Законодательство Украины

 

Закон №1667-VI від 01.12.2009

Верховна Рада України

Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      ( Закон втратив чинність на підставі Закону
       N 2448-VI ( 2448-17 ) від 07.07.2010 )
 
        Про організацію і порядок діяльності
           Верховної Ради України
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.24 )
 
  ( Відмовлено у відкритті конституційного провадження у
   справі за конституційним поданням Президента України
   щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
   (конституційності) цього Закону згідно з Ухвалою
   Конституційного Суду N 18-у/2010 ( v018u710-10 ) від
   06.04.2010 )
 
 
 
   Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає правові засади організації і порядку діяльності Верховної
Ради України.
 
   Стаття 1. Організація і порядок діяльності Верховної Ради
України  встановлюються  Конституцією  України ( 254к/96-ВР ),
законами України  про  статус  народних  депутатів  України
( 2790-12 ), про комітети Верховної Ради України ( 116/95-ВР ),
про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради
України, іншими законами України та Регламентом Верховної Ради
України.
 
   Стаття 2.  Порядок  роботи  Верховної  Ради  України
встановлюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Регламентом
Верховної Ради України. Верховна Рада України відповідно до
Конституції України ( 254к/96-ВР ) приймає Регламент Верховної
Ради України - спеціальний акт, яким встановлюються парламентські
правила та  процедури  здійснення  Верховною  Радою  України
конституційних повноважень на виконання відповідно законодавчої,
установчої, контрольної чи іншої функції.
 
   Стаття 3. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
організацію і  порядок  діяльності  Верховної  Ради  України"
( 374-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 12,
ст. 147).
 
 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
 
 м. Київ, 1 грудня 2009 року
     N 1667-VIУкраина онлайн