Законодательство Украины

 

Указ №783/2010 від 23.07.2010

Президент України

Про розроблення проекту концепції реформування Національної академії державного управління при Президентові України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про розроблення проекту концепції реформування
      Національної академії державного управління
           при Президентові України
 
 
   З метою забезпечення реформування  Національної  академії
державного управління при Президентові України та посилення її
провідної ролі у системі підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Утворити робочу групу з розроблення проекту концепції
реформування Національної академії державного управління  при
Президентові України (далі - робоча група).
 
   2. Призначити  ЛЬОВОЧКІНА  Сергія Володимировича - Главу
Адміністрації Президента України - керівником робочої групи.
 
   3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
 
   Надати керівникові робочої групи право вносити зміни до її
персонального  складу, залучати до роботи в ній працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ  і  організацій  (за погодженням з їх керівниками),
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади
необхідні для роботи документи і матеріали.
 
   4. Робочій групі розробити та подати у чотиримісячний строк
проект концепції реформування Національної академії державного
управління при Президентові України, а також пропозиції щодо
розвитку  матеріально-технічної  бази  Національної  академії
державного управління при Президентові України та її регіональних
інститутів як цілісного  навчального  комплексу  з  сучасним
інфраструктурним, інформаційно-технічним і кадровим забезпеченням
діяльності, джерел фінансування такого розвитку.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 23 липня 2010 року
     N 783/2010
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 23 липня 2010 року N 783/2010
 
               СКЛАД
     робочої групи з розроблення проекту концепції
   реформування Національної академії державного управління
           при Президентові України
 
 
   ЛЬОВОЧКІН      - Глава Адміністрації Президента
Сергій Володимирович    України, керівник робочої групи
 
   АДАМОВ        - заступник голови - керівник апарату
Борис Ісайович       Донецької обласної державної
              адміністрації
 
   АНДРУЩЕНК      - ректор Національного педагогічного
Віктор Петрович       університету імені М.П. Драгоманова
              (за згодою)
 
   БОБАЛО        - ректор Національного університету
Юрій Ярославович      "Львівська політехніка" (за згодою)
 
   ДЕМЧЕНКО       - голова Миколаївської обласної ради (за
Тетяна Василівна      згодою)
 
   ЇЖА         - директор Одеського регіонального
Микола Михайлович      інституту державного управління
              Національної академії державного
              управління при Президентові України
 
   ЗАБЛОЦЬКИЙ      - народний депутат України (за згодою)
Віталій Петрович
 
   ЗАГОРСЬКИЙ      - директор Львівського регіонального
Володимир Степанович    інституту державного управління
              Національної академії державного
              управління при Президентові України
 
   КОВАЛЕВСЬКА     - народний депутат України (за згодою)
Юлія Сергіївна
 
   КОВБАСЮК       - президент Національної академії
Юрій Васильович       державного управління при Президентові
              України
 
   КРАВЕЦЬ       - Керівник Державного управління
Андрій Віталійович     справами
 
   ЛУГОВИЙ       - віце-президент Національної академії
Володимир Іларіонович    педагогічних наук України, директор
              Інституту вищої освіти Національної
              академії педагогічних наук України (за
              згодою)
 
   МОТРЕНКО       - Начальник Головного управління
Тимофій Валентинович    державної служби України
 
   НИЖНИК        - завідувач відділу моніторингу
Ніна Романівна       ефективності законодавства Інституту
              законодавства Верховної Ради України
              (за згодою)
 
   ПАПІЄВ        - голова Чернівецької обласної державної
Михайло Миколайович     адміністрації
 
   ПУСТОВОЙТЕНКО    - Радник Президента України
Валерій Павлович
 
   РАФАЛЬСЬКИЙ     - заступник Глави Адміністрації
Олег Олексійович      Президента України - Керівник
              Головного управління документального
              забезпечення
 
   СЕРЬОГІН       - директор Дніпропетровського
Сергій Михайлович      регіонального інституту державного
              управління Національної академії
              державного управління при Президентові
              України
 
   СКУБАШЕВСЬКИЙ    - заступник Глави Адміністрації
Станіслав Валеріанович   Президента України - Керівник
              Головного управління з питань
              регіональної та кадрової політики
 
   ТАБАЧНИК       - Міністр освіти і науки України
Дмитро Володимирович
 
   ТОЛКОВАНОВ      - радник Віце-прем'єр-міністра України
В'ячеслав Вікторович
 
   ТОЛСТОУХОВ      - Міністр Кабінету Міністрів України
Анатолій Володимирович
 
   ШУБІН        - ректор Донецького національного
Олександр Олександрович   університету економіки і торгівлі
              імені Михайла Туган-Барановського (за
              згодою).
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  С.ЛЬОВОЧКІНУкраина онлайн