Законодательство Украины

 

Закон №1767-VI від 16.12.2009

Верховна Рада України

Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про ратифікацію Конвенції про права
          інвалідів і Факультативного
             протоколу до неї
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.77 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Конвенцію про права інвалідів ( 995_g71 ) і Факультативний
протокол до неї ( 995_g72 ), вчинені 13 грудня 2006 року в
м. Нью-Йорку, ратифікувати (додаються).
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 16 грудня 2009 року
     N 1767-VIУкраина онлайн