Законодательство Украины

 

Лист №10-18-10640 від 10.08.2010

Фонд державного майна

Щодо оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату та стану роботи із зверненнями інвесторів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          10.08.2010 N 10-18-10640
 
                   Міністерству економіки
                   України
 
 
     Щодо оцінювання роботи центральних і місцевих
    органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій,
   здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату
      та стану роботи із зверненнями інвесторів
 
 
   На виконання пункту 1 розпорядження  Кабінету  Міністрів
України від 18 грудня 2003 року N 779-р ( 779-2003-р ) "Деякі
питання оцінювання роботи  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з
поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов
інвестиційної  діяльності  та  стану  роботи  із зверненнями
інвесторів" та відповідно до листа Міністерства економіки України
від 16.07.2010  N  3901-22/271 Фонд державного майна України
надає, з   урахуванням   своєї   компетенції,   інформацію
за I півріччя 2010 року відповідно до форм звітів, затверджених
вищезазначеним розпорядженням   та   наказом   Міністерства
економіки України  від  17.07.2006 N 245 ( z0913-06 ) "Про
затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих
органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення
заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях
економіки та регіонах і відповідної форми звіту".
 
 Заступник Голови Фонду                  І.Хотей
 
 
                   Додаток 1
 
 
                ЗВІТ
     Фонду державного майна України про результати
      оцінювання роботи щодо залучення інвестицій,
     здійснення заходів з поліпшення інвестиційного
         клімату за I півріччя 2010 року
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Показник    |   I півріччя   | I півріччя | Відхилення показника |Примітка|
|п/п|            |   2010 року   | 2009 року |----------------------|    |
|  |            |          |       |   +, -   |  %  |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 1.|Фінансові результати  |    276,51    |  133,57  |  142,94  |107,02 | (*)  |
|  |від звичайної діяльності|          |       |       |    |    |
|  |до оподаткування    |          |       |       |    |    |
|  |підприємствах, що    |          |       |       |    |    |
|  |(на отримали прибуток), |          |       |       |    |    |
|  |млн.грн.        |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 2.|Обсяг промислового   |  4829801800,00  |7289787400,00|-2459985600,00|-33,75 | (*)  |
|  |(сільськогосподарського)|          |       |       |    |    |
|  |виробництва, грн.    |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 3.|Обсяг реалізованої   |   844900,00   | 52090,00  | 792810,00  |1522,00| (*)  |
|  |промислової       |          |       |       |    |    |
|  |(сільськогосподарської) |          |       |       |    |    |
|  |продукції (робіт,    |          |       |       |    |    |
|  |послуг) на одну особу, |          |       |       |    |    |
|  |грн.          |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 4.|Обсяг іноземних     |1128862,485 тис.грн.|   -   |   -    |  -  | (**) |
|  |інвестицій в основний  |765132,710 тис. USD |       |       |    |    |
|  |капітал         |(на 01.07.2010 року |       |       |    |    |
|  |            |за весь період   |       |       |    |    |
