Законодательство Украины

 

Закон №2437-VI від 06.07.2010

Верховна Рада України

Про ратифікацію Угоди про позику (Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Листа-додатка N 1 до Угоди про позику (щодо фінансових та економічних даних) т...

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Угоди про позику (Додаткове
     фінансування на виконання Проекту реабілітації
     гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним
    банком реконструкції та розвитку, Листа-додатка N 1
        до Угоди про позику (щодо фінансових
      та економічних даних) та Листа-додатка N 2
        до Угоди про позику (щодо показників
           моніторингу та оцінки)
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Угоду про позику (Додаткове фінансування на виконання
Проекту  реабілітації  гідроелектростанцій)  між  Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку   ( 996_072 ),
Листа-додатка N  1 до Угоди про позику (щодо фінансових та
економічних даних) ( 996_072 ) та Листа-додатка N 2 до Угоди про
позику (щодо показників моніторингу та оцінки) ( 996_072 ), що
підписані 3 лютого 2010 року в м. Києві і набирають чинності з
моменту направлення Міжнародним банком реконструкції та розвитку
повідомлення про прийняття доказів стосовно вчасного виконання
Україною умов вступу в силу Угоди ( 996_072 ), ратифікувати
(додаються).
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 6 липня 2010 року
     N 2437-VIУкраина онлайн