Законодательство Украины

 

Розпорядження №1279-р від 30.06.2010

Кабінет Міністрів України

Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови реконструкції спортивного комплексу комунального підприємства "Обласний спортивний комплекс "Металіст"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 30 червня 2010 р. N 1279-р
                Київ
 
       Про затвердження скоригованого проекту
    та титулу будови реконструкції спортивного комплексу
          комунального підприємства
       "Обласний спортивний комплекс "Металіст"
 
 
   1. Затвердити поданий Національним агентством  з  питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу скоригований проект реконструкції
спортивного  комплексу  комунального  підприємства  "Обласний
спортивний комплекс   "Металіст"   у   м.   Харкові   по
вул. Плеханівській, 65, розроблений ТОВ "Інститут "Харківпроект"
та рекомендований  до  затвердження  державним  підприємством
"Укрдержбудекспертиза"  Міністерства регіонального розвитку та
будівництва, з такими основними техніко-економічними показниками:
 
загальна кількість глядачів комплексу      38633
 
площа, кв. метрів:
 
   території комплексу             70878,8
 
   футбольного поля              8460,4
 
   легкоатлетичних секторів та бігових     7337
   доріжок
 
   забудови трибун, багатофункціональної    19638,9
прибудови до західної трибуни і об'єктів
енергопостачання
 
загальна кошторисна вартість будівництва,    762632,039
тис. гривень
 
   у тому числі:
 
будівельно-монтажних робіт            452122,868
 
устатковання, меблів та інвентарю        155275,175
 
пусконалагоджувальних робіт           3343,452
 
інших витрат                   151890,544
 
   з них:
 
1-го пускового комплексу:
 
   кошторисна вартість:
 
   - реконструкції               18494,63
 
   - будівельно-монтажних робіт        13937,889
 
2-го пускового комплексу:
 
   кошторисна вартість:
 
   - реконструкції               189720,91
 
   - будівельно-монтажних робіт        128694,154
 
3-го пускового комплексу:
 
   кошторисна вартість:
 
   - реконструкції               211853,873
 
   - будівельно-монтажних робіт        140004,249
 
4-го пускового комплексу
 
   кошторисна вартість:
 
   - реконструкції               175550,999
 
   - будівельно-монтажних робіт        121540,534
 
5-го пускового комплексу:
 
   кошторисна вартість:
 
   - реконструкції               96597,708
 
   - будівельно-монтажних робіт        13138,339
 
виконано на 1 січня 2010 р., тис. гривень    517612,609
 
   у тому числі:
 
будівельно-монтажних робіт            352881,893
 
устатковання, меблів та інвентарю        64089,879
 
інших витрат                   100640,837
 
строк закінчення реконструкції          грудень 2010 року
 
   2. Затвердити  титул  будови  реконструкції  спортивного
комплексу комунального підприємства "Обласний спортивний комплекс
"Металіст", що додається.
 
   3. Визнати таким, що  втратило  чинність,  розпорядження
Кабінету Міністрів  України  від  5  серпня  2009 р. N 934
( 934-2009-р ) "Про затвердження скоригованого проекту та титулу
будови  реконструкції  спортивного  комплексу  комунального
підприємства "Обласний спортивний комплекс "Металіст".
 
 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ
 
   Інд. 44
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 30 червня 2010 р. N 1279-р
 
               ТИТУЛ
      будови реконструкції спортивного комплексу
          комунального підприємства
      "Обласний спортивний комплекс "Металіст",
       будівництво якого розпочато у 2007 році
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка комунальної власності у |
|її місцезнаходження: спортивний |майні забудовника на 1 січня  |
|комплекс комунального      |2010 р. - 100 відсотків    |
|підприємства "Обласний     |                |
|спортивний комплекс "Металіст", |                |
|м. Харків, вул. Плеханівська, 65|                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника:    |Наявність робочої документації |
|комунальне підприємство     |на загальну кошторисну     |
|"Обласний спортивний комплекс  |вартість - 762632,039 тис.   |
|"Металіст"           |гривень, зокрема        |
|                |будівельно-монтажних робіт -  |
|                |452122,868 тис. гривень    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: фізична культура та   |Проектно-кошторисну      |
|спорт              |документацію затверджено    |
|                |розпорядженням Кабінету    |
|                |Міністрів України від 30 червня|
|                |2010 р. N 1279         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: Харківська  |Генеральна проектна      |
|облдержадміністрація      |організація: ТОВ "Інститут   |
|--------------------------------|"Харківпроект"         |
|Характер будівництва:      |                |
|реконструкція          |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строк будівництва: 2007-2010  |Генеральна підрядна      |
|роки              |організація: ТОВ        |
|--------------------------------|"Стальконструкція" (за     |
|Джерела фінансування: державний |виконаними роботами)      |
|бюджет, місцевий бюджет, інші  |                |
|джерела (інвестор)       |                |
------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------
|  Показники будови |  Згідно з | Виконано |Профінан- | Завдання |
|   (об'єкта)   | проектно- |на 1 січня| совано на|  на  |
|           | кошторисною| 2010 р. | 1 січня | 2010 рік |
|           |документацією|     | 2010 р. |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|Потужність, кількість|    38633|     |     |   38633|
|місць        |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|Вартість основних  |  632192,088|     |     |632192,088|
|фондів, тис. гривень |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|Капітальні вкладення,|  762632,039|517612,609|461801,266|300830,773|
|тис. гривень     |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|Загальна кошторисна |  762632,039|517612,609|461801,266|300830,773|
|вартість,      |       |     |     |     |
|тис. гривень     |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|  у тому числі:  |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|будівельно-монтажних |  452122,868|352881,893|324524,143|127598,725|
|робіт        |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|устатковання, меблів |  155275,175| 64089,879| 37122,279|118152,896|
|та інвентарю     |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|пусконалагоджувальних|   3343,452|     |     | 3343,452|
|робіт        |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|інших витрат     |  151890,544|100640,837|100154,844|  51735,7|
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|Із загального обсягу |       |     |     |     |
|капітальних вкладень |       |     |     |     |
|за рахунок:     |       |     |     |     |
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|державного бюджету  |       |  246600|  210000|  137300|
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|місцевого бюджету  |       |155025,63 |135814,287| 49345,713|
|---------------------+-------------+----------+----------+----------|
|інших джерел     |       |115986,979|115986,979| 114185,06|
|(інвестор)      |       |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------Украина онлайн