|  |            |проведення     |       |       |    |    |
|  |            |приватизації    |       |       |    |    |
|  |            |за наростаючим   |       |       |    |    |
|  |            |підсумком)     |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 5.|Частка інноваційно   |     -     |   -   |   -    |  -  |    |
|  |активних підприємств, % |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 6.|Освоєно інвестицій в  |    12,87    |  150,00  |  -137,13  |-91,42 | (*)  |
|  |основний капітал на одну|          |       |       |    |    |
|  |особу, грн.       |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 7.|Частка збиткових    |    33,0    |  60,00  |  -27,00   |-45,00 | (*)  |
|  |підприємств       |          |       |       |    |    |
|  |(дестимулятор), %    |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 8.|Приріст кредиторської  |   19626,60   | -3451864,60 | -3432238,00 | 99,43 | (*)  |
|  |заборгованості перед  |          |       |       |    |    |
|  |бюджетом за рік     |          |       |       |    |    |
|  |(дестимулятор), тис.грн.|          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
| 9.|Приріст дебіторської  |  -1138604,10   |-25487046,40 | -24348442,30 | 95,53 | (*)  |
|  |заборгованості за рік  |          |       |       |    |    |
|  |(дестимулятор), тис.грн.|          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
|10.|Здійснення заходів щодо |    100     |   100   |   0    |  0  |    |
|  |виконання Програми   |          |       |       |    |    |
|  |розвитку інвестиційної |          |       |       |    |    |
|  |діяльності       |          |       |       |    |    |
|  |на 2002-2010 роки    |          |       |       |    |    |
|  |( 1801-2001-п ), %   |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
|11.|Кількість регіональних |     8     |   4   |   +4   | 100,0 |    |
|  |веб-сторінок, стор.   |          |       |       |    |    |
|---+------------------------+--------------------+-------------+--------------+-------+--------|
|12.|Кількість користувачів |    720     |   591   |   +129   | 21,83 |    |
|  |мережі Інтернет,    |          |       |       |    |    |
|  |тис.чол.        |          |       |       |    |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (*) - у сфері корпоративного управління щодо підприємств, у
статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків
(без урахування господарських товариств, функції з управління
корпоративними правами держави яких передано від ФДМУ до інших
міністерств та холдингових компаній, що за нормативом подають
звітність за I півріччя до 14 серпня поточного року);
   (**) - умовами договору купівлі-продажу обсяг інвестицій, що
передбачається  до  внесення  інвестором  у  підприємство, є
диференційованим по роках в залежності від потреб підприємства та
планів  його  модернізації  та  технічного переозброєння. На
сьогоднішній день Фонд має можливість надати матеріали щодо
іноземних інвестицій в основний капітал лише у вигляді інформації,
яка складається з даних регіонів, які мають базу договорів (діючих
та знятих з контролю), що містять інвестиційні зобов'язання, за
якими кошти інвесторів надходять в основний капітал приватизованих
об'єктів на кінець першого півріччя 2010 року (за весь період
проведення приватизації за наростаючим підсумком).  Порівняти
інформацію з відповідним періодом попереднього року не дозволяє
програмне забезпечення супроводження баз даних.
 
