Законодательство Украины

 

Закон №1748-VI від 03.12.2009

Верховна Рада України

Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення зміни до Закону України
      "Про наукову і науково-технічну діяльність"
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.59 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Абзац шостий статті 22-3 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2004 р., N 14, ст. 198) викласти
у такій редакції:
 
   "час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі чи докторантурі за
денною  (очною)  формою  навчання  випускникам  аспірантури,
ад'юнктури, докторантури".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 3 грудня 2009 року
     N 1748-VIУкраина онлайн