Законодательство Украины

 

Наказ №108 від 03.08.2010

Державний комітет архівів України (Держкомархів)

Про затвердження нового складу наукової ради Держкомархіву

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            03.08.2010 N 108
 
 
      Про затвердження нового складу наукової ради
             Держкомархіву
 
 
   У зв'язку із кадровими змінами в апараті Держкомархіву та
керівництві центральних державних архівних установ Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити новий склад  наукової  ради  Держкомархіву
(додається).
 
   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомархіву
від 22.10.2009 N 178 "Про затвердження нового складу наукової ради
Держкомархіву".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Державного комітету              О.П.Гінзбург
 
 
                   Додаток
                   до наказу Держкомархіву
                   України
                   03.08.2010 N 108
 
 
               СКЛАД
    наукової ради Державного комітету архівів України
 
 
   1. Гінзбург О.П., Голова Держкомархіву  України  (голова
наукової ради);
 
   2. Толочко     Д.В.,     головний     спеціаліст
організаційно-аналітичного відділу Держкомархіву України, кандидат
історичних наук (секретар наукової ради);
 
   3. Брехуненко В.А., завідувач відділу теорії джерелознавства
Інституту української   археографії   та   джерелознавства
ім. М.С.Грушевського НАН України, доктор історичних наук;
 
   4. Верстюк В.Ф., заступник Голови Українського інституту
національної пам'яті, доктор історичних наук;
 
   5. Железняк М.Г., в.о. директора Інституту енциклопедичних
досліджень НАН України, кандидат філологічних наук;
 
   6. Кісіль І.М., директор Центрального державного історичного
архіву, м. Київ, кандидат історичних наук;
 
   7. Кулешов  С.Г.,  завідувач  відділу  документознавства
Українського  науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства, доктор історичних наук;
 
   8. Кульчицький С.В., завідувач відділом історії  України
20 - 30-х років XX ст. Інституту історії України НАН України,
доктор історичних наук;
 
   9. Лозицький В.С., директор Центрального державного архіву
громадських об'єднань України, кандидат історичних наук;
 
   10. Мага  І.Б.,  директор Українського науково-дослідного
інституту  архівної  справи  та  документознавства,  кандидат
історичних наук;
 
   11. Маковська Н.В., директор Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України, кандидат історичних
наук;
 
   12. Матяш  І.Б.,  перший  заступник Голови Держкомархіву
України, доктор історичних наук;
 
   13. Пиріг Р.Я., в.о. завідувача відділом історії української
революції (1917 - 1921 рр.) Інституту історії України НАН України,
доктор історичних наук;
 
   14. Прилепішева Ю.А., начальник управління інформації та
міжнародного  співробітництва  Держкомархіву України, кандидат
історичних наук;
 
   15. Сельченкова С.В., начальник  управління  діловодства,
формування  та  зберігання  Національного  архівного  фонду
Держкомархіву України, кандидат історичних наук;
 
   16. Слободяник М.С., директор Інституту державного управління
та інформаційної діяльності Державної академії керівних кадрів
культури і мистецтва, доктор історичних наук;
 
   17. Ємельянова  Т.О.,  заступник  директора  Центрального
державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного, кандидат
історичних наук;
 
   18. Щербак М.Г.,  завідувач  кафедри  архівознавства  та
спеціальних галузей історичної науки Київського національного
університету ім. Т.Шевченка, доктор історичних наук.Украина онлайн