Законодательство Украины

 

Закон №2424-VI від 02.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення зміни до статті 38 Закону України
      "Про основи соціальної захищеності інвалідів
    в Україні" щодо надання інвалідам першої та другої
       груп права на позачергове обслуговування
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Статтю 38  Закону  України  "Про  основи  соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010 р., N 8, ст. 62; із змінами,
внесеними Законом України від 11 травня 2010 року N 2171-VI)
( 2171-17 ) після частини п'ятої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
 
   "Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове
обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також
на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та
підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
 
   Інформація про право на позачергове обслуговування має бути
розташована на видному місці".
 
   У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 2 липня 2010 року
     N 2424-VIУкраина онлайн