Законодательство Украины

 

Закон №2397-VI від 01.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо міжнародного співробітництва

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
       "Про оперативно-розшукову діяльність"
        щодо міжнародного співробітництва
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  до  Закону  України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної  Ради  України,
1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами) такі зміни:
 
   1) доповнити статтею 5-1 такого змісту:
 
   "Стаття 5-1. Міжнародне співробітництво у сфері
         оперативно-розшукової діяльності
 
   Співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності між
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи,
визначені  у  статті  5 цього Закону, та правоохоронними і
спеціальними службами інших держав, які мають у своєму складі
відповідні підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними
організаціями здійснюється відповідно до законодавства України,
міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил
міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна";
 
   2) у частині другій статті 6 слова "у запитах оперативних
підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій
інших держав" замінити словами "у запитах  і  повідомленнях
правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних
організацій";
 
 
   3) пункт 3 статті 7 викласти в такій редакції:
 
   "3) виконувати  у  межах  своєї  компетенції  запити
правоохоронних органів інших держав або міжнародних правоохоронних
організацій  відповідно до законодавства України, міжнародних
договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних
правоохоронних організацій, членом яких є Україна";
 
   4) частину першу статті 8 доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
   "19) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до
правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних
організацій  відповідно до законодавства України, міжнародних
договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних
правоохоронних організацій, членом яких є Україна".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 1 липня 2010 року
     N 2397-VIУкраина онлайн