Законодательство Украины

 

Закон №2430-VI від 06.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Кодексу України
        про адміністративні правопорушення
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
   1) у статті 218 ( 80732-10 ):
 
   у частині першій слово та цифри "статтею 159" замінити
словами та цифрами "статтями 155, 155-2, частиною другою статті
156, статтями 156-1, 156-2, 159";
 
   у частині другій цифри "156" замінити цифрами та словами
"155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2";
 
   2) у пункті 2 частини першої статті 255 ( 80732-10 ) цифри
"156" замінити цифрами "155-2, 156, 156-1, 156-2".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 6 липня 2010 року
     N 2430-VIУкраина онлайн