 
                   Додаток 2
 
 
                ЗВІТ
         Фонду державного майна України
     про результати моніторингу умов інвестиційної
      діяльності та стану роботи із зверненнями
        інвесторів за I півріччя 2010 року
 
 
------------------------------------------------------------------
|        | Кількість|  Зміст звернень  |Зміст роботи із |
|        |звернень у|          | зверненнями  |
|        | звітному |          |        |
|        | періоді |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|1. Надання   |  78  |          |        |
|роз'яснень   |     |          |        |
|положень    |     |          |        |
|нормативно-  |     |          |        |
|правових актів,|     |          |        |
|усього у тому |     |          |        |
|числі з питань:|     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- оподаткування|  -   |     -     |    -    |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- власності  |  13  |З питань придбання |Надані     |
|        |     |акцій ВАТ      |відповідні   |
|        |     |"Макошинський завод |роз'яснення.  |
|        |     |"Сільгоспмаш".   |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |З питань придбання |Надані     |
|        |     |акцій        |відповідні   |
|        |     |ВАТ "ТК Стиль".   |роз'яснення.  |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо відчуження   |Надана     |
|        |     |нерухомого майна  |відповідь.   |
|        |     |ВАТ "Прилуцьке   |        |
|        |     |племпідприємство". |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо незаконного  |Надана     |
|        |     |втручання в     |відповідь.   |
|        |     |діяльність     |        |
|        |     |Корюківського    |        |
|        |     |райсількомунгоспу з |        |
|        |     |боку Корюківської  |        |
|        |     |районної ради.   |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо ситуації    |Проінформовано |
|        |     |в ДП "Трест".    |про можливість |
|        |     |          |розв'язання   |
|        |     |          |проблеми шляхом |
|        |     |          |звернення до  |
|        |     |          |Міністерства  |
|        |     |          |аграрної    |
|        |     |          |політики.    |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Про право власності |Надані     |
|        |     |на приватизований  |роз'яснення   |
|        |     |об'єкт.       |застосування  |
|        |     |          |норм ст. 22   |
|        |     |          |Закону України |
|        |     |          |"Про      |
|        |     |          |приватизацію  |
|        |     |          |невеликих    |
|        |     |          |державних    |
|        |     |          |підприємств   |
|        |     |          |(малу      |
|        |     |          |приватизацію)" |
|        |     |          |( 2171-12 ).  |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |ініціативної групи |відповідь.   |
|        |     |профспілки ВАТ   |        |
|        |     |"Костянтинівський  |        |
|        |     |хлібокомбінат" щодо |        |
|        |     |приватизації ВАТ.  |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо продажу пакета |Надана     |
|        |     |акцій ВАТ      |відповідь.   |
|        |     |"Укрвуглепостач".  |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |гр. Доломана О.І.  |відповідь.   |
|        |     |з питання надання  |        |
|        |     |інформації стосовно |        |
|        |     |об'єктів      |        |
|        |     |приватизації.    |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |гр. Пономаренко В.А.|відповідь.   |
|        |     |відносно продажу  |        |
|        |     |акцій ВАТ      |        |
|        |     |"Сніжнянське СРП". |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення ЗАТ "ОТІС"|Підготовлено  |
|        |     |щодо внесення змін |проект     |
|        |     |до Договору     |Додаткової угоди|
|        |     |купівлі-продажу   |до Договору для |
|        |     |N КПП-502      |розгляду на   |
|        |     |від 31.07.2006.   |засіданні    |
|        |     |          |комісії з питань|
|        |     |          |внесення змін до|
|        |     |          |договорів    |
|        |     |          |купівлі-продажу |
|        |     |          |державного   |
|        |     |          |майна.     |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |ТОВ "Інвестбуд" щодо|відповідь, що  |
|        |     |внесення змін до  |Фонд      |
|        |     |Договору      |розглядатиме  |
|        |     |купівлі-продажу   |питання щодо  |
|        |     |N КПП-568      |доцільності   |
|        |     |від 28.04.2010.   |внесення    |
|        |     |          |запропонованих |
