Законодательство Украины

 

Закон №2433-VI від 06.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
     "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" (  3543-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 16, ст. 255) такі зміни:
 
   1) друге речення абзацу восьмого статті 1 після слів "установ
і організацій" доповнити словами "що залучаються до виконання
мобілізаційних завдань (замовлень)";
 
   2) абзац десятий статті 15 після слів "що належать до сфери
їх  управління"  доповнити словами "або залучаються ними до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";
 
   3) у статті 17:
 
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
 
   "доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення)
до органів місцевого самоврядування, а в разі потреби також до
місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня з передачею їм
необхідних фінансових ресурсів";
 
   у тексті  статті слова "що перебувають у державній або
комунальній власності (у тому числі  у  спільній  власності
територіальних  громад  і передані до сфери їх управління)"
виключити;
 
   4) у статті 18:
 
   в абзаці п'ятому слова "що  перебувають  у  комунальній
власності" виключити, а слово "або" замінити словом "які";
 
   абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:
 
   "доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань
(замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться
на території відповідних населених пунктів і залучаються до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними
договори (контракти);
 
   керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою
підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень)".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 6 липня 2010 року
     N 2433-VIУкраина онлайн