Законодательство Украины

 

Закон №2471-VI від 08.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення змін до статті 208
          Земельного кодексу України
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Частину першу статті 208 Земельного кодексу  України
( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4,
ст. 27) доповнити словами  "для  залісення  деградованих  та
малопродуктивних земель на підставі документації із землеустрою, а
також всеукраїнські громадські організації інвалідів України, їх
підприємства  (об'єднання),  установи  та  організації,  що
фінансуються з Державного бюджету України, у разі використання
земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ для
інвалідів і дітей-інвалідів, об'єктів фізкультури, спорту та
соціального забезпечення для інвалідів і дітей-інвалідів".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
 
   забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів  у
відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади  їх  нормативно-правових  актів  у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 8 липня 2010 року
     N 2471-VIУкраина онлайн