|        |     |          |змін після   |
|        |     |          |отримання    |
|        |     |          |необхідних   |
|        |     |          |документів.   |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |ПП Кучера М.В. щодо |відповідь, що  |
|        |     |внесення змін    |Фонд      |
|        |     |до Договору     |розглядатиме  |
|        |     |купівлі-продажу   |питання щодо  |
|        |     |N 41-КПНБ      |доцільності   |
|        |     |від 28.07.2010.   |внесення    |
|        |     |          |запропонованих |
|        |     |          |змін після   |
|        |     |          |отримання    |
|        |     |          |необхідних   |
|        |     |          |документів.   |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |ТОВ "М-Гарант" щодо |відповідь, що  |
|        |     |внесення змін    |Фонд      |
|        |     |до Договору     |розглядатиме  |
|        |     |купівлі-продажу   |питання щодо  |
|        |     |N КПП-561      |доцільності   |
|        |     |від 07.12.2009.   |внесення    |
|        |     |          |запропонованих |
|        |     |          |змін після   |
|        |     |          |отримання    |
|        |     |          |необхідних   |
|        |     |          |документів.   |
|        |     |          |Запропоновано  |
|        |     |          |доопрацювати  |
|        |     |          |наданий проект |
|        |     |          |Додаткової угоди|
|        |     |          |з метою його  |
|        |     |          |приведення у  |
|        |     |          |відповідність з |
|        |     |          |вимогами чинного|
|        |     |          |законодавства. |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Ухвалою     |
|        |     |ТОВ "Компанія    |господарського |
|        |     |"Інноваційно-    |суду м. Києва  |
|        |     |технічний центр"  |від 01.07.2010 |
|        |     |щодо укладення   |затверджено   |
|        |     |мирової угоди по  |мирову угоду у |
|        |     |врегулюванню спору, |справі N 40/251,|
|        |     |що виник з приводу |укладену між  |
|        |     |виконання умов   |ТОВ "Компанія  |
|        |     |договору      |"Інноваційно-  |
|        |     |купівлі-продажу   |технічний центр"|
|        |     |пакета акцій    |та ФДМУ.    |
|        |     |ВАТ "Конотопський  |        |
|        |     |ремонтно-механічний |        |
|        |     |завод".       |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення "Заводу  |Протоколом   |
|        |     |крупних електричних |комісії з питань|
|        |     |машин" щодо     |внесення змін до|
|        |     |укладення мирової  |договорів    |
|        |     |угоди у справі   |купівлі-продажу |
|        |     |N 5/18 по виконанню |відмовлено в  |
|        |     |умов договору    |укладанні    |
|        |     |купівлі-продажу   |мирової угоди. |
|        |     |пакета акцій    |        |
|        |     |ВАТ "Південний   |        |
|        |     |електромашино-   |        |
|        |     |будівний завод".  |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- сертифікації |  1   |Звернення      |Надана     |
|та ліцензування|     |гр. Клюєвої Л.І.  |відповідь.   |
|        |     |стосовно      |        |
|        |     |використання    |        |
|        |     |приватизаційного  |        |
|        |     |майнового      |        |
|        |     |сертифіката.    |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- реєстрації  |  1   |Звернення      |Надані необхідні|
|        |     |ВАТ "Городнянське по|роз'яснення.  |
|        |     |відгодівлі худоби" |        |
|        |     |щодо процедури   |        |
|        |     |створення ВАТ.   |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- повноважень |  8   |Щодо особливостей  |Надано необхідні|
|центральних  |     |застосування Закону |роз'яснення   |
|(місцевих)   |     |України "Про    |господарським  |
|органів    |     |управління об'єктами|товариствам та |
|виконавчої   |     |державної власності"|арбітражним   |
|влади     |     |( 185-16 )     |керуючим.    |
|        |     |з питань відчуження |        |
|        |     |майна та погодження |        |
|        |     |Фондом планів    |        |
|        |     |санації та     |        |
|        |     |мирової угоди в   |        |
|        |     |процедурі санації  |        |
|        |     |господарських    |        |
|        |     |товариств з     |        |
|        |     |корпоративними   |        |
|        |     |правами держави   |        |
|        |     |понад 25 відсотків |        |
|        |     |їх статутного    |        |
|        |     |капіталу.      |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Проведення семінару |Надані     |
