Законодательство Украины

 

Кодекс України №2768-III від 25.10.2001

Верховна Рада України

Земельний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

           ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 )
 
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
 N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213
 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
 N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313
 - набирає чинності з 01.01.2004 
 N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.48
 N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.57 
 N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 )
 
( Додатково див. Закон 
 N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361
 N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83
 N 1709-IV ( 1709-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.416
 N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.25
 N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 )
 
   ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду
    N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) від 22.09.2005 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                 ст.96 - зміни діють у 2006 році
 N 3415-IV ( 3415-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.209
 N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 21, ст.170
 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 
 N 490-V ( 490-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N  9, ст.78
 N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
               - зміни діють по 31 грудня 2008 року )
 
     ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
      N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
 N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358
 N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
 N 875-VI ( 875-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 23, ст.282
 N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 29, ст.396
 N 1442-VI ( 1442-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 42, ст.633
 N 1443-VI ( 1443-17 ) від 04.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.719
 N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656 -
                зміни діють до 1 вересня 2012 року
 N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.2
 N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.755
 N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.40
 N 1704-VI ( 1704-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.41
 N 1708-VI ( 1708-17 ) від 05.11.2009, ВВР, 2010, N 5, ст.44
 N 1783-VI ( 1783-17 ) від 19.01.2010, ВВР, 2010, N 9, ст.86
 N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.141
 N 2154-VI ( 2154-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 22-23, N 24-25,
                   ст.263 - зміни застосовуються у
                              2010 році
 N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486
 N 2480-VI ( 2480-17 ) від 09.07.2010 )
 
 
               Розділ I
 
             ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
               Глава 1

 
            Основні положення
 
   Стаття 1. Земля - основне національне багатство
 
   1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави.
 
   2. Право власності на землю гарантується.
 
   3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди
правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати
екологічну ситуацію і природні якості землі.
 
   Стаття 2. Земельні відносини 
 
   1. Земельні  відносини  -  це  суспільні відносини щодо
володіння, користування і розпорядження землею.
 
   2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи,
органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
 
   3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території
України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на
земельні частки (паї).
 
   Стаття 3. Регулювання земельних відносин
 
   1. Земельні  відносини  регулюються  Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами.
 
   2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр,
лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного
повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про
надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря,
якщо вони не суперечать цьому Кодексу.
 
   Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання
 
   1. Земельне  законодавство  включає  цей  Кодекс,  інші
нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.
 
   2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних
відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних
осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання
та охорони земель.
 
   Стаття 5. Принципи земельного законодавства
 
   Земельне законодавство базується на таких принципах:
 
   а) поєднання   особливостей   використання  землі  як
територіального базису, природного ресурсу і основного засобу
виробництва;
 
   б) забезпечення рівності права власності на землю громадян,
юридичних осіб, територіальних громад та держави;
 
   в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними
особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння,
користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених
законом;
 
   г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;
 
   ґ) забезпечення гарантій прав на землю;
 
   д) пріоритету вимог екологічної безпеки.
 
               Глава 2
 
[an error occurred while processing this directive]
        Повноваження Верховної Ради України,
      Верховної Ради Автономної Республіки Крим
        та органів місцевого самоврядування
          в галузі земельних відносин
 
   Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі
        земельних відносин
 
   До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних
відносин належить:
 
   а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;
 
   б) визначення засад державної політики в галузі використання
та охорони земель;
 
   в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання
та охорони земель;
 
   г) встановлення і зміна меж районів і міст;
 
   ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням  (викупом)
особливо цінних земель;
 
   д) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
        Крим у галузі земельних відносин
 
   До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у
галузі земельних відносин на території республіки належить:
 
   а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад;
 
   б) забезпечення  реалізації  державної політики в галузі
використання та охорони земель;
 
   в) погодження загальнодержавних програм  використання  та
охорони  земель,  участь у їх реалізації в межах території
Автономної Республіки Крим;
 
   г) затвердження та участь у реалізації  республіканських
програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони
земель;
 
 
   ( Пункт "ґ" статті 7 виключено на підставі Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
 
   д) координація  діяльності  районних  і  міських  (міст
республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;
 
   е) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
[an error occurred while processing this directive]
ресурсів;
 
   є) координація здійснення контролю за  використанням  та
охороною земель;
 
   ж) внесення  до  Верховної Ради України пропозицій щодо
встановлення та зміни меж районів, міст;
 
   з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;
 
   и) вирішення інших питань у галузі  земельних  відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних
        відносин
 
   До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на
території області належить:
 
   а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності
територіальних громад;
 
 
   ( Пункт "б" статті 8 виключено на підставі Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
 
   в) забезпечення реалізації державної політики  в  галузі
використання та охорони земель;
 
   г) погодження  загальнодержавних  програм використання та
охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;
 
   ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм
використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
 
   д) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
ресурсів;
 
   е) організація землеустрою;
 
   є) внесення до Верховної Ради України  пропозицій  щодо
встановлення та зміни меж районів, міст;
 
   ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;
 
   з) вирішення земельних спорів;
 
   и) вирішення  інших  питань у галузі земельних відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських
        рад у галузі земельних відносин
 
   До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у
галузі земельних відносин на їх території належить:
 
   а) розпорядження землями територіальної громади міста;
 
   б) передача земельних ділянок  комунальної  власності  у
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
 
   в) надання  земельних  ділянок у користування із земель
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
 
   г) вилучення земельних  ділянок  із  земель  комунальної
власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 
   ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;
 
   д) припинення  права користування земельними ділянками у
випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих
земельних ділянок;
 
   є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться
органами виконавчої влади;
 
   ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах;
 
   з) організація землеустрою;
 
   и) координація  діяльності  місцевих  органів  земельних
ресурсів;
 
   і) здійснення контролю за використанням і охороною земель
комунальної власності, додержанням земельного та екологічного
законодавства;
 
   ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення
використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в
разі порушення ними вимог земельного законодавства;
 
   й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу)
земельних ділянок;
 
   к) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної
Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;
 
   л) вирішення земельних спорів;
 
   м) вирішення інших питань у галузі  земельних  відносин
відповідно до закону.
 
   Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних
        відносин
 
   До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на
території району належить:
 
   а) розпорядження  землями  на  праві  спільної власності
відповідних територіальних громад;
 
 
   ( Пункт "б" статті 10 виключено на підставі Закону N 509-VI
( 509-17 ) від 16.09.2008 )
 
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20


Украина онлайн