Законодательство Украины

 

Закон №2436-VI від 06.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законів України щодо видачі експлуатаційних дозволів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
        щодо видачі експлуатаційних дозволів
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Частину першу статті 4 Закону України "Про рибу, інші
водні живі ресурси та харчову продукцію з них" ( 486-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107)
викласти в такій редакції:
 
   "Переробку продуктів лову мають право здійснювати суб'єкти
господарювання  за  наявності  експлуатаційного  дозволу  для
потужностей (об'єктів) з переробки таких продуктів, що видається
відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини
або  відповідним  головним  державним  санітарним  лікарем у
встановленому законодавством порядку".
 
   2. У Законі України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" (  771/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 50, ст. 533):
 
   1) у пункті 6 частини другої статті 10 слово "скасовувати"
замінити словом "анульовувати";
 
   2) у статті 22:
 
   у частині четвертій слова "скасування та поновлення, а також
оплати за отримання" замінити словами "анулювання та поновлення, а
також розмір плати за видачу та поновлення";
 
   доповнити частинами п'ятою - восьмою такого змісту:
 
   "5. Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного
дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження
документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво
та/або обіг харчових продуктів на розгляд санітарної служби.
 
   Рішення про видачу або відмову у видачі експлуатаційного
дозволу приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження
документів для видачі експлуатаційного дозволу на виробництво
харчових продуктів на розгляд ветеринарної служби.
 
   6. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу
операторові потужності (об'єкта), що провадить діяльність  з
виробництва  та/або  обігу харчових продуктів, підконтрольних
санітарній службі, є:
 
   1) зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки
харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій або інших захворювань,
де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством
порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності (об'єкті),
заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
 
   2) зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної
до споживання продукції, виробленої на потужності (об'єкті),
заявленій для видачі експлуатаційного дозволу;
 
   3) відмова оператора потужності (об'єкта)  у  проведенні
інспекції, невиконання ним приписів, розпоряджень, виданих за
результатами проведення органом державного нагляду (контролю)
планових та позапланових заходів.
 
   7. Підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу
операторові потужності (об'єкта), що провадить діяльність  з
виробництва  харчових  продуктів,  підконтрольних ветеринарній
службі, та операторові агропродовольчого ринку, крім підстав,
визначених у частині шостій цієї статті, також є:
 
   1) запровадження карантинних обмежень та/або карантину у
зв'язку з виникненням інфекційних захворювань, у тому числі
спільних для тварин і людей;
 
   2) нестворення адміністрацією (власником) агропродовольчого
ринку  умов  для  належної  роботи  державної  лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи - невиділення у користування
службових  приміщень,  облаштованих  опаленням,  освітленням,
вентиляцією,  водопроводом  з  гарячою  і  холодною  водою,
каналізацією.
 
   8. Плата за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу для
потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації
харчових продуктів, зараховується до Державного бюджету України";
 
   3) у назві та тексті статті 23 слова "скасування"  та
"скасований"  замінити  відповідно  словами  "анулювання"  та
"анульований".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його
опублікування.
 
   2. Кабінету  Міністрів  України у місячний строк з дня
опублікування цього Закону:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади  їх  нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 6 липня 2010 року
     N 2436-VIУкраина онлайн