|        |     |за участю голів   |роз'яснення щодо|
|        |     |районних та     |передачі у   |
|        |     |сільських рад    |комунальну   |
|        |     |Черкаської області. |власність і   |
|        |     |          |збереження   |
|        |     |          |державного   |
|        |     |          |майна, що не  |
|        |     |          |увійшло до   |
|        |     |          |статутних    |
|        |     |          |капіталів    |
|        |     |          |господарських  |
|        |     |          |товариств.   |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо оформлення   |Надані     |
|        |     |права користування |роз'яснення з  |
|        |     |земельною ділянкою, |урахуванням   |
|        |     |на якій розташований|положень    |
|        |     |об'єкт приватизації.|нормативно-   |
|        |     |          |правових актів. |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- з інших   |  55  |Про умови продажу  |Надані     |
|питань     |     |об'єктів разом із  |роз'яснення   |
|        |     |земельними     |застосування  |
|        |     |ділянками.     |положень    |
|        |     |          |постанови КМУ  |
|        |     |          |від 08.07.2009 |
|        |     |          |N 689      |
|        |     |          |( 689-2009-п ) |
|        |     |          |"Про      |
|        |     |          |затвердження  |
|        |     |          |Порядку продажу |
|        |     |          |об'єктів, що  |
|        |     |          |підлягають   |
|        |     |          |приватизації,  |
|        |     |          |разом із    |
|        |     |          |земельними   |
|        |     |          |ділянками    |
|        |     |          |державної    |
|        |     |          |власності".   |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення ВАТ    |Надані необхідні|
|        |     |"Макошинський завод |роз'яснення.  |
|        |     |"Сільгоспмаш" та  |        |
|        |     |ВАТ "ТК Стиль" щодо |        |
|        |     |застосування норм  |        |
|        |     |Закону України "Про |        |
|        |     |акціонерні     |        |
|        |     |товариства"     |        |
|        |     |( 514-17 ).     |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення ВАТ    |Надані необхідні|
|        |     |"Макошинський завод |роз'яснення.  |
|        |     |"Сільгоспмаш" та ВАТ|        |
|        |     |"ТК Стиль" з питань |        |
|        |     |сплати дивідендів у |        |
|        |     |2010 році.     |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо внесення змін |Розглянуто   |
|        |     |до договорів    |представлені  |
|        |     |купівлі-продажу   |матеріали на  |
|        |     |державного майна,  |відповідність  |
|        |     |в т.ч. щодо     |вимогам     |
|        |     |продовження термінів|нормативно-   |
|        |     |будівництва об'єктів|правової та   |
|        |     |приватизації.    |законодавчої  |
|        |     |          |бази, укладено 4|
|        |     |          |договори про  |
|        |     |          |внесення змін до|
|        |     |          |договорів    |
|        |     |          |купівлі-продажу.|
|        |     |          |Надані     |
|        |     |          |роз'яснення щодо|
|        |     |          |переліку    |
|        |     |          |документів, які |
|        |     |          |необхідні для  |
|        |     |          |внесення змін до|
|        |     |          |договорів    |
|        |     |          |купівлі-продажу.|
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |гр. Козлової О.Д.  |відповідь.   |
|        |     |щодо участі в    |        |
|        |     |конкурсі по     |        |
|        |     |приватизації    |        |
|        |     |нежитлового     |        |
|        |     |приміщення в    |        |
|        |     |м. Шахтарськ по   |        |
|        |     |вул. Щербакова, 39. |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |гр. Лакшіна О.С.  |відповідь.   |
|        |     |стосовно      |        |
|        |     |приватизації    |        |
|        |     |нежитлового     |        |
|        |     |приміщення в    |        |
|        |     |м. Єнакієве,    |        |
|        |     |вул. Жовтнева, 38. |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо участі     |Проведена робота|
|        |     |потенційних     |з усіма     |
|        |     |інвесторів в    |інвесторами з  |
|        |     |конкурсах з продажу |роз'яснення   |
|        |     |пакетів акцій ВАТ, |положень    |
|        |     |що оголошувалися  |нормативно-   |
|        |     |ФДМУ у I півріччі  |правових актів, |
|        |     |2010 року.     |що регулюють  |
|        |     |          |процедуру    |
|        |     |          |проведення   |
