Законодательство Украины

 

Закон №2396-VI від 01.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України щодо обов'язків слідчого

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення зміни до статті 218
      Кримінально-процесуального кодексу України
           щодо обов'язків слідчого
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Частину  п'яту  статті  218 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) викласти в такій редакції:
 
   "Матеріали досудового   слідства   пред'являються   для
ознайомлення підшитими і пронумерованими. Під час пред'явлення
матеріалів досудового слідства слідчий зобов'язаний на вимогу
обвинуваченого вручити йому засвідчену належним чином копію опису
матеріалів кримінальної справи, про що зазначається у протоколі
про  оголошення  обвинуваченому  про  закінчення  слідства і
пред'явлення йому і його захисникові матеріалів справи. Матеріали
про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються і
зберігаються окремо від кримінальної справи".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 1 липня 2010 року
     N 2396-VIУкраина онлайн