох членів тендерного комітету для розкриття тендерних
пропозицій учасників процедур закупівель. Протокол про розкриття
тендерних пропозицій підписується членами робочої групи.
 
   2.12. Для оцінки тендерних пропозицій в рамках  Проекту
рішенням Тендерного комітету призначається робоча група з оцінки
тендерних пропозицій.
 
   2.13. Рішення з питань, що розглядаються на  засіданнях
Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі
рівного розподілу голосів, голос голови Тендерного комітету є
вирішальним.
 
   2.14. Рішення Тендерного комітету оформлюється протоколом,
який підписується усіма його членами, які брали  участь  у
голосуванні.
 
         3. Функції Тендерного комітету
 
   3.1. Функціями Тендерного комітету є:
   - розгляд та погодження документів, необхідних для проведення
закупівель за Проектом, зокрема:
   - тендерної документації за стандартною формою Світового
банку для всіх типів торгів, визначених посібником "Закупівля за
позиками МБРР та кредитами МАР" (від травня 2004 року), зі
змінами;
   - запрошень про виявлення зацікавленості (оголошень), запитів
до подачі пропозицій за стандартною формою Світового банку для
всіх методів відбору, визначених посібником "Відбір та наймання
консультантів позичальниками    Світового   банку"   (від
травня 2004 року), зі змінами;
   - технічних завдань на надання консультаційних послуг для
відбору  консультантів  (юридичних  осіб)  та  індивідуальних
консультантів за формою, прийнятною для Світового банку;
   - визначення строків подання і розкриття тендерних пропозицій
учасників торгів для закупівлі товарів та послуг; пропозицій та
резюме консультантів;
   - організація  розкриття,  розгляду  та оцінки тендерних
пропозицій учасників торгів та консультантів на надання послуг;
   - визначення попередніх та остаточних результатів торгів та
відбору консультантів на надання послуг;
   - ведення необхідних протоколів щодо здійснення процедур
закупівлі;
   - здійснення  інших  функцій,  необхідних для реалізації
покладених на Тендерний комітет завдань.
 
      4. Права та обов'язки Тендерного комітету
 
   4.1. Тендерний комітет має право:
   - виступати  організатором проведення процедури закупівлі
товарів, робіт та послуг, у тому числі відбору консультантів,
відповідно до планів закупівель у межах наданих повноважень та
визначених функцій;
   - залучати до робочих груп з оцінки тендерних пропозицій
спеціалістів структурних підрозділів Міністерства та незалежних
експертів;
   - використовувати для виконання своєї роботи  приміщення
Міністерства;
   - звертатись до спеціалістів із закупівель Світового банку
для  отримання необхідних пояснень щодо здійснення процедури
закупівлі товарів, робіт і послуг.
 
   4.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   - організовувати  проведення  закупівлі товарів, робіт і
послуг, у тому числі відбору консультантів, згідно із вимогами
Угоди про позику та Листа-угоди про грант, затверджених планів
закупівель за визначеними методами та у встановлені строки;
   - забезпечувати конкурентні умови для всіх претендентів,
об'єктивний, прозорий, відкритий вибір переможця;
   - зберігати конфіденційність інформації відповідно до вимог
чинного законодавства України;
   - готувати  необхідну звітність щодо здійснення процедур
закупівель відповідно до чинного законодавства та Посібників з
закупівель Світового банку.
 
     5. Робочі групи з оцінки тендерних пропозицій
 
   5.1. Для забезпечення попередньої оцінки учасників закупівель
товарів, робіт і послуг, у тому числі відбору консультантів,
можуть бути створені робочі групи з оцінки тендерних пропозицій
(далі - робочі групи) із залученням відповідних працівників
структурних підрозділів Міністерства та незалежних експертів.
 
   5.2. Склад робочої групи формується в кількості від 3 до
5 осіб.
 
   5.3. Рішення щодо створення робочої групи, а також  її
кількісний  та  персональний склад визначається на засіданні
Тендерного комітету на підставі завдань, які перед нею ставляться
та фіксується в протоколі засідання Тендерного комітету.
 
   5.4. Робочі групи здійснюють діяльність щодо оцінки тендерних
пропозицій учасників закупівлі за місцезнаходженням Міністерства,
протягом  періоду, який визначається на засіданні Тендерного
комітету.
 
   5.5. Члени робочих груп зобов'язані якісно та своєчасно
готувати необхідні матеріали щодо оцінки закупівель товарів, робіт
і послуг, у тому числі щодо відбору консультантів, зберігати
конфіденційність інформації, що стосується предмета їх діяльності.
 
   5.6. На засіданнях Тендерного комітету керівник робочої групи
доповідає про її діяльність та про попередні результати оцінки
пропозицій учасників закупівлі.
 
 Начальник Управління
 зовнішньоекономічної діяльності
 та міжнародних зв'язків              О.Я.ХуснутдіновУкраина онлайн