Законодательство Украины

 

Указ №804/2010 від 10.08.2010

Президент України

Про деякі питання переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про деякі питання переговорів
        з Європейським Союзом щодо укладення
         Угоди про асоціацію між Україною
           та Європейським Союзом
 
 
   1. На часткову зміну Указу Президента України від 5 лютого
2007 року N 76 ( 76/2007 ) "Про делегацію України для участі у
переговорах з Європейським Союзом щодо укладення нового базового
договору між Україною та Європейським Союзом" (зі  змінами,
внесеними Указами від 2 червня 2007 року N 484 ( 484/2007 ) та від
30 листопада 2007 року N 1172) ( 1172/2007 ):
 
   перейменувати делегацію України для участі у переговорах з
Європейським Союзом щодо укладення нового базового договору між
Україною та Європейським Союзом, утворену названим Указом, на
делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом
щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом;
 
   затвердити новий персональний склад делегації України для
участі у переговорах з Європейським Союзом щодо укладення Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (додаток N 1).
 
   2. Затвердити Директиви делегації України на переговори з
Європейським Союзом щодо укладення Угоди про асоціацію  між
Україною та Європейським Союзом (додаток N 2, таємно).
 
   У зв'язку з цим визнати такою, що втратила чинність, статтю 3
Указу Президента України від 5 лютого 2007 року N 76 ( 76/2007 ).
 
   3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 10 серпня 2010 року
     N 804/2010
 
 
                      Додаток N 1
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 10 серпня 2010 року N 804/2010
 
               СКЛАД
          делегації України для участі
        у переговорах з Європейським Союзом
        щодо укладення Угоди про асоціацію
        між Україною та Європейським Союзом
 
 
   КЛІМКІН        - заступник Міністра закордонних
Павло Анатолійович      справ України, глава делегації
 
   ЛУТКОВСЬКА      - заступник Міністра юстиції
Валерія Володимирівна    України, заступник глави делегації,
               керівник робочої групи з питань
               співробітництва у сфері юстиції,
               свободи та безпеки між Україною
               та Європейським Союзом
 
   ПЯТНИЦЬКИЙ      - заступник Міністра економіки
Валерій Тезійович      України, заступник глави делегації,
               керівник робочої групи з економічних,
               секторальних питань та питань
               щодо розвитку людського потенціалу
               між Україною та Європейським Союзом,
               керівник робочої групи з питань
               створення зони вільної торгівлі
               між Україною та Європейським Союзом
 
   БАЛУТА        - директор Департаменту торговельних
Володимир Олегович      переговорів та співробітництва
               з Світовою організацією торгівлі
               Міністерства економіки України,
               керівник тематичної підгрупи
               "Торгівля товарами" робочої групи
               з питань створення зони вільної
               торгівлі між Україною
               та Європейським Союзом
 
   БУРКАТ        - перший заступник Керівника Головного
Євген Валерійович      управління міжнародних відносин
               Адміністрації Президента України
 
   ВІРЧЕНКО       - заступник голови Центру обробки
Наталія Валентинівна     запитів країн - членів Світової
               організації торгівлі і Світової
               організації торгівлі та їх
               інформування, керівник тематичної
               підгрупи "Правила походження товарів"
               робочої групи з питань створення зони
               вільної торгівлі між Україною
               та Європейським Союзом
 
   ВІТКІН        - заступник Голови Державного комітету
Леонід Михайлович      України з питань технічного
               регулювання та споживчої політики,
               керівник тематичної підгрупи
               "Торгівля товарами: технічні
               бар'єри" робочої групи з питань
               створення зони вільної торгівлі
               між Україною та Європейським Союзом
 
   ЄЛІСЄЄВ        - Представник України при Європейських
Костянтин Петрович      Співтовариствах (Європейському Союзі)
 
   ЗЕРКАЛЬ        - директор Департаменту з питань
Олена Володимирівна     адаптації законодавства
 
