Законодательство Украины

 

Наказ №863 від 04.08.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Про затвердження Змін до Порядку проведення оцінки роботи регіональних митниць, митниць за напрямом ведення митної статистики

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            04.08.2010 N 863
 
 
         Про затвердження Змін до Порядку
     проведення оцінки роботи регіональних митниць,
     митниць за напрямом ведення митної статистики
 
 
   З метою вдосконалення Порядку проведення  оцінки  роботи
регіональних  митниць,  митниць  за  напрямом ведення митної
статистики, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Порядку проведення оцінки роботи
регіональних  митниць,  митниць  за  напрямом ведення митної
статистики, затвердженого наказом Держмитслужби  України  від
25.12.2008 N 1473, що додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Бондаря В.В.
 
 Т.в.о. Голови Служби               О.М.Дороховський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держмитслужби України
                   04.08.2010 N 863
 
 
               ЗМІНИ
        до Порядку проведення оцінки роботи
      регіональних митниць, митниць за напрямом
          ведення митної статистики
 
 
    За напрямом ведення спеціальної митної статистики
 
   Оцінювання здійснюється за такими показниками:
 
   Показник 1.
 
   Надання статистичної періодичної звітності.
   Опрацювання показника проводиться на підставі надання форм
звітів, які щорічно затверджуються наказом Держмитслужби України
та періодично надаються митними органами до Департаменту митної
статистики.
   При оцінюванні враховуються: якість підготовки, своєчасність
надання звітів, відсутність помилок при  підготовці  звітів,
відповідність  наданих звітів формам звітів, які затверджені
наказом Держмитслужби України, правильність заповнення форм звітів
згідно з вимогами Методичних рекомендацій із заповнення форм
звітів.
 
------------------------------------------------------------------
| Оцінка |          Критерій оцінки          |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  10  |- якісне та своєчасне надання протягом звітного    |
|    |періоду, додержання всіх вимог, відсутність помилок та |
|    |подальших виправлень                  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  5  |- наявність помилок та виправлень впродовж півріччя (не|
|    |більше 6 за півріччя), отримання зауважень від     |
|    |Департаменту митної статистики             |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1  |- неякісна підготовка, порушення термінів подання,   |
|    |неодноразові виправлення та зауваження         |
------------------------------------------------------------------
 
   Показник 2.
 
   Надання відповідей на термінові запити.
   При оцінюванні  цього  показника  враховуються:  якість
підготовки та своєчасність реагування на  терміновий  запит,
відповідність  даних,  відсутність  помилок,  правильність
відображення запитуваної інформації.
 
------------------------------------------------------------------
| Оцінка |          Критерій оцінки          |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  10  |- своєчасність та висока якість підготовки відповіді  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  5  |- порушення термінів надання              |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1  |- помилки, надання неперевіреної інформації      |
------------------------------------------------------------------
 
   Загальний показник  розраховується  як  середнє  значення
показників 1 та 2.
   Порядок проведення оцінки  роботи  регіональних  митниць,
митниць за напрямком ведення митної статистики доповнити (після
кінцевого абзацу) таким абзацом;
   "Оцінку 5 отримують митниці, загальний показник яких попадає
в такий інтервал:
 
        [Rmax - 0,25 · (Rmax - Rmin); Rmax].
 
   Оцінку 3 отримують митниці із середніми  показниками  в
інтервалі
 
  [Rmax - 0,75 · ( Rmax - Rmin); (Rmax - 0,25(Rmax - Rmin)].
 
   Оцінку 1 отримують митниці з загальним показником в інтервалі
 
        [Rmin; Rmax - 0,75 · (Rmax - Rmin)],
 
   де: Rmin - мінімальне значення загального показника;
     Rmax - максимальне значення загального показника".
 
 Заступник директора
 Департаменту митної статистики             С.М.Литвин
 
Украина онлайн