|        |     |          |конкурсів з   |
|        |     |          |продажу пакетів |
|        |     |          |акцій      |
|        |     |          |акціонерних   |
|        |     |          |товариств.   |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|2. Розгляд   |  7   |          |        |
|скарг, усього |     |          |        |
|у т.ч. щодо  |     |          |        |
|роботи:    |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- центральних |  -   |     -     |    -    |
|(місцевих)   |     |          |        |
|органів    |     |          |        |
|виконавчої   |     |          |        |
|влади     |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- органів   |  -   |     -     |    -    |
|місцевого   |     |          |        |
|самоврядування |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- органів   |  -   |     -     |    -    |
|контролю    |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- податкових  |  -   |     -     |    -    |
|органів    |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- суб'єктів  |  -   |     -     |    -    |
|підприємницької|     |          |        |
|діяльності   |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- з інших   |  7   |Звернення орендарів |Надана     |
|питань     |     |СПД Дементьєва Д.В. |відповідь.   |
|        |     |та Гурькова Р.П. з |        |
|        |     |питання оренди   |        |
|        |     |приміщення для   |        |
|        |     |розміщення об'єктів |        |
|        |     |торгівлі в     |        |
|        |     |м. Єнакієве по   |        |
|        |     |вул. Фурманова, 15. |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Скарга підприємства |Надана     |
|        |     |"Владислава"    |відповідь.   |
|        |     |Всеукраїнської   |        |
|        |     |організації     |        |
|        |     |інвалідів "Спілка  |        |
|        |     |організації     |        |
|        |     |інвалідів України" |        |
|        |     |стосовно      |        |
|        |     |приватизації    |        |
|        |     |нежитлового     |        |
|        |     |приміщення у    |        |
|        |     |м. Краматорськ по  |        |
|        |     |вул.        |        |
|        |     |Машинобудівників,  |        |
|        |     |32.         |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Надана     |
|        |     |гр. Мірного Л.П.  |відповідь.   |
|        |     |щодо діяльності   |        |
|        |     |Довірчого товариства|        |
|        |     |"Донтраст" та ЗАТ  |        |
|        |     |"Український будинок|        |
|        |     |Селенга".      |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення мешканців |Надана     |
|        |     |гуртожитку в    |відповідь.   |
|        |     |м. Донецьк по    |        |
|        |     |вул. 50-її     |        |
|        |     |Гвардійської    |        |
|        |     |дивізії, 33 щодо  |        |
|        |     |передачі гуртожитку |        |
|        |     |у комунальну    |        |
|        |     |власність      |        |
|        |     |територіальної   |        |
|        |     |громади м. Донецька.|        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо прав власності |Надано     |
|        |     |акціонера      |роз'яснення   |
|        |     |товариства.     |застосування  |
|        |     |          |Законів України |
|        |     |          |"Про цінні   |
|        |     |          |папери та    |
|        |     |          |фондову біржу" |
|        |     |          |( 3480-15 ),  |
|        |     |          |"Про      |
|        |     |          |господарські  |
|        |     |          |товариства"   |
|        |     |          |( 1576-12 ).  |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо неправомірних |Надано     |
|        |     |дій керівника    |інформацію щодо |
|        |     |державного     |здійснення РВ  |
|        |     |підприємства.    |ФДМУ по     |
|        |     |          |Закарпат-    |
|        |     |          |ській обл.   |
|        |     |          |функцій     |
|        |     |          |управління   |
|        |     |          |майном     |
|        |     |          |державного   |
|        |     |          |підприємства в |
|        |     |          |зв'язку з    |
|        |     |          |прийняттям   |
|        |     |          |рішення про   |
|        |     |          |приватизацію та |
|        |     |          |про результати |
|        |     |          |проведених   |
|        |     |          |перевірок майна |
|        |     |          |підприємства.  |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|3. Розгляд   |  45  |          |        |
|пропозицій,  |     |          |        |
