Законодательство Украины

 

Закон №2399-VI від 01.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
       "Про основні засади державного нагляду
      (контролю) у сфері господарської діяльності"
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 )
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) такі
зміни:
 
   1) в абзаці другому статті 1 слова "інших органів" виключити;
 
   2) статтю 3 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
 
   "наявності одного органу державного нагляду (контролю) у
складі центрального органу виконавчої влади";
 
   3) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "для
життєдіяльності" виключити;
 
   4) частину першу статті 6 після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "настання аварії,  смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку або професійного захворювання, що було пов'язано  з
діяльністю суб'єкта господарювання".
 
   У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
   5) у пункті 3 статті 22 "Прикінцеві положення" слова "у
встановлений цим Законом строк" виключити.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
 
   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 1 липня 2010 року
     N 2399-VIУкраина онлайн