Законодательство Украины

 

Наказ №964 від 03.08.2010

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в Міністерстві економіки України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            03.08.2010 N 964
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
    здійснення обліку та систематизації законодавства
         в Міністерстві економіки України
 
 
   З метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та
підтримання в контрольному стані актів законодавства України в
Міністерстві економіки  України,  удосконалення  роботи  щодо
здійснення  систематизації законодавства, виконання завдань з
організації та ведення еталонної бази даних правової інформації,
необхідної для формування правової політики, реалізації програм
законопроектних  робіт,  забезпечення   правової  реформи,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення обліку та
систематизації законодавства в Міністерстві економіки України, що
додається.
 
   2. Директору департаменту правового забезпечення та директору
фінансово-господарського департаменту:
   забезпечити дотримання вимог, установлених Положенням про
порядок здійснення обліку та систематизації законодавства  в
Міністерстві економіки України;
   створити необхідні  умови  для  обліку,  підтримання  в
контрольному  стані,  використання  та  зберігання  актів
законодавства.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Виконуючий обов'язки
 Міністра                       А.А.Максюта
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   03.08.2010 N 964
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок здійснення обліку та систематизації
     законодавства в Міністерстві економіки України
 
 
   Систематизація законодавства   -   засіб  реформування,
упорядкування законодавства,  зведення  його   до   певної
внутрішньоузгодженої  системи.  За  допомогою  систематизації
усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес
зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та
зовнішньої обробки їх змісту.
 
   Облік і систематизація актів законодавства в Міністерстві
економіки України здійснюється з метою забезпечення його точною і
повною інформацією про чинне законодавство України,  надання
допомоги  працівникам  Міністерства  в  оперативному  пошуку
законодавчих актів.
 
   Положення про порядок здійснення обліку та систематизації
законодавства в Міністерстві економіки України (далі - Положення)
визначає порядок ведення інформаційного фонду Міністерства, обліку
зберігання та  підтримання  в  контрольному  стані  актів
законодавства.
 
   Акти законодавства України, спеціальна юридична література,
електронні інформаційні  правові  системи, що зберігаються та
використовуються в Міністерстві, становлять інформаційний фонд.
 
   Інформаційний фонд складається з документального фонду актів
законодавства (далі - документальний фонд), бібліотечного фонду
юридичної літератури, періодичних видань (далі - бібліотечний
фонд) та електронного фонду нормативно-правових актів.
 
   До складу документального фонду належать:
   Конституція України ( 254к/96-ВР );
   кодекси України;
   тексти актів законодавства, отриманих Міністерством економіки
України з Верховної Ради України, Адміністрації Президента України
Кабінету Міністрів України;
   міжнародні договори України;
   бюлетень "Офіційний вісник України";
   газета "Урядовий кур'єр";
   газета "Голос України".
 
   Документальний фонд включає нормативно-правові акти,  які
надаються Міністерству економіки України на паперових носіях.
 
   Відповідальність за стан роботи з обліку, підтримання в
контрольному стані, використання та зберігання актів законодавства
України покладається на завідувача сектору систематизації актів
законодавства та літературного редагування документів департаменту
правового забезпечення.
 
   Департамент правового забезпечення здійснює систематизацію
законодавства шляхом упорядкування офіційних друкованих видань з
підтриманням текстів актів законодавства в контрольному стані.
 
   У департаменті  правового  забезпечення  забезпечується
зберігання актів законодавства, їх збірників, створюються умови
для їх належного зберігання.
 
   Для забезпечення  належного  зберігання  та  зручності в
користуванні акти законодавства комплектуються в окремі книги і
підшиваються за роками.
 
   Відповідальність за своєчасне комплектування і збереження
актів законодавства та юридичної літератури покладається  на
працівників  сектору  систематизації  актів  законодавства та
літературного редагування документів, які виконують обов'язки з
питань кодифікаційно-довідкової роботи.
 
   При звільненні    працівника,   відповідального   за
кодифікаційно-довідкову роботу, нормативна база  та  юридична
література (бібліотечний фонд) за актом передання передаються
працівникові, на якого наказом покладаються ці обов'язки.
 
   Таємні нормативно-правові  акти  підлягають  обліку  та
зберіганню у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Контрольні примірники актів законодавства, офіційні друковані
видання -"Офіційний вісник України", "Кодекси України"  тощо
зберігаються у службових приміщеннях сектору систематизації актів
законодавства та літературного редагування документів. Застарілі
збірники нормативно-правових актів здаються до архіву.
 
 Директор департаменту
 правового забезпечення                 Д.Г.РадовУкраина онлайн