Законодательство Украины

 

Закон №2468-VI від 08.07.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про внесення змін до деяких законів України
    щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури
      до проведення в Україні фінальної частини
       чемпіонату Європи 2012 року з футболу
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Статтю 1 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180;
2009 р., N 38, ст. 535) доповнити абзацами десятим - дванадцятим
такого змісту:
 
   "готель - підприємство будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності, що складається з шести і більше номерів та
надає готельні послуги з тимчасового проживання з обов'язковим
обслуговуванням.  Порядок  встановлення  категорій  готелям
визначається Кабінетом Міністрів України;
 
   готельна послуга - дії (операції) підприємства з розміщення
споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання
в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та
тимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних та
додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно до категорії
готелю;
 
   аналогічні засоби  розміщення  -  підприємства  будь-якої
організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і
надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням
ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів".
 
   2. Пункт 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами) доповнити
підпунктом 7.13.12 такого змісту:
 
   "7.13.12. Тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня
2011 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств,
отриманий ними від надання готельних послуг у готелях категорій
"п'ять зірок", "чотири зірки" та "три зірки" у разі, якщо такі
готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані або в яких
проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і
споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 2 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
   2. Кабінету  Міністрів  України  протягом  місяця з дня
опублікування цього Закону забезпечити:
 
   перегляд державного стандарту України щодо туристичних послуг
та  класифікації  готелів  у  частині  підвищення  вимог до
матеріально-технічного оснащення готелів та якості відповідних
послуг;
 
   прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього
Закону, та приведення центральними органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 8 липня 2010 року
     N 2468-VIУкраина онлайн