|усього у тому |     |          |        |
|числі щодо:  |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- поліпшення  |  -   |     -     |    -    |
|роботи     |     |          |        |
|центральних  |     |          |        |
|(місцевих)   |     |          |        |
|органів    |     |          |        |
|виконавчої   |     |          |        |
|влади     |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- удосконалення|  1   |Звернення колективу |Надані     |
|нормативно-  |     |ТОВ "Черкаська   |роз'яснення щодо|
|правових актів |     |фабрика хімчистки" |нормативно-   |
|        |     |з пропозицією    |правових актів з|
|        |     |проведення тендерів |порушених    |
|        |     |з надання послуг на |питань.     |
|        |     |умовах укладання  |        |
|        |     |угод на термін   |        |
|        |     |не менше 3-х років |        |
|        |     |та здійснення    |        |
|        |     |оподаткування СПД за|        |
|        |     |єдиними правилами. |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- реалізації  |  6   |Щодо Регіональної  |Надано     |
|соціальних   |     |угоди між Донецькою |відповідь.   |
|проектів, у  |     |ОДА, профспілковими |        |
|тому числі   |     |об'єднаннями    |        |
|разом з    |     |Донецької області та|        |
|центральними  |     |Донецькою обласною |        |
|(місцевими)  |     |організацією    |        |
|органами    |     |роботодавців.    |        |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо протиправного |Направлено   |
|        |     |захоплення та    |пропозиції   |
|        |     |поглинання Менського|комісії     |
|        |     |санаторію "Остреч" в|Чернігівської  |
|        |     |Чернігівській    |ОДА.      |
|        |     |області.      |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- розвитку   |  3   |Щодо розробки    |Надані     |
|інвестиційної, |     |довгострокової   |пропозиції щодо |
|виробничої та |     |програми залучення |створення    |
|соціальної   |     |інвестицій в    |сприятливих умов|
|інфраструктури |     |розвиток Черкаської |для розвитку і |
|        |     |області на     |забезпечення  |
|        |     |2011-2015 р.р.   |ефективної   |
|        |     |          |діяльності   |
|        |     |          |малого     |
|        |     |          |підприємництва, |
|        |     |          |внесення змін  |
|        |     |          |до земельного  |
|        |     |          |законодавства. |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Щодо здійснення   |Надана згода на |
|        |     |поліпшень державного|проведення робіт|
|        |     |майна, що      |по здійсненню  |
|        |     |знаходиться     |поліпшень та  |
|        |     |в оренді.      |збільшення   |
|        |     |          |вартості    |
|        |     |          |державного   |
|        |     |          |майна.     |
|        |     |--------------------+----------------|
|        |     |Звернення      |Внесені     |
|        |     |ПП "Абсолютбуд" щодо|пропозиції щодо |
|        |     |залучення інвестицій|виключення ВАТ |
|        |     |з метою покращення |"Хімтекстильмаш"|
|        |     |фінансового стану, |з переліку   |
|        |     |розвитку виробництва|об'єктів, що  |
|        |     |на ВАТ       |заборонені до  |
|        |     |"Хімтекстильмаш".  |приватизації.  |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- стимулювання |  6   |Щодо пошуку     |Щомісяця    |
|інвестиційної |     |потенційних покупців|надається    |
|діяльності з  |     |для продажу об'єктів|інформація про |
|боку      |     |приватизації та   |об'єкти, що   |
|центральних  |     |сприяння реалізації |пропонуються до |
|(місцевих)   |     |пропозицій.     |продажу.    |
|органів    |     |          |        |
|виконавчої   |     |          |        |
|влади     |     |          |        |
|---------------+----------+--------------------+----------------|
|- з інших   |  29  |Щодо перенесення, в |РВ ФДМУ по   |
|питань     |     |зв'язку з      |Черкаській обл. |
|        |     |економічними    |внесені зміни  |
|        |     |труднощами, термінів|до 1 договору  |
|        |     |виконання умов   |купівлі-продажу |
|        |     |договорів купівлі- |ОНБ та     |
|        |     |продажу ОНБ, де   |продовжені   |
|        |     |передбачено     |терміни     |
|        |     |зобов'язання щодо  |виконання    |
|        |     |переоформлення права|зобов'язань щодо|
|        |     |власності      |переоформлення |
|        |     |забудовника та   |права власності |
|        |     |завершення     |забудовника.  |
|        |     |будівництва.    |        |
------------------------------------------------------------------Украина онлайн