Законодательство Украины

 

Лист №4994/24/17-10 від 11.08.2010

Національна комісія регулювання електроенергетики

Щодо технічного обслуговування ввідних газопроводів приватних житлових будинків

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
          11.08.2010 N 4994/24/17-10
 
                   ВАТ "Дніпропетровськгаз"
 
 
   Національна комісія    регулювання    електроенергетики
(далі - НКРЕ) розглянула ваш лист від 21.05.2010 N 11/4-897 щодо
технічного обслуговування ввідних газопроводів приватних житлових
будинків (категорія "населення") і в межах компетенції повідомляє.
Розрахунок тарифів на транспортування та постачання природного
газу для підприємств з газопостачання та газифікації здійснюється
у відповідності до Методики розрахунку тарифів на транспортування
та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та
газифікації, затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 983
( v0983227-02 ), Методичних положень з планування, обліку і
калькулювання  собівартості  продукції  (робіт,  послуг)  на
підприємствах з газопостачання та газифікації (далі - Методичні
положення),  затверджених  наказом Мінпаливенерго України від
20.10.2006 N 394 ( v0394558-06 ).  Зазначеними  документами
визначено перелік основних витрат, які включаються до виробничої
собівартості при розрахунку тарифів  на  транспортування  та
постачання природного газу для підприємств з газопостачання та
газифікації.
 
   Розділом 7  Методичних  положень  визначається,  що  до
собівартості  продукції  (робіт,  послуг)  з  постачання  та
транспортування газу включаються витрати, які несе підприємство у
процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, в тому числі
витрати   на   проведення   технічного   обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків та
квартир  у  багатоповерхових  будинках,  під  час  якого
використовується  мастило,  прядиво,  олифа, свинцевий сурик,
параніт, болти, гвинти, штифти, пружини запірних пристроїв газових
плит,  електроди,  дріт,  горючі  гази,  кисень. При цьому,
вищезазначені  витрати  включаться  в  структуру  тарифу  на
транспортування природного газу до статті "інші" витрати.
 
   На сьогодні   взаємовідносини   між   газопостачальними
підприємствами, газорозподільними підприємствами та  фізичними
особами - споживачами газу регулюються Правилами надання населенню
послуг з газопостачання,  затвердженими  постановою  Кабінету
Міністрів України  від  09.12.99  N  2246  (  2246-99-п  )
(далі - Правила).
 
   Відповідно до абзацу першого пункту 4 Правил ( 2246-99-п ),
послуги  з  газопостачання надаються споживачеві на підставі
договору, що укладається ним відповідно до типового договору,
затвердженого у встановленому порядку.
 
   Слід зазначити, що відповідно до пункту 10 Типового договору
про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від 05.07.2006 N 938
( 938-2006-п ) (далі - Типовий договір), технічне обслуговування
внутрішньобудинкових  систем  газопостачання  та  дворових
газопроводів, перевірка величини тиску та/або якісних показників
газу здійснюються виконавцем на підставі заяви споживача. У разі
надходження такої заяви виконавець зобов'язаний направити свого
представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах
та п'яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із
споживачем час.
 
   Разом з цим, згідно з підпунктом 1) пункту 14 Типового
договору ( 938-2006-п ), за рахунок коштів виконавця здійснюється
періодичне технічне обслуговування:
   перевірка на щільність газопроводів, газових приладів  і
пристроїв під робочим тиском;
   перевірка відповідності встановлення газових  приладів  і
пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам
будівельних норм, проекту і правилам експлуатації; перевірка
димових і вентиляційних каналів на наявність тяги; перевірка
наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і
пристроїв,  а також у підвали та на горища, де прокладено
газопроводи; розбирання, очищення від наслідків корозії і залишків
мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених
на газопроводах та газових приладах і пристроях;  перевірка
придатності до використання (експлуатації) газових приладів і
пристроїв, їх налагодження та регулювання;
   дрібний ремонт газових приладів і пристроїв, пов'язаний із
заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі
перепакування фланцевих та нарізних з'єднань і запірних пристроїв.
 
   Таким чином, вищезазначені послуги з періодичного технічного
обслуговування здійснюється за рахунок коштів виконавця.
 
   Технічне обслуговування   внутрішньобудинкових   систем
газопостачання та дворових газопроводів за заявками споживачів
оплачуються ними за затвердженими в установленому порядку тарифами
(цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей.
 
 Член Комісії                      С.ДунайлоУкраина онлайн