Законодательство Украины

 

Розпорядження №529 від 01.07.2010

Держфінпослуг

Про затвердження зразка типового поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автострахування "Зелена картка"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            01.07.2010 N 529
 
 
       Про затвердження зразка типового поліса
      обов'язкового страхування цивільно-правової
     відповідальності власників наземних транспортних
       засобів на умовах міжнародної системи
         автострахування "Зелена картка"
 
 
   Відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про
обов'язкове  страхування  цивільно-правової  відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ), за поданням
Моторного (транспортного) страхового бюро  України,  Державна
комісія з  регулювання  ринків  фінансових  послуг  України
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити  зразок  типового  поліса  обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів на умовах міжнародної системи автострахування
"Зелена картка" (додається).
 
   2. Розпорядження  Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 12 листопада 2009 року N 842
( vr842486-09  )  "Про  затвердження  зразка типового поліса
обов'язкового  страхування  цивільно-правової  відповідальності
власників наземних транспортних засобів на умовах міжнародної
системи автострахування "Зелена картка" визнати таким, що втратило
чинність.
 
   3. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження шляхом розміщення на офіційному
сайті Держфінпослуг в мережі Інтернет.
 
   4. Поліси    обов'язкового   страхування   цивільної
відповідальності власників  транспортних  засобів  на  умовах
міжнародної  системи  автострахування "Зелена картка" зразка,
погодженого Міністерством фінансів України 13 березня 2001 року та
зразка,  затвердженого  розпорядженням  Державної  комісії  з
регулювання ринків   фінансових   послуг   України   від
12 листопада 2009 року N 842 ( vr842486-09 ), виготовлені до
набрання чинності цим розпорядженням, можуть використовуватись для
укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах
міжнародної системи  автострахування  "Зелена  картка"  до
31 грудня 2010 року.
 
   5. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова Комісії                      В.Волга
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 1 липня 2010 р. N 561
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   01.07.2010 N 529
 
 
               ЗРАЗОК
      типового поліса обов'язкового страхування
      цивільно-правової відповідальності власників
       наземних транспортних засобів на умовах
        міжнародної системи автострахування
             "Зелена картка"
 
 
   1.  Зразок  типового  поліса  обов'язкового  страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів на умовах міжнародної системи автострахування "Зелена
картка" - на 2 аркушах.
 
   2. Опис зразка типового поліса обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів на умовах міжнародної системи автострахування "Зелена
картка" - на 1 аркуші.
 
 
                   Додаток
 
 
                               КОПІЯ
                     ЗАЛИШАЄТЬСЯ У СТРАХОВИКА
 
 
               ПОЛІС
      обов'язкового страхування цивільно-правової
     відповідальності власників наземних транспортних
       засобів на умовах міжнародної системи
         автострахування "Зелена картка"
 
 
 1. СТРОК ДІЇ                   2. НОМЕР ПОЛІСА
 
 з |   |   |   | до |   |   |   |
  --------------------  --------------------
  число місяць рік    число місяць рік
 
       (обидві дати включно)
 
 _______________________ _______________ ________________________
 3. Державний номерний  4. Категорія(*) 5. Марка транспортного
    знак або                  засобу
 (при відсутності) номер
   шасі чи двигуна
 
