Законодательство Украины

 

Рішення №299 від 01.07.2010

НКРЗ

Про застосування розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку завершення з'єднань на мережах рухомого (мобільного) та фіксованого телефонного зв'язку

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            01.07.2010 N 299
 
 
     Про застосування розрахункових такс за послуги
     доступу до телекомунікаційних мереж операторів,
   що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку
    завершення з'єднань на мережах рухомого (мобільного)
        та фіксованого телефонного зв'язку
 
 
   Про застосування розрахункових такс за послуги доступу до
телекомунікаційних  мереж  операторів, що займають монопольне
(домінуюче) становище на ринку завершення з'єднань на мережах
рухомого (мобільного) та фіксованого телефонного зв'язку
   Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ), рішення НКРЗ від 04.02.2010 N 52 ( z0177-10 ) "Про
затвердження  Розрахункових  такс  за  послуги  доступу  до
телекомунікаційних  мереж  операторів, що займають монопольне
(домінуюче) становище на ринку телекомунікацій" та на підставі
розпорядження Антимонопольного комітету України від 24.06.2010
N 305-р щодо залишення без змін розпорядження АМКУ від 25.05.2009
N 179-р, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Операторам, які визнані розпорядженням АМКУ від 25.05.2009
N 179-р такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на
відповідних ринках завершення з'єднань на  мережах  рухомого
(мобільного) та фіксованого телефонного зв'язку:
   - здійснювати  взаєморозрахунки  за  послуги  доступу до
телекомунікаційних мереж за розрахунковими таксами, встановленими
рішенням НКРЗ від 04.02.2010 N 52 ( z0177-10 );
   - внести зміни до відповідних договорів протягом місяця з
моменту прийняття цього рішення.
 
   2. Економічному управлінню направити копію цього рішення
операторам, які визнані розпорядженням АМКУ від 25.05.2009 N 179-р
такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку
завершення  з'єднань  на  мережах  рухомого  (мобільного) та
фіксованого телефонного зв'язку.
 
   3. Управлінню   організаційно-аналітичного   забезпечення
діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати в
офіційному бюлетені НКРЗ.
 
 Голова                         В.ОлійникУкраина онлайн