Законодательство Украины

 

Закон №2466-VI від 08.07.2010

Верховна Рада України

Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про ратифікацію Угоди між Україною
       і Російською Федерацією про демаркацію
      українсько-російського державного кордону
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Ратифікувати Угоду між Україною і Російською Федерацією
про  демаркацію  українсько-російського  державного  кордону
( 643_365 ), яку вчинено 17 травня 2010 року в м. Києві і яка
набирає чинності з дати отримання Сторонами останнього письмового
повідомлення про виконання ними внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання цією Угодою чинності (додається).
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 8 липня 2010 року
     N 2466-VIУкраина онлайн