    6. Цей договір діє на умовах країни відвідання в: ________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   7. Інши умови договору
   Предметом цього договору страхування є майнові інтереси, що
не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням
страхувальником  шкоди,  заподіяної  життю.  здоров'ю,  майну
потерпілих  внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного
засобу на території країн, зазначених у розділі 7 цього полісу.
Страховик забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим -
третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася
під час дії цього полісу (договору) і винуватцем якої був водій
транспортного засобу, зазначеного у  цьому  полісі.  Перелік
страхових випадків, умови здійснення страхової виплати, причини
відмови у страховій виплаті, права та обов'язки сторін, а також
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання
умов цього договору визначається законодавством про обов'язкове
страхуванню цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів країни відвідання, де стався  страховий
випадок. Зміна і припинення дії цього договору здійснюється у
порядку, встановленому законодавством України.
   У разі  коли  після  виплати  страхового  відшкодування
з'ясується, що страхувальник або третя особа подали недостовірні
відомості, як призвели до підвищення суми страхового відшкодування
або безпідставної його  виплати,  страховик  та/або  Моторне
(транспортне) страхове бюро України мають право відповідно до
законодавства України вимагати компенсацію здійснених виплат від
третьої особи, страхувальника або особи, що керувала транспортним
засобом. Страхувальник зобов'язаний надавати страховику відомості,
необхідні  для  укладення договору міжнародного обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів на умовах міжнародної системи автострахування
"Зелена картка", за достовірність яких він несе відповідальність.
 
 8. СТРАХОВИК:           Телефон:
 
                  Факс:
 Адреса:
                  E-mail:
 
                  Сайт (за наявності)
 
   9. СТРАХУВАЛЬНИК  прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата
народження/назва організації та адреса ___________________________
 
__________________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|10. СТРАХОВА ПРЕМІЯ у сумі  |12. СТРАХОВА СУМА: на умовах   |
|               |країни відвідання         |
|-----------------------------|                 |
|сплачена           |                 |
|               |13. МІСЦЕ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ   |
|-----------------------------|СТРАХУВАННЯ            |
|дата,     год.   хв. |                 |
|               |       ---------------------|
|11. ПІДПИС СТРАХУВАЛЬНИКА  |       14. ПІДПИС СТРАХОВИКА|
|               |                 |
|М.П.             |       М.П.         |
------------------------------------------------------------------
 
   (*)КАТЕГОРІЯ:
 
 A.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ C. ВАНТАЖНИЙ      E. АВТОБУС G. ІНШІ
 B.МОТОЦИКЛ       АВТОМОБІЛЬ АБО ТЯГАЧ  F. ПРИЧІП
            D. МОПЕД АБО ВЕЛОСИПЕД
            З ПІДВІСНИМ ДВИГУНОМ
 
 
                             ОРИГІНАЛ
 
               ПОЛІС
      обов'язкового страхування цивільно-правової
     відповідальності власників наземних транспортних
       засобів на умовах міжнародної системи
         автострахування "Зелена картка"
 
 
 1. СТРОК ДІЇ                   2. НОМЕР ПОЛІСА
 
 з |   |   |   | до |   |   |   |
  --------------------  --------------------
  число місяць рік    число місяць рік
 
       (обидві дати включно)
 
 _______________________ _______________ ________________________
 3. Державний номерний  4. Категорія(*) 5. Марка транспортного
    знак або                  засобу
 (при відсутності) номер
   шасі чи двигуна
 
    6. Цей договір діє на умовах країни відвідання в: ________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   7. Інши умови договору
   Предметом цього договору страхування є майнові інтереси, що
не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням
страхувальником  шкоди,  заподіяної  життю.  здоров'ю,  майну
потерпілих  внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного
засобу на території країн, зазначених у розділі 7 нього полісу.
Страховик забезпечує відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим -
третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася
під час дії цього полісу (договору) і винуватцем якої був водій
транспортного засобу, зазначеного у  цьому  полісі.  Перелік
страхових випадків, умови здійснення страхової виплати, причини
відмови у страховій виплаті, права та обов'язки сторін, а також
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання
умов цього договору визначається законодавством про обов'язкове
страхуванню цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів країни відвідання, де стався  страховий
випадок. Зміна і припинення дії цього договору здійснюється у
порядку, встановленому законодавством України
   У разі  коли  після  виплати  страхового  відшкодування
з'ясується, що страхувальник або третя особа подали недостовірні
відомості, як призвели до підвищення суми страхового відшкодування
або безпідставної його  виплати,  страховик  та/або  Моторне
(транспортне) страхове бюро України мають право відповідно до
законодавства України вимагати компенсацію здійснених виплат від
третьої особи, страхувальника або особи, що керувала транспортним
засобом. Страхувальник зобов'язаний надавати страховику відомості,
необхідні  для  укладення договору міжнародного обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів на умовах міжнародної системи автострахування
"Зелена картка", за достовірність яких він несе відповідальність.
 
