Законодательство Украины

 

Лист №17-04/1986-14829 від 10.08.2010

Державне казначейство

Щодо обліку коштів за оплату документів про освіту

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         10.08.2010 N 17-04/1986-14829
 
 
   Державне казначейство України розглянуло лист Міністерства
освіти і науки України <...> щодо обліку коштів за оплату
документів про освіту і повідомляє таке.
 
   У пункті  2  Переліку груп власних надходжень бюджетних
установ, вимог щодо їх утворення та напрямів  використання,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
17.05.2002 р. N 659  ( 659-2002-п ),  визначено, що плата за
послуги,  які  надаються  бюджетними установами згідно з їх
функціональними повноваженнями, - це плата за послуги, надання
яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань.
 
   Згідно з Переліком послуг з виховання та навчання, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на додану
вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
08.06.2005 р. N 435 ( 435-2005-п ), послуги з усіх видів освітньої
діяльності, які надаються вищими навчальними закладами, у тому
числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти, не є
об'єктом оподаткування податком на додану вартість.
 
   Виготовлення документів про освіту безпосередньо пов'язано з
наданням освітніх послуг, оскільки в Державному класифікаторі
продукції та послуг ДК 016-97 (Розділи 50 - 99), затвердженому і
введеному в дію  наказом  Державного  комітету  України  по
стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 р. N 822
( v0822217-97 ), передбачено надання освітньої послуги у сфері
вищої освіти з одержанням університетського диплому.
 
   Крім того,  пунктом 2.3 Типового договору про навчання,
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації  або  про
надання  додаткових  освітніх  послуг  навчальними закладами,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
11.03.2002 р. N 183 ( z0329-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.04.2002 р. за N 329/6617 (далі - наказ N 183),
предметом якого є надання освітньої послуги, встановлено, що
виконавець зобов'язаний видати замовнику документ про освіту
державного зразка.
 
   З огляду  на  зазначене, позиція Державного казначейства
України, викладена у листі від 17.06.2009 р. N 15-06/1605-9817
( v9817506-09 ), що кошти за оплату документів про освіту є платою
за послуги, які надаються навчальними закладами згідно з їх
функціональними повноваженнями, тобто оплатою послуг освітньої
діяльності, залишаються незмінною.
 
 В.о. голови                       О.ДаневичУкраина онлайн