   ІВАЩУК        - директор Департаменту
Сергій Петрович       зовнішньоекономічного
               співробітництва Міністерства
               аграрної політики України
 
   ІРХІН         - радник Департаменту Європейського
Олександр Валерійович    Союзу Міністерства закордонних
               справ України
 
   КАЧКА         - перший заступник директора
Тарас Андрійович       Державного департаменту з питань
               адаптації законодавства
 
   КРЮЧКОВ        - голова Центру обробки запитів
Сергій Григорович      країн - членів Світової організації
               торгівлі і Світової організації
               торгівлі та їх інформування, керівник
               тематичної підгрупи "Державні
               закупівлі" робочої групи з питань
               створення зони вільної торгівлі
               між Україною та Європейським Союзом
 
   КУЛИКОВА       - перший заступник директора Бюро
Світлана Степанівна     європейської інтеграції Секретаріату
               Кабінету Міністрів України
 
   МАКУХА        - заступник Міністра палива
Володимир Олексійович    та енергетики України
 
   МЕЛЬНИК        - начальник відділу Департаменту
Олена Володимирівна     співробітництва з Європейським
               Союзом Міністерства економіки
               України
 
   ОНІЩУК        - начальник відділу Центру
Олександра Володимирівна   обробки запитів країн - членів
               Світової організації торгівлі
               і Світової організації торгівлі
               та їх інформування, керівник
               тематичної підгрупи "Конкуренція:
               антимонопольне законодавство
               та державна допомога" робочої групи
               з питань створення зони вільної
               торгівлі між Україною
               та Європейським Союзом
 
   ПАСТОВЕНСЬКА     - заступник директора Департаменту
Жанна Сергіївна       торговельних переговорів
               та співробітництва з Світовою
               організацією торгівлі Міністерства
               економіки України, керівник
               тематичної підгрупи "Санітарні
               та фітосанітарні заходи" робочої
               групи з питань створення зони вільної
               торгівлі між Україною
               та Європейським Союзом
 
   ПЕРЕЛИГІН       - директор Бюро європейської інтеграції
Євген Юрійович        Секретаріату Кабінету
               Міністрів України
 
   ПИРОЖКОВ       - директор Департаменту співробітництва
Леонід Сергійович      з Європейським Союзом Міністерства
               економіки України, керівник
               тематичної підгрупи "Права
               інтелектуальної власності
               (в тому числі географічні
               зазначення)" робочої групи
               з питань створення зони вільної
               торгівлі між Україною
               та Європейським Союзом
 
   ПУЗИРКО        - директор Договірно-правового
Володимир Михайлович     департаменту Міністерства закордонних
               справ України
 
   РОЖКОВ        - заступник директора Департаменту
Олексій Валерійович     співробітництва з Європейським Союзом
               Міністерства економіки України,
               керівник тематичної підгрупи
               "Митні питання, сприяння торгівлі"
               робочої групи з питань створення
               зони вільної торгівлі
               між Україною та Європейським Союзом
 
   СИДОРУК        - заступник директора Департаменту
Наталія Євгеніївна      з питань торговельного захисту
               Міністерства економіки України,
               керівник тематичної підгрупи
               "Інструменти торговельного
               захисту" робочої групи з питань
               створення зони вільної торгівлі
               між Україною та Європейським Союзом
 
   ТАРАСЮК        - голова Комітету Верховної Ради
Борис Іванович        України з питань європейської
               інтеграції (за згодою)
 
   ТИМОФЄЄВ       - заступник Голови Державної митної
Ігор Володимирович      служби України
 
   ХОЛОША        - заступник Міністра України з питань
Володимир Іванович      надзвичайних ситуацій та у справах
               захисту населення від наслідків
               Чорнобильської катастрофи.
 
 
 Глава Адміністрації Президента України        С.ЛЬОВОЧКІНУкраина онлайн