 8. СТРАХОВИК:           Телефон:
 
                  Факс:
 Адреса:
                  E-mail:
 
                  Сайт (за наявності)
 
   9. СТРАХУВАЛЬНИК  прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата
народження/назва організації та адреса ___________________________
 
__________________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
|10. СТРАХОВА ПРЕМІЯ у сумі  |12. СТРАХОВА СУМА: на умовах   |
|               |країни відвідання         |
|-----------------------------|                 |
|сплачена           |                 |
|               |13. МІСЦЕ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ   |
|-----------------------------|СТРАХУВАННЯ            |
|дата,     год.   хв. |                 |
|               |       ---------------------|
|11. ПІДПИС СТРАХУВАЛЬНИКА  |       14. ПІДПИС СТРАХОВИКА|
|               |                 |
|М.П.             |       М.П.         |
------------------------------------------------------------------
 
   (*)КАТЕГОРІЯ:
 
 A.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ C. ВАНТАЖНИЙ      E. АВТОБУС G. ІНШІ
 B.МОТОЦИКЛ       АВТОМОБІЛЬ АБО ТЯГАЧ  F. ПРИЧІП
            D. МОПЕД АБО ВЕЛОСИПЕД
            З ПІДВІСНИМ ДВИГУНОМ
 
 
                ОПИС
     зразка типового поліса обов'язкового страхування
      цивільно-правової відповідальності власників
       наземних транспортних засобів на умовах
        міжнародної системи автострахування
             "Зелена картка"
 
 
   Поліс обов'язкового    страхування    цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах
міжнародної системи автострахування "Зелена картка" (далі - Поліс)
складається з Оригіналу та Копії Поліса, які виготовляються на
самокопіювальному папері білого кольору з оптичним відбілювачем
формату 207 х 147 + 0,5 міліметра. Поліс захищений необхідними
ступенями захисту, визначеними та затвердженими Держзнаком України
у відповідності до вимог, що пред'являються до паперів суворої
звітності.
   Оригінал - має лицьовий та зворотний боки.
   Лицьовий бік
   У правому верхньому куті зазначене слово "Оригінал"
   Містить чотирнадцять розділів: "1. Строк дії", "2. Номер
поліса", "3. Державний номерний знак або (при відсутності) номер
шасі чи двигуна", "4. Категорія транспортного засобу", "5. Марка
транспортного засобу", "6. Умови дії договору з переліком країн
відвідання", "7. Інші умови договору", "8. Страховик" (включає
назву страховика, його адресу, номер телефону, факсу, електронну
адресу та  назву  сайта (за наявності)), "9. Страхувальник",
"10. Страхова премія", "11. Підпис страхувальника", "12. Страхова
сума", "13. Місце укладення договору страхування", "14. Підпис
страховика".
   Розділи 2  та  8 заповнюються типографським способом. У
розділ 6 типографським способом вноситься перелік держав - членів
міжнародної системи автострахування "Зелена картка", на території
яких поширюється дія договору.
   У лівому нижньому кутку ставиться підпис страхувальника, в
правому нижньому кутку - підпис та печатка страховика. У разі,
якщо страхувальником є юридична особа, підпис страхувальника також
скріплюється печаткою.
   Зворотний бік - без друку.
   Копія
   Лицьовий бік Копії повністю повторює усі розділи Оригіналу з
єдиною відмінністю: замість слова "Оригінал" у правому верхньому
кутку зазначаються слова "Копія Залишається у страховика".
   Зворотний бік - без друку.
   Після заповнення Поліса, Копія залишається у страховика для
обліку, а Оригінал видається страхувальнику.Украина онлайн